مدارس تا آخر این هفته تعطیل است


12 اسفند 1398 - 13:02
cd2a949bf6
سخنگوی دولت از تعطیلی مدارس تا آخر هفته خبرداد

 

ربیعی سخنگوی دولت گفت: مطابق تماس با آقای حاجی میرزائی، مدارس تا پایان این هفته تعطیل خواهد بود و برای هفته آینده هم ما ۵ شنبه و جمعه نتیجه‌گیری خواهیم کرد و آموزش از راه دور از طریق صداوسیما صورت خواهد گرفت.وی افزود:با تصمیم هیئت وزیران، سررسید وام‌ها دوماه عقب خواهد افتاد

سخنگوی دولت از تعطیلی مدارس تا آخر هفته خبرداد

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

cd2a949bf6
12 اسفند 1398 - 13:02

 

ربیعی سخنگوی دولت گفت: مطابق تماس با آقای حاجی میرزائی، مدارس تا پایان این هفته تعطیل خواهد بود و برای هفته آینده هم ما ۵ شنبه و جمعه نتیجه‌گیری خواهیم کرد و آموزش از راه دور از طریق صداوسیما صورت خواهد گرفت.وی افزود:با تصمیم هیئت وزیران، سررسید وام‌ها دوماه عقب خواهد افتاد

منبع: مشهد فوری