قتل به خاطر تماس تصویری دخترخاله با مرد غریبه


10 دی 1398 - 16:42
b49338f160
راننده یک پژو ۲۰۶ پس از درگیری با سه پسر یکی از آن‌هارا با ضربه چاقو کشت

پسر جوان وقتی دید دختر خاله اش با یک پسر غریبه  تماس تصویری گرفته است، جنایت تلخی را کلید زد.این مرد دیروز در دادگاه از خود دفاع کرد و جنایت را ناخواسته دانست.  دهم بهمن سال ۹۷ درگیری خونین در یکی از خیابان ها یجردن به پلیس تهران مخابره شد. 

شواهد نشان می‌ داد راننده یک پژو ۲۰۶ پس از درگیری با سه پسر یکی از آن‌هارا با ضربه چاقو کشته و گریخته است.
 پلیس پس از بررسی فیلم ضبط شده در دوربین ها یمداربسته، پلاک خودروی قاتل فراری را به دست آورد و  به ردیابی راننده پرداخت.
در حالی که تحقیقات در این زمی‌نه آغاز شده بود، روشن شد راننده پژو ۲۰۶ خودرو را  به صورت وکالتی فروخته است و قصد خروج از کشور را دارد.
ماموران پلیس با اطلاعاتی که از شاهدان گرفته بودند، به ردیابی قاتل فراری پرداختند و قبل از این که بتواند ایران را‌ترک کند او را  در مرز باکو دستگیر کردند.
 سپس بیژن ۳۰  ساله به درگیری خونین اعتراف کرد و به بازسازی صحنه جرم پرداخت.
وی دیروز  در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای می‌ز محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلسه مادر قربانی در حالی که اشک می‌ ریخت، برای قاتل پسرش حکم قصاص  خواست.
وی گفت: پسرم تکیه گاه من و دخترم بود.   بعد از کشته شدن او، دخترم به بیماری  اعصاب مبتلا شده است و تحت درمان قرار دارد. من ۱۵ سال کار کردم و با سختی زیاد توانستم  کامی‌ار را بزرگ کنم اما این پسر بی رحمانه  او را کشت. من برایش حکم قصاص  می‌ خواهم.
 سپس بیژن در جایگاه ویژه ایستاد و در تشریح جزئیات ماجرا گفت: آن روز همراه دختر خاله ام فریبا برای تفریح بیرون رفته بودیم.   من از ماشین پیاده شدم تا خرید کنم؛ وقتی دوباره سوار  ماشین شدم متوجه شدم دختر خاله ام از طریق موبایل با یک پسر جوان تماس تصویری گرفته است. در همی‌ن هنگام  بین من و دخترخاله ام بحث به وجود آمد و این درحالی بود که رهگذران این صحنه را می‌ دیدند.
وی افزود: درحالی که درگیری مان بالا گرفته بود، چند پسر آمدند و پرسیدند: چرا با هم دعوا می‌ کنید؟ به آن‌هاگفتم که دعوا فامی‌لی است و دخالت نکنند اما دست از سرمان برنداشتند و بین مان درگیری رخ داد. من اصلا کامی‌ار را نمی‌ شناختم و قصدی برای قتل او نداشتم. آن‌هابه سمت من حمله کردند و مرا کتک زدند.   من که تن‌هابودم از داخل ماشینم چاقوی آشپزخانه را برداشتم و در این درگیری یک ضربه به گردن کامی‌ار زدم.
 وی ادامه داد: من واقعا قصد کشتن آن پسر جوان را نداشتم، او و دوستانش به من حمله کرده بودند.   وقتی کامی‌ار خون آلود روی زمی‌ن افتاد‌ترسیدم و با ماشین فرار کردم. من همان موقع تصمی‌م گرفتم از کشور خارج شوم.   به همی‌ن دلیل به آذربایجان رفتم  و مادرم وکالتی ماشینم را فروخت تا برایم پول بفرستد.
 سپس مادر وی که با وثیقه آزاد بود، به اتهام مساعدت در فراری دادن فرزندش در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: وقتی فهمی‌دم پسرم قصد  دارد از کشور خارج شود، فوری ماشین  او و مقداری طلا را فروختم تا برایش پول فراهم کنم. من نمی‌ خواستم پسرم در کشور غریب  بدون پول بماند. من اصلا از ماجرای قتل اطلاعی نداشتم.
بنابه این گزارش، با پایان اظهارات این زن، قضات وارد شور شدند و بیژن را به قصاص محکوم کردند. مادر وی نیز از اتهام معاونت در فراری دادن فرزندش تبرئه شد.

