قیمت گوشت مرغ در مشهد کمتر از نرخ مصوب کشوری است


29 بهمن 1398 - 10:04
b8560da8c4
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: قیمت گوشت مرغ کشتار روز در بازار مشهد از قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار کشور کمتر است و هیچ کمبودی در عرضه آن نیز وجود ندارد.

امیر دلداری با بیان اینکه هیچ کمبودی در عرضه گوشت مرغ در مشهد وجود ندارد اظهار کرد: قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ در کشور ۱۲۹ هزار ریال است اما این قیمت در بازار مشهد ۱۱۷ هزار ریال است.

وی ادامه داد: براساس بررسی‌های انجام گرفته، به نظر می‌رسد مشهد کمترین قیمت گوشت مرغ در کشور را دارد.

وی گفت: آمار جوجه ریزی در استان خراسان رضوی گویای وضعیت مطلوب تولید مرغ است و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: قیمت گوشت مرغ کشتار روز در بازار مشهد از قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار کشور کمتر است و هیچ کمبودی در عرضه آن نیز وجود ندارد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

b8560da8c4
29 بهمن 1398 - 10:04

امیر دلداری با بیان اینکه هیچ کمبودی در عرضه گوشت مرغ در مشهد وجود ندارد اظهار کرد: قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ در کشور ۱۲۹ هزار ریال است اما این قیمت در بازار مشهد ۱۱۷ هزار ریال است.

وی ادامه داد: براساس بررسی‌های انجام گرفته، به نظر می‌رسد مشهد کمترین قیمت گوشت مرغ در کشور را دارد.

وی گفت: آمار جوجه ریزی در استان خراسان رضوی گویای وضعیت مطلوب تولید مرغ است و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

منبع: ایرنا