میزان مشارکت خراسانی ها در دوره های مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی


28 بهمن 1398 - 11:48
a4c3d44173
که در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایسنا میزان مشارکت مردم استان خراسان رضوی از دوره پنجم تا دهم را بررسی کرده است

 

که در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم و کاندیداها درصدد اثبات صلاحیت خود به مردم و کسب محبوبیت بیشتر برای راهیابی به بهارستان هستند، ایسنا میزان مشارکت مردم استان خراسان رضوی از دوره پنجم تا دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده است.

در این بررسی حوزه‌های انتخابیه خواف و رشتخوار در اکثر دوره‌ها با آماری همچون ۹۸.۶۳ درصد دارای بیشترین نرخ مشارکت در استان و حوزه انتخابیه مشهد و کلات با ۴۰.۵۳ دارای کمترین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس بوده است.

بیشترین نرخ مشارکت در مجلس پنجم

در شش دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی بیشترین مشارکت مردم استان خراسان رضوی مربوط به دوره پنجم مجلس بوده که در این دوره دو میلیون و ۲۷ هزار و ۴۰۶ نفر در انتخابات شرکت کردند و نرخ مشارکت ۸۲.۲۹ درصدی را به ثبت رساندند.

در این دوره از انتخابات بیشترین مشارکت استان مربوط به حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار است که نرخ مشارکت ۹۸.۶۳ درصد را با ۷۳ هزار و ۹۷۰ شرکت کننده به خود اختصاص داده بود.

در انتخابات مجلس پنجم میزان مشارکت در حوزه انتخابیه مشهد و کلات ۷۵.۴۸ درصد بوده است و ۷۹۳ هزار و ۲۷۳ نفر رای‌های خود را در این حوزه انتخابیه به صندوق ریختند.

کم‌ترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس پنجم در استان خراسان رضوی مربوط به حوزه انتخابیه تربت‌جام، تایباد و باخرز بوده که نرخ مشارکت ۶۹.۶۵ درصد با حضور ۱۳۶ هزار و ۷۲۹ نفر برای این حوزه به ثبت رسیده است.

بیش از 68 درصد مشارکت در انتخابات مجلس ششم

در انتخابات مجلس ششم مجموع آرا اخذشده از حوزه‌های انتخابیه استان خراسان رضوی معادل دو میلیون و یک هزار و ۹۳۴ نفر بوده که در این دوره نرخ مشارکت ۶۸.۳۴ درصدی برای استان به ثبت رسیده است.

در این انتخابات بیشترین مشارکت مربوط به حوزه انتخابیه چناران و طرقبه بوده که در این حوزه نرخ مشارکت ۹۳.۵۴ درصد به ثبت رسیده است و تعداد ۸۷ هزار و ۳۵۰ نفر برگه رای‌ خود را در صندوق اخذ رای انداخته‌اند.

کم‌ترین نرخ مشارکت در این دوره از انتخابات مربوط به حوزه انتخابیه مشهد و کلات با نرخ مشارکت ۶۲.۱۹ درصد بوده و تعداد ۸۱۹ هزار و ۸۶۶ رای از واجدین شرایط اخذ شده است که برخلاف افزایش تعدادی شرکت‌کنندگان نسبت به دوره قبل اما با توجه به افزایش واجدین شرایط در این حوزه انتخابیه نرخ مشارکت کم‌تری برای این حوزه به ثبت رسیده است.

انتخابات مجلس هفتم پایین‌ترین نرخ مشارکت در خراسان رضوی

انتخابات مجلس هفتم با نرخ مشارکت ۵۶.۵۹ درصد پایین‌ترین نرخ مشارکت مجموع حوزه‌های انتخابیه استان را در انتخابات شش دوره گذاشته به خود اختصاص داده است. در این دوره شمار شرکت‌کنندگان در انتخابات به دو میلیون و ۲۵ هزار و ۲۵۷ نفر رسید که از نظر تعدادی نسبت به دوره قبل افزایش اندکی را نشان می‌دهد.

در این دوره از انتخابات، حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار با نرخ ۷۸.۴۴ درصد بیشترین نرخ مشارکت استان را به خود اختصاص داد و تعداد ۸۳ هزار و ۲۹۲ نفر از واجدین شرایط این حوزه انتخابیه رای خود را به صندوق‌های اخذ رای انداخته‌اند.

