دروغ های تازه عروس 47 ساله برای ازدواج با کامران 31 ساله


28 فروردین 1398 - 10:05
5cb6bb1ecf8a8_5cb6bb1ecf8aa
با آن که همسرم به مواد مخدر اعتیاد دارد و هنگامی که دچار توهم می شود مرا زیر مشت و لگد می گیرد و مدعی است که به خاطر ثروت تن به ازدواج با من داده است اما من هم به دلیل دروغ هایی که پی در پی به او گفتم عذاب وجدان دارم.

به گزارش مشهد فوری، با آن که همسرم به مواد مخدر اعتیاد دارد و هنگامی که دچار توهم می شود مرا زیر مشت و لگد می گیرد و مدعی است که به خاطر ثروت تن به ازدواج با من داده است اما من هم به دلیل دروغ هایی که پی در پی به او گفتم تا این ازدواج سر بگیرد عذاب وجدان دارم چرا که از قدیم گفته‌اند خانه ای که براساس دروغ ساخته شود مانند خانه‌ای بر روی آب است و ...
 
 زن 47 ساله ای که هنوز چند ماه بیشتر از ماجرای ازدواجش نمی گذشت و از رفتارهای همسرش خسته شده بود در حالی که به شدت از آینده این زندگی وحشت داشت درباره ماجرای ازدواج خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری پنجتن مشهد گفت: بعد از گرفتن دیپلم دوست داشتم ادامه تحصیل بدهم و به همین خاطر وارد دانشگاه شدم.

این درحالی بود که همه خواهران و برادرانم ازدواج می کردند و من خواستگار مناسبی نداشتم. بعد از آن که تحصیلات دانشگاهی را در مقطع کارشناسی به پایان رساندم نزد پدر و مادرم ماندم و به امور خانه داری پرداختم تا این که پنج سال قبل پدرم از دنیا رفت و من در کنار مادر و برادر بزرگ ترم که هنوز به خاطر اعتیاد شدیدش به مواد مخدر ازدواج نکرده بود به زندگی ادامه می دادم اگرچه برادرم به خاطر مصرف مواد مخدر روان گردان رفتارهای نامعقولی داشت اما به خاطر مادرم کمی مراعات حال مرا می کرد ، سال گذشته وقتی مادرم را از دست دادم دیگر رفتارهای برادرم به مرز خطرناکی رسید انگار به سیم آخر زده بود به طوری که وقتی دچار توهم می شد وحشت زده از او می گریختم.

به همین دلیل مشکلم را با خواهران و برادرانم در میان گذاشتم ولی آن ها می گفتند چاره ای جز مدارا با او نداری! در حالی که وارد 47 سالگی شده بودم روزی خواهرزاده ام با من تماس گرفت و گفت: خواستگار خوبی برایت پیدا کرده ام، اگر می خواهی از دست دایی راحت شوی باید به آن چه می گوییم عمل کنی!

خلاصه برای اولین بار قرار ملاقات من و «کامران» در منزل خواهر بزرگم گذاشته شد اگرچه کاملا مشخص بود که تفاوت سنی من و کامران خیلی زیاد است اما برادر و خواهرم مرا دختری 37 ساله و ثروتمند معرفی کرده بودند در حالی که کامران فقط 31 سال داشت من هم چاره ای نداشتم جز آن که به خواستگارم دروغ بگویم و این دروغ ها هر روز برای پوشش دروغی دیگر افزایش می یافت تا این که بالاخره پای سفره عقد نشستیم اما در مدت کوتاهی بعد از ازدواج تازه فهمیدم که کامران نیز به مواد مخدر روان گردان اعتیاد دارد وقتی به او اعتراض کردم مرا کتک مفصلی زد و گفت: «خفه شو!» به تو ارتباطی ندارد از این پس باید هزینه های اعتیادم را پرداخت کنی فکر کردی چرا با تو ازدواج کردم؟ چون خواهر زاده ات گفته بود تو می توانی از نظر مالی مرا حمایت کنی! برادرت نیز قول یافتن شغلی را به من داده بود و ...

وقتی موضوع را با خواهر و برادرم در میان گذاشتم آن ها گفتند چاره ای نداشتیم! تو هم باید با او بسازی. بعد از این ماجرا نیز در حالی ارتباط خواهران و برادرانم با من قطع شد که با ارث ناچیزی که از فروختن خانه پدری سهم من شد جهیزیه ای تهیه کردم و با وام ازدواج منزلی در حاشیه شهر اجاره کردیم از سوی دیگر همسرم مدام مرا سرزنش می کند که چرا برادرانم به وعده های شان عمل نمی کنند به همین خاطر همواره مرا کتک می زند بنابر سنت دیرینه در آغاز سال نو به منزل مادرشوهرم رفتیم ولی او برخورد بدی با من داشت که همین موضوع باز هم به درگیری و کتک کاری انجامید. با وجود این من هم از دروغ هایی که برای سرگرفتن این ازدواج گفته ام، عذاب وجدان دارم و از آینده ام می ترسم...

شایان ذکر است به دستور سروان ولیان (رئیس کلانتری پنجتن) پر ونده این تازه عروس در دایره مددکاری کلانتری مورد رسیدگی قرار گرفت.

