مردم به کاندیدای مطلوب چه اصلاح‌طلب باشد و چه اصولگرا، رای بدهند


30 بهمن 1398 - 19:53
d610babfef
رییس شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی گفت: مردم و رای‌دهندگان باید توجه داشته باشند که اگر به نامزدهایی که مقبول و مطلوب آنهاست، رای ندهند این مساله می‌تواند در آینده خطری جدی برای جمهوریت نظام ایجاد کند.

ناصر آملی مقدم، با تشریح اهمیت حضور مردم در انتخابات روز جمعه، اظهار کرد: اگر مردم در انتخابات مشارکت حداکثری نداشته باشند کیان جمهوری اسلامی و اصل مقوله انتخابات به خطر می‌افتد، من از مردم استدعا دارم در بخش‌هایی که واقعا کاندیدای مطلوب خود را دارند، چه اصولگرا، چه اصلاح‌طلب و چه مستقل، انتخاب کنند. همه مردم توجه داشته باشند که عدم اقبال جدی، سنجیده و حساب شده به انتخابات، جمهوری و نهاد انتخابات را در کشور ما مورد خطر جدی قرار می‌دهد.

رییس شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی با بیان اینکه مردم در انتخاب نامزدهای مطلوب‌شان باید سه ملاک را در نظر بگیرند، عنوان کرد: ملاک اول پاکی و سلامت اخلاقی نماینده است، منظور این است که فرد مورد نظر نسبت به حق و مال مردم دغدغه اخلاقی داشته باشد. ملاک دوم موضع سیاسی نماینده بوده و اینکه با رای خودش تا اندازه‌ای که در پارلمان تاثیر دارد چه نقشی می‌تواند در هندسه سیاسی کشور ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: ملاک سوم تخصص است، اینکه در پارلمان کارآمد باشد. در پارلمان نمایندگان باید در مورد تمام مسائل کشور تصمیم بگیرند، بنابراین به متخصصان زیادی نیاز داریم، زیرا تمام این مقولات در پارلمان مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود، بنابراین باید کاندیدایی که وارد مجلس می‌شود، تخصص لازم را داشته باشد. اگر این سه ملاک تعهد اخلاقی، جهت‌گیری سیاسی و تخصص نامزد مورد توجه مردم قرار گیرد، ما می‌توانیم نمایندگانی را به پارلمان بفرستیم که بیشترین تاثیر مثبت را در مجموع داشته باشند.

سرپرست سازمان عدالت و آزادی در خراسان رضوی همچنین تاکید کرد: مردم باید ببینند آنچه وعده می‌دهند چقدر با واقع منطبق و چقدر انجام‌شدنی است، همچنین جلوی هزینه‌های گزاف نمایندگان یک سوال ساده بگذارند که از کجا آمده است و با پیگیری چنین حساسیت‌هایی به کاندیداهای مورد نظرشان رای بدهند.

 

رییس شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی گفت: مردم و رای‌دهندگان باید توجه داشته باشند که اگر به نامزدهایی که مقبول و مطلوب آنهاست، رای ندهند این مساله می‌تواند در آینده خطری جدی برای جمهوریت نظام ایجاد کند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

d610babfef
30 بهمن 1398 - 19:53

ناصر آملی مقدم، با تشریح اهمیت حضور مردم در انتخابات روز جمعه، اظهار کرد: اگر مردم در انتخابات مشارکت حداکثری نداشته باشند کیان جمهوری اسلامی و اصل مقوله انتخابات به خطر می‌افتد، من از مردم استدعا دارم در بخش‌هایی که واقعا کاندیدای مطلوب خود را دارند، چه اصولگرا، چه اصلاح‌طلب و چه مستقل، انتخاب کنند. همه مردم توجه داشته باشند که عدم اقبال جدی، سنجیده و حساب شده به انتخابات، جمهوری و نهاد انتخابات را در کشور ما مورد خطر جدی قرار می‌دهد.

رییس شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی با بیان اینکه مردم در انتخاب نامزدهای مطلوب‌شان باید سه ملاک را در نظر بگیرند، عنوان کرد: ملاک اول پاکی و سلامت اخلاقی نماینده است، منظور این است که فرد مورد نظر نسبت به حق و مال مردم دغدغه اخلاقی داشته باشد. ملاک دوم موضع سیاسی نماینده بوده و اینکه با رای خودش تا اندازه‌ای که در پارلمان تاثیر دارد چه نقشی می‌تواند در هندسه سیاسی کشور ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: ملاک سوم تخصص است، اینکه در پارلمان کارآمد باشد. در پارلمان نمایندگان باید در مورد تمام مسائل کشور تصمیم بگیرند، بنابراین به متخصصان زیادی نیاز داریم، زیرا تمام این مقولات در پارلمان مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود، بنابراین باید کاندیدایی که وارد مجلس می‌شود، تخصص لازم را داشته باشد. اگر این سه ملاک تعهد اخلاقی، جهت‌گیری سیاسی و تخصص نامزد مورد توجه مردم قرار گیرد، ما می‌توانیم نمایندگانی را به پارلمان بفرستیم که بیشترین تاثیر مثبت را در مجموع داشته باشند.

سرپرست سازمان عدالت و آزادی در خراسان رضوی همچنین تاکید کرد: مردم باید ببینند آنچه وعده می‌دهند چقدر با واقع منطبق و چقدر انجام‌شدنی است، همچنین جلوی هزینه‌های گزاف نمایندگان یک سوال ساده بگذارند که از کجا آمده است و با پیگیری چنین حساسیت‌هایی به کاندیداهای مورد نظرشان رای بدهند.

 

منبع: ایسنا