تامین 46 هزار بسته معیشتی برای افراد خسارت دیده از کرونا / رصد روزانه قیمت‌های بازار و موجودی استان


13 فروردین 1399 - 16:13
47e4d7072f
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: استان خراسان رضوی در روزهای شیوع ویروس کرونا، کمیته تامین معیشت با محوریت کمیته امداد تشکیل داد که 46 هزار بسته معیشتی تامین و در اختیار افراد آسیب پذیر قرار گرفت.

علی رسولیان در گفت‌وگو با مشهد فوری درباره ارزاق عمومی و معیشت مردم در روزهای شیوع کرونا اظهار کرد: از طریق سامانه قیمت‌های بازار و موجودی استان به صورت روزانه رصد می‌شود و هیچ مشکلی از جهت نیازهای ضروری مردم وجود ندارد.

وی افزود: قیمت گوشت مرغ پایین آمده و خرید مرغ از داخل انجام می‌دهیم و حتی تشدید کردیم تا کمکی به مرغداران داخل کشور هم باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز در بازار متعادل است بیان کرد: مقداری در قیمت برنج پاکستانی شاهد افزایش قیمت بودیم که بدین منظور برنج هندی را وارد بازار کردیم و به این خاطر که تهیه برنج پاکستانی نیاز به تامین ارز داشت تهران در حال پیگیری است تا بتوانند صادر کنندگان برنج پاکستانی را تقویت کند و ما بتوانیم عرضه را در بازار افزایش دهیم.

رسولیان تصریح کرد: ساعات کاری تمام فروشگاه‌ها و واحدهای تولیدی فعال در زمینه ارزاق عمومی طی طرح فاصله گذاری اجتماعی کاهش نیافته و هیچ ممنوعیتی برای فعالیت واحدهای غذایی و تردد کارکنانشان وجود ندارد و با سرعت کار خود را ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه سهمیه خاصی برای افزایش تولید نان در نظر گرفته شده بود گفت: واحدهای فعال در زمینه تحویل اینترنتی و تلفنی شناسایی شدند و طبق مصوبه ستاد مبارزه با کرونا لیست این واحدها تا دو روز آینده اعلام رسمی می‌شوند تا مردم نیازهای خود را به صورت الکترونیکی و اینترنتی از این واحدها با قیمت نظارت شده تامین کنند که در این خصوص تمرکز بر کالاهای تولیدی خود استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: قبل از اینکه در سطح ملی برای معیشت مردم تصمیم گیری شود استان خراسان رضوی کمیته تامین معیشت با محوریت کمیته امداد را تشکیل داد که در این خصوص کمک‌های بخش‌های مختلف به علاوه منابع این نهاد توسط کمیته امداد جمع آوری شد و 46 هزار بسته معیشتی تامین و در اختیار کارگران روزمزد یا افرادی که درآمدشان به کارکرد روزانه وابسته بود قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: استان خراسان رضوی در روزهای شیوع ویروس کرونا، کمیته تامین معیشت با محوریت کمیته امداد تشکیل داد که 46 هزار بسته معیشتی تامین و در اختیار افراد آسیب پذیر قرار گرفت.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

47e4d7072f
13 فروردین 1399 - 16:13

علی رسولیان در گفت‌وگو با مشهد فوری درباره ارزاق عمومی و معیشت مردم در روزهای شیوع کرونا اظهار کرد: از طریق سامانه قیمت‌های بازار و موجودی استان به صورت روزانه رصد می‌شود و هیچ مشکلی از جهت نیازهای ضروری مردم وجود ندارد.

وی افزود: قیمت گوشت مرغ پایین آمده و خرید مرغ از داخل انجام می‌دهیم و حتی تشدید کردیم تا کمکی به مرغداران داخل کشور هم باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز در بازار متعادل است بیان کرد: مقداری در قیمت برنج پاکستانی شاهد افزایش قیمت بودیم که بدین منظور برنج هندی را وارد بازار کردیم و به این خاطر که تهیه برنج پاکستانی نیاز به تامین ارز داشت تهران در حال پیگیری است تا بتوانند صادر کنندگان برنج پاکستانی را تقویت کند و ما بتوانیم عرضه را در بازار افزایش دهیم.

رسولیان تصریح کرد: ساعات کاری تمام فروشگاه‌ها و واحدهای تولیدی فعال در زمینه ارزاق عمومی طی طرح فاصله گذاری اجتماعی کاهش نیافته و هیچ ممنوعیتی برای فعالیت واحدهای غذایی و تردد کارکنانشان وجود ندارد و با سرعت کار خود را ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه سهمیه خاصی برای افزایش تولید نان در نظر گرفته شده بود گفت: واحدهای فعال در زمینه تحویل اینترنتی و تلفنی شناسایی شدند و طبق مصوبه ستاد مبارزه با کرونا لیست این واحدها تا دو روز آینده اعلام رسمی می‌شوند تا مردم نیازهای خود را به صورت الکترونیکی و اینترنتی از این واحدها با قیمت نظارت شده تامین کنند که در این خصوص تمرکز بر کالاهای تولیدی خود استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: قبل از اینکه در سطح ملی برای معیشت مردم تصمیم گیری شود استان خراسان رضوی کمیته تامین معیشت با محوریت کمیته امداد را تشکیل داد که در این خصوص کمک‌های بخش‌های مختلف به علاوه منابع این نهاد توسط کمیته امداد جمع آوری شد و 46 هزار بسته معیشتی تامین و در اختیار کارگران روزمزد یا افرادی که درآمدشان به کارکرد روزانه وابسته بود قرار گرفت.

منبع: مشهد فوری