مردم تخلفات تبلیغاتی را به فرمانداری گزارش دهند


1 اسفند 1398 - 20:23
eb9837a3c4
رئیس هیات بازرسی انتخابات شهرستان مشهد گفت: هرگونه تبلیغات انتخاباتی طی امروز (پنجشنبه) و فردا ممنوع است و مردم در صورت مشاهده موارد را به فرمانداری گزارش دهند.

مهدی برامکی اظهار کرد: طی امروز و فردا توزیع تراکت، بنر و فهرست در ابعاد مختلف در مساجد و مراکز عمومی ممنوع است.

وی ادامه داد: طی ۱۰ روز گذشته و زمان مجاز تبلیغات انتخاباتی تخلفات مختلف اعم از نصب پوستر و بنر و تراکت در محل های غیر مجاز توسط شهرداری جمع آوری و امحا شده است.

معاون عمرانی فرماندار مشهد بیشتر تخلفات تبلیغاتی را نصب بنر در محل های غیرمجاز اعلام کرد و گفت: در این راستا ۷۰ گزارش مردمی در خصوص نصب بنر در محل های غیرمجاز و نصب برروی تابلوها و سایر تخلفات تبلیغاتی دریافت شد که با حضور عوامل شهرداری جمع آوری و امحا شد.

بر اساس اعلام فرمانداری مشهد برای برپایی ۷۰ ستاد انتخاباتی نامزدهای نمایندگی مجلس یازدهم در این کلانشهر مجوز فعالیت صادر شده است. 

رئیس هیات بازرسی انتخابات شهرستان مشهد گفت: هرگونه تبلیغات انتخاباتی طی امروز (پنجشنبه) و فردا ممنوع است و مردم در صورت مشاهده موارد را به فرمانداری گزارش دهند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

eb9837a3c4
1 اسفند 1398 - 20:23

مهدی برامکی اظهار کرد: طی امروز و فردا توزیع تراکت، بنر و فهرست در ابعاد مختلف در مساجد و مراکز عمومی ممنوع است.

وی ادامه داد: طی ۱۰ روز گذشته و زمان مجاز تبلیغات انتخاباتی تخلفات مختلف اعم از نصب پوستر و بنر و تراکت در محل های غیر مجاز توسط شهرداری جمع آوری و امحا شده است.

معاون عمرانی فرماندار مشهد بیشتر تخلفات تبلیغاتی را نصب بنر در محل های غیرمجاز اعلام کرد و گفت: در این راستا ۷۰ گزارش مردمی در خصوص نصب بنر در محل های غیرمجاز و نصب برروی تابلوها و سایر تخلفات تبلیغاتی دریافت شد که با حضور عوامل شهرداری جمع آوری و امحا شد.

بر اساس اعلام فرمانداری مشهد برای برپایی ۷۰ ستاد انتخاباتی نامزدهای نمایندگی مجلس یازدهم در این کلانشهر مجوز فعالیت صادر شده است. 

منبع: ایرنا