حجم آب پشت سدهای خراسان رضوی دو برابر شد


9 فروردین 1399 - 11:03
eefa5b7783
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی به انباشت آب به میزان ۴۵ درصد از کل فضای ذخیره‌سازی آب در پشت سدهای این استان اشاره و بیان کرد: این میزان پرآبی پشت سدهای خراسان رضوی در مقایسه با پارسال حدود دو برابر بیشتر است.

محمد علایی درباره حجم آب ذخیره شده پشت سدهای استان اظهار کرد: حجم آب در مخزن ذخیره پشت سدهای خراسان رضوی طی مدت مشابه پارسال ۲۴ درصد از کل ظرفیت آنها بود.

وی ادامه داد: بارشهای رخ داده اخیر تاکنون موجب رشد ۲۱ درصدی حجم آب در کل فضای ذخیره‌سازی پشت سدهای خراسان رضوی شده است. 
 مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: بر این اساس هم‌اینک ۷۱۵ میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهای این استان جمع شده است.

علایی تصریح کرد: حدود ۱۵ میلیون مترمکعب از آبی که هم‌اینک پشت سدهای خراسان رضوی انباشته شده مربوط به آورد آبی از ابتدای امسال تاکنون است. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: دو سد کوچک "کمایستان" در جغتای و "دولت‌آباد" در چناران نیز تاکنون سرریز و ذخیره آبی ۶ سد دیگر شامل ارداک، درونگر، چالی دره، زاوین و یام خراسان رضوی هم بالای ۸۰ درصد پرآب شده است.
وی مجموع حجم ذخیره آب سدهای بزرگ و در حال بهره‌برداری را در خراسان رضوی یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون مترمکعب اعلام و بیان کرد: یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب از این حجم مربوط به سد دوستی مشترک بین ایران و جمهوری ترکمنستان است.

علایی حجم ذخیره‌سازی سد دوستی را ۵۴۶ میلیون مترمکعب ذکر و عنوان کرد: ۴۵ درصد از حجم قابل ذخیره سد دوستی که در تامین آب مشهد نقش مهمی دارد هم‌اینک پرآب است.

وی گفت: میزان آب کنونی ذخیره شده پشت سد دوستی نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۱ درصدی افزایش نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی به انباشت آب به میزان ۴۵ درصد از کل فضای ذخیره‌سازی آب در پشت سدهای این استان اشاره و بیان کرد: این میزان پرآبی پشت سدهای خراسان رضوی در مقایسه با پارسال حدود دو برابر بیشتر است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

eefa5b7783
9 فروردین 1399 - 11:03

محمد علایی درباره حجم آب ذخیره شده پشت سدهای استان اظهار کرد: حجم آب در مخزن ذخیره پشت سدهای خراسان رضوی طی مدت مشابه پارسال ۲۴ درصد از کل ظرفیت آنها بود.

وی ادامه داد: بارشهای رخ داده اخیر تاکنون موجب رشد ۲۱ درصدی حجم آب در کل فضای ذخیره‌سازی پشت سدهای خراسان رضوی شده است. 
 مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: بر این اساس هم‌اینک ۷۱۵ میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهای این استان جمع شده است.

علایی تصریح کرد: حدود ۱۵ میلیون مترمکعب از آبی که هم‌اینک پشت سدهای خراسان رضوی انباشته شده مربوط به آورد آبی از ابتدای امسال تاکنون است. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: دو سد کوچک "کمایستان" در جغتای و "دولت‌آباد" در چناران نیز تاکنون سرریز و ذخیره آبی ۶ سد دیگر شامل ارداک، درونگر، چالی دره، زاوین و یام خراسان رضوی هم بالای ۸۰ درصد پرآب شده است.
وی مجموع حجم ذخیره آب سدهای بزرگ و در حال بهره‌برداری را در خراسان رضوی یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون مترمکعب اعلام و بیان کرد: یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب از این حجم مربوط به سد دوستی مشترک بین ایران و جمهوری ترکمنستان است.

علایی حجم ذخیره‌سازی سد دوستی را ۵۴۶ میلیون مترمکعب ذکر و عنوان کرد: ۴۵ درصد از حجم قابل ذخیره سد دوستی که در تامین آب مشهد نقش مهمی دارد هم‌اینک پرآب است.

وی گفت: میزان آب کنونی ذخیره شده پشت سد دوستی نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۱ درصدی افزایش نشان می‌دهد.

منبع: ایرنا