الف

سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز خراسان رضوی خبرداد

شناسایی 75 هزار قمارباز آنلاین


15 اسفند 1397 - 13:51
5c7f9f372ac68_5c7f9f372ac6a
در پی اجرای فاز دوم طرح برخورد با قمار خانه های مجازی و با پیگیری های صورت گرفته در دادسرای ویژه فضای مجازی مشهد، تا به امروز بیش از 75 هزار «آی پی» که به سایت های قمار مراجعه کرده بودند شناسایی شده اند.

به گزارش مشهد فوری،در پی اجرای فاز دوم طرح برخورد با قمار خانه های مجازی و با پیگیری های صورت گرفته در دادسرای ویژه فضای مجازی مشهد، تا به امرز بیش از 75 هزار «آی پی» که به سایت های قمار مراجعه کرده بودند شناسایی و آدرس های مجازی روی میز مقام قضایی قرار گرفته است.
هشتم اسفند ماه بود که در خبر برخورد با قمار باز های آنلاین را در خط قرمز روزنامه قدس تحت عنوان«قماربازان آنلاين شناسايى مى شوند» را رسانه ای کردیم.
در پی اعلام آن خبر قاضی مهدی حقدادی؛ سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز استان خراسان رضوی طی گفت و گوی اختصاصی صورت گرفته و در تشریح ماجرا به قدس گفت: درپی اقدامى ضربتى و دقيق كه در همان دو روز نخست اجراى طرح صورت گرفت، عاملان ايجاد قمارخانه هاى مجازى در محاصره سايبرى قرار گرفتند و ضربه اى سنگين متحمل شدند که در این و در گام نخست ۱۰۰ قمار خانه آنلاین فیلتر شد.
این مقام قضایی همچنین درمورد اجرای گام دوم طرح و شناسایی آدرس های اینترنتی قمار باز های آنلاین هم گفت: همچنين در مرحله دوم طرح مذكور، يــك تيم حرفــه اى ديگر هم با هماهنگى دكتر جوادجاويدنيا؛سرپرست معاونت فضاى مجازى دادستان كل كشور، به كارشناسان حوزه «آنتى قمار» مركز واكنش ســريع جرايم رايانه اى استان اضافه شدند و توسط آن ها و در طول يك روز سيســتمى طراحى و اجرايى شد كه به محض آنكه كاربــران فضاى مجازى وارد سايت هاى قمار شوند به سرعت شناسايى و به آدرسى كه ما مى خواهيم هدايت خواهند شد. شناســايى اين افراد هم با دقت بســيار بالايى صورت مى پذيرد و اين برنامه مشخص مى كند كه كاربر از چه نوع سيســتمى بــراى ورود به سايت استفاده كرده است (تلفن همراه و يا رايانه خانگى). همچنين نشانى مجازى (آى پى) وى هم مشخص مى شــود. تمامى اين اقدامات در لحظه صــورت مى پذيرد و با عنوان اخطار براى كاربر ارسال مى شود و در ادامه به او اعلام مى شود كه مشخصاتش ثبت و در صورت تكرار، «آى پى» وى مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.

*۲۰۰۰ آی پی پُرتکرار تحت تعقیب

از همین رو روز گذشته سرپرســت دادســراى ويــژه فضاى مجازى مركز اســتان خراسان رضوى با اعلام جزئیات تازه ای از طرح برخورد قمار خانه های آنلاین و همچنین در تشریح ماجرای برخورد با افرادی که به سایت های قمار مراجعه می کنند و در گزارش هشتم اسفندماه گذشته وعده آن را داده بود، به قدس گفت: همانطور که در گفت و گوی قبل هم به آن اشاره شد، تیم کارشناسی برای رصد و شناسایی افرادی که به سایت های قمار مراجعه می کنند فعال و قرار شد برای هر «آی پی» اخطاری ارسال شود که فرد مراجعه کننده بداند هویت، سیستم عامل مورد استفاده و... او از سوی مرکز واکنش سریع معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور شناسایی شده است.
وی ادامه داد: برنامه هم طوری طراحی شده که در لحظه محل حضور کاربر شناسایی و مشخصات او برای ما ارسال شود. طبق تصمیم گیری های صورت گرفته قرار بر این شد که تا دو مرحله اول اخطار به کاربر داده شود و در صورت تکرار ماجرا،« آی پی» ثبت و مشخصات او برای ما ارسال می شود تا در ادامه هم اقدامات قضایی روی ماجرا صورت پذیرد.