در انتخابات مجلس هفتم حوزه انتخابیه مشهد و کلات بار دیگر کم‌ترین میزان مشارکت را به خود اختصاص داد و نرخ ۴۶.۴۶ درصد را به ثبت رساند و ۷۴۴ هزار و ۳۱۰ نفر در شعب اخذ رای حاضر و برگه رای خود را به صندوق‌های اخذ رای ریختند.

بیش از 56 درصد مشارکت در انتخابات مجلس هشتم

نرخ مشارکت استان خراسان رضوی در انتخابات مجلس هشتم معادل ۵۶.۸۹ درصد بوده است و از دو میلیون و ۶۱ هزار و ۲۸۳ نفر از واجدین شرایط اخذ رای انجام گرفته است.

حوزه انتخابیه مشهد و کلات در این دوره نیز برای سومین بار پیاپی کم‌ترین نرخ مشارکت را به خود اختصاص داد و نرخ ۴۰.۵۳ را به ثبت رساند و از واجدین شرایط استان، تعداد ۷۱ هزار و ۱۰۹ نفر در انتخابات شرکت کردند.

در همین دوره حوزه انتخابیه تربت‌جام، تایباد و باخرز با ثبت نرخ ۹۴.۶۲ درصد و تعداد ۲۱۳ هزار و ۴۹۸ نفر شرکت‌کننده جایگاه نخست را از منظر نرخ مشارکت استان به خود اختصاص دادند. حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار نیز نرخ مشارکت قابل توجه ۹۲.۰۱ درصد ثبت کردند.

رشد قابل توجه میزان مشارکت در مجلس نهم

در انتخابات مجلس نهم نرخ مشارکت استان با تعداد دو میلیون و ۵۴۳ هزار و ۷۷۷ نفر به ۶۷ درصد رسید که نسبت به دوره قبل رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

در این دوره نیز همانند سه دوره قبل، حوزه انتخابیه مشهد و کلات کم‌ترین نرخ مشارکت را به خود اختصاص داد و با مشارکت ۹۹۵ هزار و ۲۸۲ نفر نرخ مشارکت ۵۶ درصدی را به ثبت رساند.

حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار با ثبت نرخ مشارکت ۹۸ درصد جایگاه نخست را در استان در اختیار خود قرار داد، در این حوزه از نظر تعدادی ۱۱۰ هزار و ۴۵۸ نفر در انتخابات شرکت کردند. حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، احمدآباد و رضوی نیز با شرکت ۱۳۷ هزار و ۷۵۰ نفر در انتخابات و ثبت نرخ مشارکت ۹۷ درصد جایگاه دوم را از نظر نرخ مشارکت در استان به خود اختصاص داد.

64  درصد مشارکت در انتخابات مجلس دهم

استان خراسان رضوی در انتخابات مجلس دهم نرخ مشارکت ۶۴ درصد را با حضور دو میلیون و ۸۱۱ هزار و ۸۸۲ نفر به ثبت رساند که این نرخ نسبت به دوره قبل مقداری کاهش را تجربه می‌کند.

در این دوره نیز کماکان حوزه انتخابیه مشهد و کلات با نرخ ۵۱ درصد کم‌ترین نرخ مشارکت را به ثبت رساندند و از نظر تعدادی نیز یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۳۳۹ رای در این حوزه به صندوق‌های اخذ رای ریخته شد.

حوزه انتخابیه چناران و طرقبه یکبار دیگر بیشترین نرخ مشارکت را در استان با ۹۵.۳ درصد به ثبت رساند و در این حوزه ۱۲۶ هزار و ۳۹۲ نفر در فرایند رای‌گیری شرکت و رای خود را به صندوق‌های رای انداختند. در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار نیز با حضور ۱۱۴ هزار و ۴۳۷ شرکت‌کننده نرخ ۹۳.۹ درصد مشارکت به ثبت رسید.

اکنون که کمتر از 3 روز دیگر تا یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقی مانده، دست به دست شدن لیست‌های انتخاباتی در فضاهای مجازی بیش از کوچه‌ و خیابان‌ها حال و هوای انتخاباتی به خود گرفته و باید دید در دوم اسفند ماه مردم چگونه با حضور در پای صندوق‌های رای در تعیین سرنوشت سیاسی کشور خود مشارکت می‌کنند.