راننده یک پژو ۲۰۶ پس از درگیری با سه پسر یکی از آن‌هارا با ضربه چاقو کشت

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

b49338f160
10 دی 1398 - 16:42

پسر جوان وقتی دید دختر خاله اش با یک پسر غریبه  تماس تصویری گرفته است، جنایت تلخی را کلید زد.این مرد دیروز در دادگاه از خود دفاع کرد و جنایت را ناخواسته دانست.  دهم بهمن سال ۹۷ درگیری خونین در یکی از خیابان ها یجردن به پلیس تهران مخابره شد. 

شواهد نشان می‌ داد راننده یک پژو ۲۰۶ پس از درگیری با سه پسر یکی از آن‌هارا با ضربه چاقو کشته و گریخته است.
 پلیس پس از بررسی فیلم ضبط شده در دوربین ها یمداربسته، پلاک خودروی قاتل فراری را به دست آورد و  به ردیابی راننده پرداخت.
در حالی که تحقیقات در این زمی‌نه آغاز شده بود، روشن شد راننده پژو ۲۰۶ خودرو را  به صورت وکالتی فروخته است و قصد خروج از کشور را دارد.
ماموران پلیس با اطلاعاتی که از شاهدان گرفته بودند، به ردیابی قاتل فراری پرداختند و قبل از این که بتواند ایران را‌ترک کند او را  در مرز باکو دستگیر کردند.
 سپس بیژن ۳۰  ساله به درگیری خونین اعتراف کرد و به بازسازی صحنه جرم پرداخت.
وی دیروز  در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای می‌ز محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلسه مادر قربانی در حالی که اشک می‌ ریخت، برای قاتل پسرش حکم قصاص  خواست.
وی گفت: پسرم تکیه گاه من و دخترم بود.   بعد از کشته شدن او، دخترم به بیماری  اعصاب مبتلا شده است و تحت درمان قرار دارد. من ۱۵ سال کار کردم و با سختی زیاد توانستم  کامی‌ار را بزرگ کنم اما این پسر بی رحمانه  او را کشت. من برایش حکم قصاص  می‌ خواهم.
 سپس بیژن در جایگاه ویژه ایستاد و در تشریح جزئیات ماجرا گفت: آن روز همراه دختر خاله ام فریبا برای تفریح بیرون رفته بودیم.   من از ماشین پیاده شدم تا خرید کنم؛ وقتی دوباره سوار  ماشین شدم متوجه شدم دختر خاله ام از طریق موبایل با یک پسر جوان تماس تصویری گرفته است. در همی‌ن هنگام  بین من و دخترخاله ام بحث به وجود آمد و این درحالی بود که رهگذران این صحنه را می‌ دیدند.
وی افزود: درحالی که درگیری مان بالا گرفته بود، چند پسر آمدند و پرسیدند: چرا با هم دعوا می‌ کنید؟ به آن‌هاگفتم که دعوا فامی‌لی است و دخالت نکنند اما دست از سرمان برنداشتند و بین مان درگیری رخ داد. من اصلا کامی‌ار را نمی‌ شناختم و قصدی برای قتل او نداشتم. آن‌هابه سمت من حمله کردند و مرا کتک زدند.   من که تن‌هابودم از داخل ماشینم چاقوی آشپزخانه را برداشتم و در این درگیری یک ضربه به گردن کامی‌ار زدم.
 وی ادامه داد: من واقعا قصد کشتن آن پسر جوان را نداشتم، او و دوستانش به من حمله کرده بودند.   وقتی کامی‌ار خون آلود روی زمی‌ن افتاد‌ترسیدم و با ماشین فرار کردم. من همان موقع تصمی‌م گرفتم از کشور خارج شوم.   به همی‌ن دلیل به آذربایجان رفتم  و مادرم وکالتی ماشینم را فروخت تا برایم پول بفرستد.
 سپس مادر وی که با وثیقه آزاد بود، به اتهام مساعدت در فراری دادن فرزندش در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: وقتی فهمی‌دم پسرم قصد  دارد از کشور خارج شود، فوری ماشین  او و مقداری طلا را فروختم تا برایش پول فراهم کنم. من نمی‌ خواستم پسرم در کشور غریب  بدون پول بماند. من اصلا از ماجرای قتل اطلاعی نداشتم.
بنابه این گزارش، با پایان اظهارات این زن، قضات وارد شور شدند و بیژن را به قصاص محکوم کردند. مادر وی نیز از اتهام معاونت در فراری دادن فرزندش تبرئه شد.

منبع: روزنامه خراسان