قاضی حقدادی در مورد تعداد آدرس مجازی شناسایی شده هم بیان داشت: در همین زمینه پس از اعلام آغاز فاز دوم طرح برخورد با قمارخانه های آنلاین که اشاره به شناسایی افراد مراجعه کننده به سایت های مذکور داشت، کارشناسان تیم «آنتی قمار» موفق شدند پس از رصد های شبانه روزی بیش از 75 هزار آدرس مجازی متعلق به قماربازهای مجازی را شناسایی و برای هرکدام از آنها اخطار ارسال کنند.
همچنین در ادامه مشخص شد که درمیان این تعداد« آی پی» شناسایی شده، حدود ۲۰۰۰آدرس وجود دارد که بیشترین تکرار را داشته و به سایت های مختلف قمار مراجعه کرده اند که تمامی آنها تحت تعقیب قرار گرفته اند.
سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز استان افزود: از سوی دیگر در صفحه ارسال اخطار امکانی ایجاد شد که افرادی که تمایل به همکاری در زمینه شناسایی سایت های قمار را دارد، می توانند آدرس مد نظرشان را در آنجا ثبت کنند.
تا به امروز هم به همین واسطه تعداد زیادی آدرس قمارخانه های آنلاین ثبت و نسبت به فیلترینگ آنها نیز اقدام شده است.

*مانعی سخت برای شارژ حساب کاربری

ایــن مقام قضایــی اشــارهای به اجــرای برنامهای دیگــر برای محدود سازی هرچه بیشتر فعالیت سایتهای قمار آنلاین کرد و در این زمینه گفت: از سوی دیگر برای آنکه میدان مانور گردانندگان قمارخانه های آنلاین بیشــتر از گذشته محدود شود، برنامه ریزی شــده تا اگر فردی به درگاهی مراجعــه می کند تا خریدی انجام دهد، حتماً شماره تلفن همراه کاربر با شماره تماس دارنده کارت بانکی یکی باشد، چرا که برخی از گردانندگان قمارخانه های آنلاین همانطورکه قبلاهم گفته شــدبرای شارژحساب کاربری افراد مراجعه کننده اقدام به جعل صفحات بانکی (فیشــینگ) کرده و پس از ذخیره ســازی اطلاعات بانکــی و نمایش انجام موفقیت آمیز انتقال وجه، خودشــان اقدام به خریدهای مجازی میکنند. با این کار دیگر جلوی این اقدام آنها هم گرفته خواهد شــد، اما ذخیره ســازی اطلاعات کارت بانکی افراد در آینده میتواند سبب تخلیه حســاب آنها شــود که بارها در این باره به کاربران فضای
مجازی هشدار دادهایم. از سوی دیگر برخی برنامه نویسیها توسط مجرمان صورت گرفته کــه تمامی این مراحل به صورت خودکار اجرا شــود و به محض ثبت اطلاعات کارت بانکی، سرور مربوطه با استفاده از نقص برخی برنامه هــا (اپ ها)، اقدام به عملیات کارت به کارت و خرید آنلاین میکند. در این زمینه هم اقدامات خوبی صورت گرفته و تعدادی از این سرورها شناسایی و مسدود سازی آنها هم تا چندین روز دیگر صورت خواهد گرفت.قدس

در پی اجرای فاز دوم طرح برخورد با قمار خانه های مجازی و با پیگیری های صورت گرفته در دادسرای ویژه فضای مجازی مشهد، تا به امروز بیش از 75 هزار «آی پی» که به سایت های قمار مراجعه کرده بودند شناسایی شده اند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5c7f9f372ac68_5c7f9f372ac6a
15 اسفند 1397 - 13:51

