۱۰ سال حبس و تبعید به خاطر سرقت مسلحانه


17 مهر 1398 - 16:25
5d9dd8c76ff8f_5d9dd8c76ff92
قاضی شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری ۲ مشهد پس از رسیدگی دقیق به پرونده سرقت مسلحانه با سلاح سرد، ضمن صدور حکم ۱۰ سال حبس برای عامل این اقدام، رأی به اقامت اجباری سارق مسلح به مدت دو سال داد تا به شهرستان خاش منتقل شود.

به گزارش مشهد فوری،قاضی شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری ۲ مشهد پس از رسیدگی دقیق به پرونده سرقت مسلحانه با سلاح سرد، ضمن صدور حکم ۱۰ سال حبس برای عامل این اقدام، از حیث مجازات تکمیلی رأی به اقامت اجباری سارق مسلح به مدت دو سال داد تا به شهرستان خاش منتقل شود.

*ماجرای گوشی‌قاپی مسلحانه چه بود؟

چند ماه پیش بود که سارق خشن چاقو به دست سوار موتورسیکلتش شد و برای شکار طعمه‌ در خیابان‌های مرکزی شهر مشهد پرسه‌زنی‌اش را آغاز کرد.

سرانجام یکی از شهروندان را نشان کرد، چند دوری در منطقه زد و همان‌طور که طعمه گوشی به دست را زیر نظر گرفته بود و منتظر زمان مناسبی برای اجرای نقشه‌اش بود، سلاح سرد را از زیر لباسش خارج کرد؛ مرد جوان که با گوشی‌ در حال مکالمه بود در یک لحظه جوان شرور را مقابلش دید و همان جا خشکش زد؛ چرا که تیزی سلاح سرد به سمت صورتش نشانه رفته بود و از صدای خشن سارق معلوم شد گرفتار یک گوشی‌قاپ شده است. او چاره‌ای جز تسلیم شدن در مقابل سارق مسلح نداشت، مرد زورگیر در یک چشم به هم زدن گوشی را سرقت و گاز موتور را چرخاند تا از محل متواری شود.

صدای «دزد» «دزد» در خیابان خلوت پیچید و موجب شد تا چند نفر از شهروندان که کمی جلوتر و درمسیر حرکت سارق خشن قرار داشتند در اقدامی قابل تحسین راه فرار متهم خطرناک را به هر سختی که بود سد و او را دستگیر کنند. در ادامه تلاش مرد مسلح برای فرار از دست مردم فایده‌ای نداشت و او تحویل پلیس شد.

*قاطعیت دادسرا و دادگاه در برخورد با جرایم خشن

پس از آن پرونده سرقت مسلحانه در دادسرا مورد رسیدگی و قرار مجرمیت متهم صادر و برای طی شدن دیگر مراحل قضایی، پرونده به شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری مشهد ارجاع شد.

به همین جهت قاضی «مجید شرقی شهری» برای چندمین بار متهم را که در زندان به سر می‌برد احضار و تمامی زوایای پرونده را مورد رسیدگی دقیق قرار داد.

این سلسله اقدامات قضایی سرانجام موجب شد تا رأی دادگاه متهم بیست و سه ساله پرونده صادر شود. در متن رأی مذکور آمده است: درخصوص اتهام (رضا. د) دایر بر یک فقره سرقت مسلحانه گوشی تلفن همراه با سلاح سرد باعنایت به اوراق و محتویات پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و مستندات مقید در آن مانند شکایت شاکی پرونده، گزارش مرجع انتظامی، نحوه دستگیری متهم و کشف چاقو از ید فرد مذکور، همچنین استرداد گوشی مسروقه به شاکی و اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم پرونده در مرحله دادسرا و انکار بدون دلیل وی در مراحل رسیدگی در دادگاه، بزه انتسابی به نامبرده را محرز دانسته و مستنداً به ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات و بند الف ماده۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی، متهم پرونده را به تحمل ۱۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می‌دارد از حیث مجازات تکمیلی، متهم پرونده را با توجه به نوع جرم و نحوه دستگیری به دوسال اقامت اجباری در شهرستان خاش(سیستان و بلوچستان) محکوم و اعلام می‌دارد که در صورت عدم اجرای مجازات تکمیلی از سوی متهم پرونده در نوبت اول تا یک سوم آن زمان به مدت مجازات تکمیلی افزوده خواهد شد.

پس از ابلاغ رأی حبس و تبعید از سوی دستگاه قضایی به متهم پرونده، سارق مسلح ۲۰ روز زمان دارد تا به آن اعتراض و در غیر آن محکومیت مذکور قطعی و در مرحله اجرا قرار خواهد گرفت.

