جزئیات واریز وام بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد


29 اردیبهشت 1399 - 22:05
2c76a8d881
در کنار سیاست‌های حمایتی دولت در دوره کرونا، سازمان تامین اجتماعی نیز تعداد وامی که هر ساله به بازنشستگان خود می‌دهد را افزایش داد.

به گفته رئیس کانون بازنشستگان تهران، به صورت علی الحساب تعدادی وام بین کانون‌ها در شهرستان‌ها تقسیم شده و احتمالا در خرداد ماه به بازنشستگان پرداخت می‌شود.

بنا بر اعلام سازمان تامین اجتماعی، پرداخت وام به ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت اما روش پرداخت آن را هنوز مشخص نکرده است.

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تهران در این خصوص گفت: کانون عالی بازنشستگان برای این که از یک سو فشار معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران کم شود و از سوی دیگر از مراجعه آنها به کانون‌ها کاسته شود، به صورت علی‌الحساب تعدادی وام از بانک رفاه گرفته شده و بین کانون‌ها در شهرستان‌ها تقسیم شده است تا به بازنشستگانی که مشکل حادی دارند پرداخت می‌شود.

ثبت نام و نحوه پرداخت وام بازنشستگان

وی با بیان این که ۴۰۰ هزار وامی که مقرر شده امسال پرداخت شود جوابگو نخواهد بود، گفت: علی رغم این که قرار است تعداد وام‌ها ۱۰ برابر شود اما جمعیت مستمری‌بگیران تامین اجتماعی سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که قطعا تا پایان سال ۲۰۰ هزار نفر دیگر به این جمعیت اضافه می‌شود، بنابراین این وام به همه تعلق نمی‌گیرد.

وی در خصوص نحوه پرداخت و ثبت درخواست از سوی بازنشستگان گفت: تا به امسال برای وام‌هایی که هر ساله به بازنشستگان می‌دهیم، برای حدود شش ماه بازنشستگان متقاضی وام را ثبت نام می‌کردیم و در نوبت قرار می‌گرفتند، ولی هنوز درباره نحوه ثبت نام وام امسال ابلاغیه‌ای به‌دست ما نرسیده است.

زمان واریز وام بازنشستگان

رئیس کانون بازنشستگان تهران عنوان کرد: اگر قرار باشد که مثل سال‌های قبل عمل کنیم، حدود ۵۰۰ هزار نفر در نوبت داریم و فعلا ثبت نام جدید انجام نمی‌شود تا از این لیست کم شود، ولی اگر قرار است که روال عوض شود باید زودتر اعلام کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ممکن است پرداخت این وام از خرداد ماه آغاز شود.

در کنار سیاست‌های حمایتی دولت در دوره کرونا، سازمان تامین اجتماعی نیز تعداد وامی که هر ساله به بازنشستگان خود می‌دهد را افزایش داد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

2c76a8d881
29 اردیبهشت 1399 - 22:05

به گفته رئیس کانون بازنشستگان تهران، به صورت علی الحساب تعدادی وام بین کانون‌ها در شهرستان‌ها تقسیم شده و احتمالا در خرداد ماه به بازنشستگان پرداخت می‌شود.

بنا بر اعلام سازمان تامین اجتماعی، پرداخت وام به ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت اما روش پرداخت آن را هنوز مشخص نکرده است.

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تهران در این خصوص گفت: کانون عالی بازنشستگان برای این که از یک سو فشار معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران کم شود و از سوی دیگر از مراجعه آنها به کانون‌ها کاسته شود، به صورت علی‌الحساب تعدادی وام از بانک رفاه گرفته شده و بین کانون‌ها در شهرستان‌ها تقسیم شده است تا به بازنشستگانی که مشکل حادی دارند پرداخت می‌شود.

ثبت نام و نحوه پرداخت وام بازنشستگان

وی با بیان این که ۴۰۰ هزار وامی که مقرر شده امسال پرداخت شود جوابگو نخواهد بود، گفت: علی رغم این که قرار است تعداد وام‌ها ۱۰ برابر شود اما جمعیت مستمری‌بگیران تامین اجتماعی سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که قطعا تا پایان سال ۲۰۰ هزار نفر دیگر به این جمعیت اضافه می‌شود، بنابراین این وام به همه تعلق نمی‌گیرد.

وی در خصوص نحوه پرداخت و ثبت درخواست از سوی بازنشستگان گفت: تا به امسال برای وام‌هایی که هر ساله به بازنشستگان می‌دهیم، برای حدود شش ماه بازنشستگان متقاضی وام را ثبت نام می‌کردیم و در نوبت قرار می‌گرفتند، ولی هنوز درباره نحوه ثبت نام وام امسال ابلاغیه‌ای به‌دست ما نرسیده است.

زمان واریز وام بازنشستگان

رئیس کانون بازنشستگان تهران عنوان کرد: اگر قرار باشد که مثل سال‌های قبل عمل کنیم، حدود ۵۰۰ هزار نفر در نوبت داریم و فعلا ثبت نام جدید انجام نمی‌شود تا از این لیست کم شود، ولی اگر قرار است که روال عوض شود باید زودتر اعلام کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ممکن است پرداخت این وام از خرداد ماه آغاز شود.

منبع: رکنا