به گزارش مشهد فوری،در پی اجرای فاز دوم طرح برخورد با قمار خانه های مجازی و با پیگیری های صورت گرفته در دادسرای ویژه فضای مجازی مشهد، تا به امرز بیش از 75 هزار «آی پی» که به سایت های قمار مراجعه کرده بودند شناسایی و آدرس های مجازی روی میز مقام قضایی قرار گرفته است.
هشتم اسفند ماه بود که در خبر برخورد با قمار باز های آنلاین را در خط قرمز روزنامه قدس تحت عنوان«قماربازان آنلاين شناسايى مى شوند» را رسانه ای کردیم.
در پی اعلام آن خبر قاضی مهدی حقدادی؛ سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز استان خراسان رضوی طی گفت و گوی اختصاصی صورت گرفته و در تشریح ماجرا به قدس گفت: درپی اقدامى ضربتى و دقيق كه در همان دو روز نخست اجراى طرح صورت گرفت، عاملان ايجاد قمارخانه هاى مجازى در محاصره سايبرى قرار گرفتند و ضربه اى سنگين متحمل شدند که در این و در گام نخست ۱۰۰ قمار خانه آنلاین فیلتر شد.
این مقام قضایی همچنین درمورد اجرای گام دوم طرح و شناسایی آدرس های اینترنتی قمار باز های آنلاین هم گفت: همچنين در مرحله دوم طرح مذكور، يــك تيم حرفــه اى ديگر هم با هماهنگى دكتر جوادجاويدنيا؛سرپرست معاونت فضاى مجازى دادستان كل كشور، به كارشناسان حوزه «آنتى قمار» مركز واكنش ســريع جرايم رايانه اى استان اضافه شدند و توسط آن ها و در طول يك روز سيســتمى طراحى و اجرايى شد كه به محض آنكه كاربــران فضاى مجازى وارد سايت هاى قمار شوند به سرعت شناسايى و به آدرسى كه ما مى خواهيم هدايت خواهند شد. شناســايى اين افراد هم با دقت بســيار بالايى صورت مى پذيرد و اين برنامه مشخص مى كند كه كاربر از چه نوع سيســتمى بــراى ورود به سايت استفاده كرده است (تلفن همراه و يا رايانه خانگى). همچنين نشانى مجازى (آى پى) وى هم مشخص مى شــود. تمامى اين اقدامات در لحظه صــورت مى پذيرد و با عنوان اخطار براى كاربر ارسال مى شود و در ادامه به او اعلام مى شود كه مشخصاتش ثبت و در صورت تكرار، «آى پى» وى مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.

*۲۰۰۰ آی پی پُرتکرار تحت تعقیب

از همین رو روز گذشته سرپرســت دادســراى ويــژه فضاى مجازى مركز اســتان خراسان رضوى با اعلام جزئیات تازه ای از طرح برخورد قمار خانه های آنلاین و همچنین در تشریح ماجرای برخورد با افرادی که به سایت های قمار مراجعه می کنند و در گزارش هشتم اسفندماه گذشته وعده آن را داده بود، به قدس گفت: همانطور که در گفت و گوی قبل هم به آن اشاره شد، تیم کارشناسی برای رصد و شناسایی افرادی که به سایت های قمار مراجعه می کنند فعال و قرار شد برای هر «آی پی» اخطاری ارسال شود که فرد مراجعه کننده بداند هویت، سیستم عامل مورد استفاده و... او از سوی مرکز واکنش سریع معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور شناسایی شده است.
وی ادامه داد: برنامه هم طوری طراحی شده که در لحظه محل حضور کاربر شناسایی و مشخصات او برای ما ارسال شود. طبق تصمیم گیری های صورت گرفته قرار بر این شد که تا دو مرحله اول اخطار به کاربر داده شود و در صورت تکرار ماجرا،« آی پی» ثبت و مشخصات او برای ما ارسال می شود تا در ادامه هم اقدامات قضایی روی ماجرا صورت پذیرد.