که در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایسنا میزان مشارکت مردم استان خراسان رضوی از دوره پنجم تا دهم را بررسی کرده است

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

a4c3d44173
28 بهمن 1398 - 11:48

 

که در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم و کاندیداها درصدد اثبات صلاحیت خود به مردم و کسب محبوبیت بیشتر برای راهیابی به بهارستان هستند، ایسنا میزان مشارکت مردم استان خراسان رضوی از دوره پنجم تا دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده است.

در این بررسی حوزه‌های انتخابیه خواف و رشتخوار در اکثر دوره‌ها با آماری همچون ۹۸.۶۳ درصد دارای بیشترین نرخ مشارکت در استان و حوزه انتخابیه مشهد و کلات با ۴۰.۵۳ دارای کمترین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس بوده است.

بیشترین نرخ مشارکت در مجلس پنجم

در شش دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی بیشترین مشارکت مردم استان خراسان رضوی مربوط به دوره پنجم مجلس بوده که در این دوره دو میلیون و ۲۷ هزار و ۴۰۶ نفر در انتخابات شرکت کردند و نرخ مشارکت ۸۲.۲۹ درصدی را به ثبت رساندند.

در این دوره از انتخابات بیشترین مشارکت استان مربوط به حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار است که نرخ مشارکت ۹۸.۶۳ درصد را با ۷۳ هزار و ۹۷۰ شرکت کننده به خود اختصاص داده بود.

در انتخابات مجلس پنجم میزان مشارکت در حوزه انتخابیه مشهد و کلات ۷۵.۴۸ درصد بوده است و ۷۹۳ هزار و ۲۷۳ نفر رای‌های خود را در این حوزه انتخابیه به صندوق ریختند.

کم‌ترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس پنجم در استان خراسان رضوی مربوط به حوزه انتخابیه تربت‌جام، تایباد و باخرز بوده که نرخ مشارکت ۶۹.۶۵ درصد با حضور ۱۳۶ هزار و ۷۲۹ نفر برای این حوزه به ثبت رسیده است.

بیش از 68 درصد مشارکت در انتخابات مجلس ششم

در انتخابات مجلس ششم مجموع آرا اخذشده از حوزه‌های انتخابیه استان خراسان رضوی معادل دو میلیون و یک هزار و ۹۳۴ نفر بوده که در این دوره نرخ مشارکت ۶۸.۳۴ درصدی برای استان به ثبت رسیده است.

در این انتخابات بیشترین مشارکت مربوط به حوزه انتخابیه چناران و طرقبه بوده که در این حوزه نرخ مشارکت ۹۳.۵۴ درصد به ثبت رسیده است و تعداد ۸۷ هزار و ۳۵۰ نفر برگه رای‌ خود را در صندوق اخذ رای انداخته‌اند.

کم‌ترین نرخ مشارکت در این دوره از انتخابات مربوط به حوزه انتخابیه مشهد و کلات با نرخ مشارکت ۶۲.۱۹ درصد بوده و تعداد ۸۱۹ هزار و ۸۶۶ رای از واجدین شرایط اخذ شده است که برخلاف افزایش تعدادی شرکت‌کنندگان نسبت به دوره قبل اما با توجه به افزایش واجدین شرایط در این حوزه انتخابیه نرخ مشارکت کم‌تری برای این حوزه به ثبت رسیده است.

انتخابات مجلس هفتم پایین‌ترین نرخ مشارکت در خراسان رضوی

انتخابات مجلس هفتم با نرخ مشارکت ۵۶.۵۹ درصد پایین‌ترین نرخ مشارکت مجموع حوزه‌های انتخابیه استان را در انتخابات شش دوره گذاشته به خود اختصاص داده است. در این دوره شمار شرکت‌کنندگان در انتخابات به دو میلیون و ۲۵ هزار و ۲۵۷ نفر رسید که از نظر تعدادی نسبت به دوره قبل افزایش اندکی را نشان می‌دهد.

در این دوره از انتخابات، حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار با نرخ ۷۸.۴۴ درصد بیشترین نرخ مشارکت استان را به خود اختصاص داد و تعداد ۸۳ هزار و ۲۹۲ نفر از واجدین شرایط این حوزه انتخابیه رای خود را به صندوق‌های اخذ رای انداخته‌اند.

