خبر خوب برای کنکوری‌ها / چه درس‌های از سال دوازدهم را نباید بخوانند


9 خرداد 1399 - 00:02
0118d79b29
آموزش و پرورش برخی سرفصل‌های پایه دوازدهم را در کنکور حذف کرده و پاسخ آن را در امتحانات نهایی اختیاری کرد.

امسال تحصیلات دانش آموزان در دوره شیوع کرونا متفاوت شد. بالاخره آموزش و پرورش کهنه ایران مجبور شد با شیوع کرونا تغییر رویه داده و آنلاین شود. اما محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: «بودجه لازم جهت تامین تجهیزات برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اختیار مدارس قرار گرفته است.» 

شرایط امتحانات عملی هنرستان مشخص نیست

بنا به این گزارش به غیر از پایه نهم و دوازدهم دانش آموزان باید غیرحضوری امتحان دهند. براساس نمرات در طول سال به عنوان ارزشیابی پایانی سال محسوب می شود. آموزش و پرورش امتحانات ششم را هم حذف کرد. تکلیف امتحانات عملی هنرستان ها هنوز مشخص نیست. اگر در تابستان این امتحانات گرفته نشود در طول سال آموزش های عملی داده و امتحانات گرفته می شود.

پایه سرفصل های پایه دوازدهم را در کنکور حذف کرده و پاسخ به آن را در امتحانات نهایی اختیاری کرد. اما حذفیات کنکور با حذفیات آموزش و پرورش متفاوت است.

آموزش و پرورش برخی سرفصل‌های پایه دوازدهم را در کنکور حذف کرده و پاسخ آن را در امتحانات نهایی اختیاری کرد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

0118d79b29
9 خرداد 1399 - 00:02

امسال تحصیلات دانش آموزان در دوره شیوع کرونا متفاوت شد. بالاخره آموزش و پرورش کهنه ایران مجبور شد با شیوع کرونا تغییر رویه داده و آنلاین شود. اما محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: «بودجه لازم جهت تامین تجهیزات برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اختیار مدارس قرار گرفته است.» 

شرایط امتحانات عملی هنرستان مشخص نیست

بنا به این گزارش به غیر از پایه نهم و دوازدهم دانش آموزان باید غیرحضوری امتحان دهند. براساس نمرات در طول سال به عنوان ارزشیابی پایانی سال محسوب می شود. آموزش و پرورش امتحانات ششم را هم حذف کرد. تکلیف امتحانات عملی هنرستان ها هنوز مشخص نیست. اگر در تابستان این امتحانات گرفته نشود در طول سال آموزش های عملی داده و امتحانات گرفته می شود.

پایه سرفصل های پایه دوازدهم را در کنکور حذف کرده و پاسخ به آن را در امتحانات نهایی اختیاری کرد. اما حذفیات کنکور با حذفیات آموزش و پرورش متفاوت است.

منبع: رکنا