پزشک مشهدی به خاطر کرونا در مشهد ماند؛ مادرش در تهران درگذشت


9 فروردین 1399 - 18:50
f5d0784555
مادر سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حالی امروز در تهران دعوت حق را لبیک گفت که فرزندش به خاطر مقابله با ویروس کرونا مشغول خدمت‌رسانی در مشهد بود.

مادر سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که طی روزهای اخیر بر اثر بیماری در بیمارستان بستری بود، امروز دعوت حق را لبیک گفت.

دکتر حمیدرضا رحیمی در شرایطی مادر خود را از دست داد که به خاطر شیوع گسترده بیماری کرونا در خط مقدم خدمت‌رسانی به هم‌نوعان خود قرار داشت و پدر و مادر وی در بستر بیماری به سر می‌بردند.

گفتنی است؛ مادر رحیمی از ماه گذشته به علت بیماری در کما به سر می‌برد و فرزندش در چنین شرایطی پا به پای کادر درمانی و خدمت‌رسانان رسانه‌ای مشغول خدمت رسانی به مردمش بود.

مادر سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حالی امروز در تهران دعوت حق را لبیک گفت که فرزندش به خاطر مقابله با ویروس کرونا مشغول خدمت‌رسانی در مشهد بود.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

f5d0784555
9 فروردین 1399 - 18:50

مادر سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که طی روزهای اخیر بر اثر بیماری در بیمارستان بستری بود، امروز دعوت حق را لبیک گفت.

دکتر حمیدرضا رحیمی در شرایطی مادر خود را از دست داد که به خاطر شیوع گسترده بیماری کرونا در خط مقدم خدمت‌رسانی به هم‌نوعان خود قرار داشت و پدر و مادر وی در بستر بیماری به سر می‌بردند.

گفتنی است؛ مادر رحیمی از ماه گذشته به علت بیماری در کما به سر می‌برد و فرزندش در چنین شرایطی پا به پای کادر درمانی و خدمت‌رسانان رسانه‌ای مشغول خدمت رسانی به مردمش بود.

منبع: فارس