قاضی شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری ۲ مشهد پس از رسیدگی دقیق به پرونده سرقت مسلحانه با سلاح سرد، ضمن صدور حکم ۱۰ سال حبس برای عامل این اقدام، رأی به اقامت اجباری سارق مسلح به مدت دو سال داد تا به شهرستان خاش منتقل شود.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5d9dd8c76ff8f_5d9dd8c76ff92
17 مهر 1398 - 16:25

به گزارش مشهد فوری،قاضی شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری ۲ مشهد پس از رسیدگی دقیق به پرونده سرقت مسلحانه با سلاح سرد، ضمن صدور حکم ۱۰ سال حبس برای عامل این اقدام، از حیث مجازات تکمیلی رأی به اقامت اجباری سارق مسلح به مدت دو سال داد تا به شهرستان خاش منتقل شود.

*ماجرای گوشی‌قاپی مسلحانه چه بود؟

چند ماه پیش بود که سارق خشن چاقو به دست سوار موتورسیکلتش شد و برای شکار طعمه‌ در خیابان‌های مرکزی شهر مشهد پرسه‌زنی‌اش را آغاز کرد.

سرانجام یکی از شهروندان را نشان کرد، چند دوری در منطقه زد و همان‌طور که طعمه گوشی به دست را زیر نظر گرفته بود و منتظر زمان مناسبی برای اجرای نقشه‌اش بود، سلاح سرد را از زیر لباسش خارج کرد؛ مرد جوان که با گوشی‌ در حال مکالمه بود در یک لحظه جوان شرور را مقابلش دید و همان جا خشکش زد؛ چرا که تیزی سلاح سرد به سمت صورتش نشانه رفته بود و از صدای خشن سارق معلوم شد گرفتار یک گوشی‌قاپ شده است. او چاره‌ای جز تسلیم شدن در مقابل سارق مسلح نداشت، مرد زورگیر در یک چشم به هم زدن گوشی را سرقت و گاز موتور را چرخاند تا از محل متواری شود.

صدای «دزد» «دزد» در خیابان خلوت پیچید و موجب شد تا چند نفر از شهروندان که کمی جلوتر و درمسیر حرکت سارق خشن قرار داشتند در اقدامی قابل تحسین راه فرار متهم خطرناک را به هر سختی که بود سد و او را دستگیر کنند. در ادامه تلاش مرد مسلح برای فرار از دست مردم فایده‌ای نداشت و او تحویل پلیس شد.

*قاطعیت دادسرا و دادگاه در برخورد با جرایم خشن

پس از آن پرونده سرقت مسلحانه در دادسرا مورد رسیدگی و قرار مجرمیت متهم صادر و برای طی شدن دیگر مراحل قضایی، پرونده به شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری مشهد ارجاع شد.

به همین جهت قاضی «مجید شرقی شهری» برای چندمین بار متهم را که در زندان به سر می‌برد احضار و تمامی زوایای پرونده را مورد رسیدگی دقیق قرار داد.

این سلسله اقدامات قضایی سرانجام موجب شد تا رأی دادگاه متهم بیست و سه ساله پرونده صادر شود. در متن رأی مذکور آمده است: درخصوص اتهام (رضا. د) دایر بر یک فقره سرقت مسلحانه گوشی تلفن همراه با سلاح سرد باعنایت به اوراق و محتویات پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و مستندات مقید در آن مانند شکایت شاکی پرونده، گزارش مرجع انتظامی، نحوه دستگیری متهم و کشف چاقو از ید فرد مذکور، همچنین استرداد گوشی مسروقه به شاکی و اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم پرونده در مرحله دادسرا و انکار بدون دلیل وی در مراحل رسیدگی در دادگاه، بزه انتسابی به نامبرده را محرز دانسته و مستنداً به ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات و بند الف ماده۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی، متهم پرونده را به تحمل ۱۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می‌دارد از حیث مجازات تکمیلی، متهم پرونده را با توجه به نوع جرم و نحوه دستگیری به دوسال اقامت اجباری در شهرستان خاش(سیستان و بلوچستان) محکوم و اعلام می‌دارد که در صورت عدم اجرای مجازات تکمیلی از سوی متهم پرونده در نوبت اول تا یک سوم آن زمان به مدت مجازات تکمیلی افزوده خواهد شد.

پس از ابلاغ رأی حبس و تبعید از سوی دستگاه قضایی به متهم پرونده، سارق مسلح ۲۰ روز زمان دارد تا به آن اعتراض و در غیر آن محکومیت مذکور قطعی و در مرحله اجرا قرار خواهد گرفت.

منبع: قدس

159

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.