با آن که همسرم به مواد مخدر اعتیاد دارد و هنگامی که دچار توهم می شود مرا زیر مشت و لگد می گیرد و مدعی است که به خاطر ثروت تن به ازدواج با من داده است اما من هم به دلیل دروغ هایی که پی در پی به او گفتم عذاب وجدان دارم.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5cb6bb1ecf8a8_5cb6bb1ecf8aa
28 فروردین 1398 - 10:05

به گزارش مشهد فوری، با آن که همسرم به مواد مخدر اعتیاد دارد و هنگامی که دچار توهم می شود مرا زیر مشت و لگد می گیرد و مدعی است که به خاطر ثروت تن به ازدواج با من داده است اما من هم به دلیل دروغ هایی که پی در پی به او گفتم تا این ازدواج سر بگیرد عذاب وجدان دارم چرا که از قدیم گفته‌اند خانه ای که براساس دروغ ساخته شود مانند خانه‌ای بر روی آب است و ...
 
 زن 47 ساله ای که هنوز چند ماه بیشتر از ماجرای ازدواجش نمی گذشت و از رفتارهای همسرش خسته شده بود در حالی که به شدت از آینده این زندگی وحشت داشت درباره ماجرای ازدواج خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری پنجتن مشهد گفت: بعد از گرفتن دیپلم دوست داشتم ادامه تحصیل بدهم و به همین خاطر وارد دانشگاه شدم.

این درحالی بود که همه خواهران و برادرانم ازدواج می کردند و من خواستگار مناسبی نداشتم. بعد از آن که تحصیلات دانشگاهی را در مقطع کارشناسی به پایان رساندم نزد پدر و مادرم ماندم و به امور خانه داری پرداختم تا این که پنج سال قبل پدرم از دنیا رفت و من در کنار مادر و برادر بزرگ ترم که هنوز به خاطر اعتیاد شدیدش به مواد مخدر ازدواج نکرده بود به زندگی ادامه می دادم اگرچه برادرم به خاطر مصرف مواد مخدر روان گردان رفتارهای نامعقولی داشت اما به خاطر مادرم کمی مراعات حال مرا می کرد ، سال گذشته وقتی مادرم را از دست دادم دیگر رفتارهای برادرم به مرز خطرناکی رسید انگار به سیم آخر زده بود به طوری که وقتی دچار توهم می شد وحشت زده از او می گریختم.

به همین دلیل مشکلم را با خواهران و برادرانم در میان گذاشتم ولی آن ها می گفتند چاره ای جز مدارا با او نداری! در حالی که وارد 47 سالگی شده بودم روزی خواهرزاده ام با من تماس گرفت و گفت: خواستگار خوبی برایت پیدا کرده ام، اگر می خواهی از دست دایی راحت شوی باید به آن چه می گوییم عمل کنی!

خلاصه برای اولین بار قرار ملاقات من و «کامران» در منزل خواهر بزرگم گذاشته شد اگرچه کاملا مشخص بود که تفاوت سنی من و کامران خیلی زیاد است اما برادر و خواهرم مرا دختری 37 ساله و ثروتمند معرفی کرده بودند در حالی که کامران فقط 31 سال داشت من هم چاره ای نداشتم جز آن که به خواستگارم دروغ بگویم و این دروغ ها هر روز برای پوشش دروغی دیگر افزایش می یافت تا این که بالاخره پای سفره عقد نشستیم اما در مدت کوتاهی بعد از ازدواج تازه فهمیدم که کامران نیز به مواد مخدر روان گردان اعتیاد دارد وقتی به او اعتراض کردم مرا کتک مفصلی زد و گفت: «خفه شو!» به تو ارتباطی ندارد از این پس باید هزینه های اعتیادم را پرداخت کنی فکر کردی چرا با تو ازدواج کردم؟ چون خواهر زاده ات گفته بود تو می توانی از نظر مالی مرا حمایت کنی! برادرت نیز قول یافتن شغلی را به من داده بود و ...

وقتی موضوع را با خواهر و برادرم در میان گذاشتم آن ها گفتند چاره ای نداشتیم! تو هم باید با او بسازی. بعد از این ماجرا نیز در حالی ارتباط خواهران و برادرانم با من قطع شد که با ارث ناچیزی که از فروختن خانه پدری سهم من شد جهیزیه ای تهیه کردم و با وام ازدواج منزلی در حاشیه شهر اجاره کردیم از سوی دیگر همسرم مدام مرا سرزنش می کند که چرا برادرانم به وعده های شان عمل نمی کنند به همین خاطر همواره مرا کتک می زند بنابر سنت دیرینه در آغاز سال نو به منزل مادرشوهرم رفتیم ولی او برخورد بدی با من داشت که همین موضوع باز هم به درگیری و کتک کاری انجامید. با وجود این من هم از دروغ هایی که برای سرگرفتن این ازدواج گفته ام، عذاب وجدان دارم و از آینده ام می ترسم...

شایان ذکر است به دستور سروان ولیان (رئیس کلانتری پنجتن) پر ونده این تازه عروس در دایره مددکاری کلانتری مورد رسیدگی قرار گرفت.

منبع: خراسان

159

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.