تولید الکل در خراسان رضوی به ۲۱ هزار لیتر در روز رسید


17 اسفند 1398 - 22:01
3e85f5edf4
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: با افزایش تولید الکل توسط دو واحد تولیدی، ظرفیت تولید این ماده در استان از ۱۵ هزار لیتر به ۲۱ هزار لیتر در روز افزایش یافت.

علی رسولیان روز شنبه در حاشیه افتتاح طرح افزایش تولید این دو واحد جدید اظهار کرد: این دو واحد در شهرک صنعتی کاویان فریمان و در شهرک صنعتی کلات قرار داشتند که واحد مستقر در فریمان ظرفیت خود را به میزان ۱۴ هزار لیتر در روز و واحد مستقر در شهرک صنعتی کلات ظرفیت تولید خود را به هفت هزار لیتر در روز افزایش داد.

وی اضافه کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام گرفته قرار است این دو واحد تولیدی ظرفیت تولید الکل خود را طی ۱۰ روز آینده در مجموع به ۳۰ هزار لیتر در روز افزایش دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: با افزایش تولید الکل به عنوان پایه تولید بسیاری از مواد ضدعفونی کننده، بخش عمده ای از نیاز استان در این نوع مواد برای پیشگیری از کرونا تامین می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: با افزایش تولید الکل توسط دو واحد تولیدی، ظرفیت تولید این ماده در استان از ۱۵ هزار لیتر به ۲۱ هزار لیتر در روز افزایش یافت.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

3e85f5edf4
17 اسفند 1398 - 22:01

علی رسولیان روز شنبه در حاشیه افتتاح طرح افزایش تولید این دو واحد جدید اظهار کرد: این دو واحد در شهرک صنعتی کاویان فریمان و در شهرک صنعتی کلات قرار داشتند که واحد مستقر در فریمان ظرفیت خود را به میزان ۱۴ هزار لیتر در روز و واحد مستقر در شهرک صنعتی کلات ظرفیت تولید خود را به هفت هزار لیتر در روز افزایش داد.

وی اضافه کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام گرفته قرار است این دو واحد تولیدی ظرفیت تولید الکل خود را طی ۱۰ روز آینده در مجموع به ۳۰ هزار لیتر در روز افزایش دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: با افزایش تولید الکل به عنوان پایه تولید بسیاری از مواد ضدعفونی کننده، بخش عمده ای از نیاز استان در این نوع مواد برای پیشگیری از کرونا تامین می‌شود.

منبع: ایرنا