ذخایر خونی در خراسان رضوی رو به کاهش است


28 بهمن 1398 - 20:34
ac795a3cac
اداره کل انتقال خون خراسان رضوی با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به کاهش ذخایر خونی در این استان هشدار داد.

در اطلاعیه روز دوشنبه این نهاد آمده است: ذخایر خونی برای تمام گروههای خونی در خراسان رضوی رو به کاهش است لذا از زائران و مجاوران بارگاه رضوی تقاضا می‌شود به پایگاههای انتقال خون استان مراجعه و به یاری بیماران نیازمند بشتابند.

در این اطلاعیه با اشاره به کاهش مراجعه مردم به پایگاههای انتقال خون و سیر نزولی آنان و افزایش نیاز مراکز درمانی به خون در روزهای پایانی سال تاکید شده است: در حال حاضر ذخایر خونی در خراسان رضوی کاهش یافته که ادامه این روند در روزهای آتی پاسخگویی به بیماران نیازمند و مراکز درمانی را با چالش مواجه خواهد ساخت.

این اطلاعیه با بیان اینکه نیاز به خون همیشگی است، یادآور شده است: انتقال خون خراسان رضوی هم‌اکنون تامین خون ۶۰ بیمارستان در این استان را بر عهده دارد.

اداره کل انتقال خون خراسان رضوی با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به کاهش ذخایر خونی در این استان هشدار داد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

ac795a3cac
28 بهمن 1398 - 20:34

در اطلاعیه روز دوشنبه این نهاد آمده است: ذخایر خونی برای تمام گروههای خونی در خراسان رضوی رو به کاهش است لذا از زائران و مجاوران بارگاه رضوی تقاضا می‌شود به پایگاههای انتقال خون استان مراجعه و به یاری بیماران نیازمند بشتابند.

در این اطلاعیه با اشاره به کاهش مراجعه مردم به پایگاههای انتقال خون و سیر نزولی آنان و افزایش نیاز مراکز درمانی به خون در روزهای پایانی سال تاکید شده است: در حال حاضر ذخایر خونی در خراسان رضوی کاهش یافته که ادامه این روند در روزهای آتی پاسخگویی به بیماران نیازمند و مراکز درمانی را با چالش مواجه خواهد ساخت.

این اطلاعیه با بیان اینکه نیاز به خون همیشگی است، یادآور شده است: انتقال خون خراسان رضوی هم‌اکنون تامین خون ۶۰ بیمارستان در این استان را بر عهده دارد.

منبع: ایرنا