قاضی حقدادی در مورد تعداد آدرس مجازی شناسایی شده هم بیان داشت: در همین زمینه پس از اعلام آغاز فاز دوم طرح برخورد با قمارخانه های آنلاین که اشاره به شناسایی افراد مراجعه کننده به سایت های مذکور داشت، کارشناسان تیم «آنتی قمار» موفق شدند پس از رصد های شبانه روزی بیش از 75 هزار آدرس مجازی متعلق به قماربازهای مجازی را شناسایی و برای هرکدام از آنها اخطار ارسال کنند.
همچنین در ادامه مشخص شد که درمیان این تعداد« آی پی» شناسایی شده، حدود ۲۰۰۰آدرس وجود دارد که بیشترین تکرار را داشته و به سایت های مختلف قمار مراجعه کرده اند که تمامی آنها تحت تعقیب قرار گرفته اند.
سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز استان افزود: از سوی دیگر در صفحه ارسال اخطار امکانی ایجاد شد که افرادی که تمایل به همکاری در زمینه شناسایی سایت های قمار را دارد، می توانند آدرس مد نظرشان را در آنجا ثبت کنند.
تا به امروز هم به همین واسطه تعداد زیادی آدرس قمارخانه های آنلاین ثبت و نسبت به فیلترینگ آنها نیز اقدام شده است.

*مانعی سخت برای شارژ حساب کاربری

ایــن مقام قضایــی اشــارهای به اجــرای برنامهای دیگــر برای محدود سازی هرچه بیشتر فعالیت سایتهای قمار آنلاین کرد و در این زمینه گفت: از سوی دیگر برای آنکه میدان مانور گردانندگان قمارخانه های آنلاین بیشــتر از گذشته محدود شود، برنامه ریزی شــده تا اگر فردی به درگاهی مراجعــه می کند تا خریدی انجام دهد، حتماً شماره تلفن همراه کاربر با شماره تماس دارنده کارت بانکی یکی باشد، چرا که برخی از گردانندگان قمارخانه های آنلاین همانطورکه قبلاهم گفته شــدبرای شارژحساب کاربری افراد مراجعه کننده اقدام به جعل صفحات بانکی (فیشــینگ) کرده و پس از ذخیره ســازی اطلاعات بانکــی و نمایش انجام موفقیت آمیز انتقال وجه، خودشــان اقدام به خریدهای مجازی میکنند. با این کار دیگر جلوی این اقدام آنها هم گرفته خواهد شــد، اما ذخیره ســازی اطلاعات کارت بانکی افراد در آینده میتواند سبب تخلیه حســاب آنها شــود که بارها در این باره به کاربران فضای
مجازی هشدار دادهایم. از سوی دیگر برخی برنامه نویسیها توسط مجرمان صورت گرفته کــه تمامی این مراحل به صورت خودکار اجرا شــود و به محض ثبت اطلاعات کارت بانکی، سرور مربوطه با استفاده از نقص برخی برنامه هــا (اپ ها)، اقدام به عملیات کارت به کارت و خرید آنلاین میکند. در این زمینه هم اقدامات خوبی صورت گرفته و تعدادی از این سرورها شناسایی و مسدود سازی آنها هم تا چندین روز دیگر صورت خواهد گرفت.قدس

منبع: قدس

159

نظرات 3
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
امیر حسین قاسمی 0 0 پاسخ 1398/2/24-11:32

سلام ببخشید من یبار اخطار دادستانی گرفتم و بار های بعدی چون خودم جست و جو زدم واکنش سریع معوانت فدهنگی و زدم رو سایت اولی اخطار های بعدی برام ثبت شد و تو لیست قرار گرفتم

ali agheli 0 0 پاسخ 1397/12/28-02:41

شما برای مردم کار و درآمد حلال ایجاد کنید ، خودشون دیگه نمیرن دنبال قمار . اینا یه مشت بدبخت بیچاره اند که از بیکاری و بی پولی این کار رو میکنند .

پریسا غلامی 0 0 پاسخ 1397/12/18-22:55

من از یک کانال تلگرامی خواستم یک سریال دانلود کنم اما این اخطارها برای من آمد. با اینکه ربطی به قمار ندارد. ثبت تخلف زدم. اما صفحه آن عملا کار نمی کند. هر نیتی که پشت این کار هست پیشگیری از قمار نیست. ممکنه رقبای سایت های اینترنتی آنها رو قمارخانه تعریف کنند. بهتره دقیق تر نظارت بشه و الکی دردسر درست نکنید

اخبار ایران و جهان