در انتخابات مجلس هفتم حوزه انتخابیه مشهد و کلات بار دیگر کم‌ترین میزان مشارکت را به خود اختصاص داد و نرخ ۴۶.۴۶ درصد را به ثبت رساند و ۷۴۴ هزار و ۳۱۰ نفر در شعب اخذ رای حاضر و برگه رای خود را به صندوق‌های اخذ رای ریختند.

بیش از 56 درصد مشارکت در انتخابات مجلس هشتم

نرخ مشارکت استان خراسان رضوی در انتخابات مجلس هشتم معادل ۵۶.۸۹ درصد بوده است و از دو میلیون و ۶۱ هزار و ۲۸۳ نفر از واجدین شرایط اخذ رای انجام گرفته است.

حوزه انتخابیه مشهد و کلات در این دوره نیز برای سومین بار پیاپی کم‌ترین نرخ مشارکت را به خود اختصاص داد و نرخ ۴۰.۵۳ را به ثبت رساند و از واجدین شرایط استان، تعداد ۷۱ هزار و ۱۰۹ نفر در انتخابات شرکت کردند.

در همین دوره حوزه انتخابیه تربت‌جام، تایباد و باخرز با ثبت نرخ ۹۴.۶۲ درصد و تعداد ۲۱۳ هزار و ۴۹۸ نفر شرکت‌کننده جایگاه نخست را از منظر نرخ مشارکت استان به خود اختصاص دادند. حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار نیز نرخ مشارکت قابل توجه ۹۲.۰۱ درصد ثبت کردند.

رشد قابل توجه میزان مشارکت در مجلس نهم

در انتخابات مجلس نهم نرخ مشارکت استان با تعداد دو میلیون و ۵۴۳ هزار و ۷۷۷ نفر به ۶۷ درصد رسید که نسبت به دوره قبل رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

در این دوره نیز همانند سه دوره قبل، حوزه انتخابیه مشهد و کلات کم‌ترین نرخ مشارکت را به خود اختصاص داد و با مشارکت ۹۹۵ هزار و ۲۸۲ نفر نرخ مشارکت ۵۶ درصدی را به ثبت رساند.

حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار با ثبت نرخ مشارکت ۹۸ درصد جایگاه نخست را در استان در اختیار خود قرار داد، در این حوزه از نظر تعدادی ۱۱۰ هزار و ۴۵۸ نفر در انتخابات شرکت کردند. حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، احمدآباد و رضوی نیز با شرکت ۱۳۷ هزار و ۷۵۰ نفر در انتخابات و ثبت نرخ مشارکت ۹۷ درصد جایگاه دوم را از نظر نرخ مشارکت در استان به خود اختصاص داد.

64  درصد مشارکت در انتخابات مجلس دهم

استان خراسان رضوی در انتخابات مجلس دهم نرخ مشارکت ۶۴ درصد را با حضور دو میلیون و ۸۱۱ هزار و ۸۸۲ نفر به ثبت رساند که این نرخ نسبت به دوره قبل مقداری کاهش را تجربه می‌کند.

در این دوره نیز کماکان حوزه انتخابیه مشهد و کلات با نرخ ۵۱ درصد کم‌ترین نرخ مشارکت را به ثبت رساندند و از نظر تعدادی نیز یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۳۳۹ رای در این حوزه به صندوق‌های اخذ رای ریخته شد.

حوزه انتخابیه چناران و طرقبه یکبار دیگر بیشترین نرخ مشارکت را در استان با ۹۵.۳ درصد به ثبت رساند و در این حوزه ۱۲۶ هزار و ۳۹۲ نفر در فرایند رای‌گیری شرکت و رای خود را به صندوق‌های رای انداختند. در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار نیز با حضور ۱۱۴ هزار و ۴۳۷ شرکت‌کننده نرخ ۹۳.۹ درصد مشارکت به ثبت رسید.

اکنون که کمتر از 3 روز دیگر تا یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقی مانده، دست به دست شدن لیست‌های انتخاباتی در فضاهای مجازی بیش از کوچه‌ و خیابان‌ها حال و هوای انتخاباتی به خود گرفته و باید دید در دوم اسفند ماه مردم چگونه با حضور در پای صندوق‌های رای در تعیین سرنوشت سیاسی کشور خود مشارکت می‌کنند.

منبع: ایسنا