آخرین اطلاعات و آمار از وضعیت کرونایی مشهد/رشد شدید مبتلایان و فوت شدگان


17 تیر 1399 - 15:14
451fb6882d
دانشگاه علوم پزشکی مشهد آخرین اطلاعات و آمار از وضعیت کرونایی مشهد را منتشر کرد

بستری‌های موجود:
۱۵۷نفر هفته دوم خرداد/ ۵۲۴نفر هفته دوم تیر
بستری‌های جدید:
۵۶نفر هفته دوم خرداد/ ۱۵۴نفر هفته دوم تیر
ای سی یو موجود:
۱۰۳نفر هفته دوم خرداد/ ۱۳۵نفر هفته دوم تیر
مثبت بستری:
۱۸نفر هفته دوم خرداد/ ۳۲نفر هفته دوم تیر
مثبت سرپایی:
۶۶نفر هفته دوم خرداد/ ۹۲نفر هفته دوم تیر
فوت:
۱۶نفر هفته دوم خرداد/ ۳۱نفر هفته دوم تیر

دانشگاه علوم پزشکی مشهد آخرین اطلاعات و آمار از وضعیت کرونایی مشهد را منتشر کرد

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

451fb6882d
17 تیر 1399 - 15:14

بستری‌های موجود:
۱۵۷نفر هفته دوم خرداد/ ۵۲۴نفر هفته دوم تیر
بستری‌های جدید:
۵۶نفر هفته دوم خرداد/ ۱۵۴نفر هفته دوم تیر
ای سی یو موجود:
۱۰۳نفر هفته دوم خرداد/ ۱۳۵نفر هفته دوم تیر
مثبت بستری:
۱۸نفر هفته دوم خرداد/ ۳۲نفر هفته دوم تیر
مثبت سرپایی:
۶۶نفر هفته دوم خرداد/ ۹۲نفر هفته دوم تیر
فوت:
۱۶نفر هفته دوم خرداد/ ۳۱نفر هفته دوم تیر

منبع: مشهد فوری

196

نظرات