٤٠ کیلوگرم موادمخدر در مرزهای خراسان رضوی ضبط شد


20 فروردین 1399 - 11:03
d70183e19a
فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: مرزبانان توانستند بیش از ٤٠ کیلوگوم مواد مخدر صنعتی و سنتی را در مرزهای شرقی این استان از قاچاقچیان ضبط کنند.

سردار ماشاء الله جان نثار اظهار کرد: در راستای برخورد قاطع با ورود مواد مخدر به کشور، مرزبانان این استان با اشرافیت اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند طی عملیاتی در هنگ تایباد مقادیری مواد افیونی را هنگام ورود به کشور به دست آورند.

وی اضافه کرد: در این عملیات ضمن جلوگیری از ورود قاچاقچیان به کشور ۴۴ کیلو و ۲۰۰ گرم موادمخدر از نوع تریاک، شیشه و هروئین ضبط شد.

 فرمانده مرزبانی خراسان رضوی بیان کرد: قاچاقچیان بعد از درگیری و رهاکردن موادمخدر با استفاده از تاریکی شب به آن سوی مرزها متواری شدند.

 

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: مرزبانان توانستند بیش از ٤٠ کیلوگوم مواد مخدر صنعتی و سنتی را در مرزهای شرقی این استان از قاچاقچیان ضبط کنند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

d70183e19a
20 فروردین 1399 - 11:03

سردار ماشاء الله جان نثار اظهار کرد: در راستای برخورد قاطع با ورود مواد مخدر به کشور، مرزبانان این استان با اشرافیت اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند طی عملیاتی در هنگ تایباد مقادیری مواد افیونی را هنگام ورود به کشور به دست آورند.

وی اضافه کرد: در این عملیات ضمن جلوگیری از ورود قاچاقچیان به کشور ۴۴ کیلو و ۲۰۰ گرم موادمخدر از نوع تریاک، شیشه و هروئین ضبط شد.

 فرمانده مرزبانی خراسان رضوی بیان کرد: قاچاقچیان بعد از درگیری و رهاکردن موادمخدر با استفاده از تاریکی شب به آن سوی مرزها متواری شدند.

 

منبع: ایرنا