کودک مرگ مغزی به ۵ بیمار زندگی دوباره بخشید


30 بهمن 1398 - 19:59
d6273163aa
مسؤول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای کودک مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی ۵ بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، ابراهیم خالقی اظهار کرد: نهصدو هفتادو هشتمین(۹۷۸) عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی کودک ۱۰ ساله علی حسینی علی‌آبادی که از بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسؤول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: کلیه‌های زنده‌یاد علی حسینی علی‌آبادی در بیمارستان منتصریه به دختر نوجوان ۱۸ ساله ساکن چابهار و پسر نوجوان ۱۵ ساله ساکن شیروان که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به‌صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی افزود: کبد مرحوم علی حسینی علی‌آبادی در بیمارستان منتصریه به کودک ۸ ساله ساکن مشهد پیوند و به بیمار زندگی دوباره‌ای بخشید.

خالقی ادامه داد: همچنین قرنیه‌های زنده‌یاد علی حسینی علی‌آبادی نیز جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

مسؤول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای کودک مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی ۵ بیمار نیازمند به عضو شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

d6273163aa
30 بهمن 1398 - 19:59

به گزارش وب دا، ابراهیم خالقی اظهار کرد: نهصدو هفتادو هشتمین(۹۷۸) عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی کودک ۱۰ ساله علی حسینی علی‌آبادی که از بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسؤول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: کلیه‌های زنده‌یاد علی حسینی علی‌آبادی در بیمارستان منتصریه به دختر نوجوان ۱۸ ساله ساکن چابهار و پسر نوجوان ۱۵ ساله ساکن شیروان که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به‌صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی افزود: کبد مرحوم علی حسینی علی‌آبادی در بیمارستان منتصریه به کودک ۸ ساله ساکن مشهد پیوند و به بیمار زندگی دوباره‌ای بخشید.

خالقی ادامه داد: همچنین قرنیه‌های زنده‌یاد علی حسینی علی‌آبادی نیز جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

منبع: مشهد فوری