بیمارستان کرونایی‌های مشهد تصفیه‌خانه فاضلاب ندارد


28 شهریور 1399 - 10:13
445f0a777f
مسئول فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تنها بیمارستانی که به سبتیک وصل می‌شود یا دارای چاه‌های جذبی بوده بیمارستان شریعتی طرقبه شاندیز است.

علی رحیمی مومن در گفت‌وگو با مشهد فوری درخصوص تصفیه‌خانه‌های فاضلابی بیمارستان‌های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: بیمارستان‌های قائم و امام رضا(ع) وصل به شبکه است، ما برای پروژه‌هایمان مشاور داریم، بیمارستان‌های جدید همچون بیمارستان اکبر که فعال است یا هاشمی نژاد که در حال نوسازی است، سیستم تصفیه شبکه فاضلاب لوکال دارد و آزمایش می‌شود.

مسئول فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: در بیمارستان‌های دیگر مربوط به دانشگاه هم با آب و فاضلاب در ارتباط هستیم و برای بسیاری از آن‌ها مشاور گرفتیم، در مشهد به جز بیمارستان شریعتی که چاه جاذب دارد جایی در خاطرم نیست که چاه جاذب داشته باشد.

وی با اعلام اینکه در مشهد 11 بیمارستان زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی است، اطمینان خاطر داد که بیمارستان‌های نوساز کاملا استاندارد است و تصفیه خانه فاضلاب دارد.

رحیمی مومن افزود: بیمارستان امام رضا در حال احداث، بیمارستان اکبر در حال بهره‌برداری و بیمارستان هاشمی نژاد که ظرف یک یا دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد شبکه تصفیه فاضلاب استاندارد دارد و آب آن‌ها را نیز خودمان استفاده می‌کنیم.

مسئول فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد یادآور شد: همه بیمارستان‌های دیگر در سطح شهر به شبکه فاضلاب شهری وصل است، برخی پیش تصفیه دارد و برای برخی مشاور گرفتیم که در پیش تصفیه‌ها تغییرات دیگری بدهیم که یا درحال انجام یا در مرحله تامین اعتبار است.

وی با بیان اینکه تنها بیمارستانی که به سبتیک وصل می‌شود یا دارای چاه‌های جذبی بوده بیمارستان شریعتی طرقبه شاندیز است، تصریح کرد : به دلیل قدیمی بودن این بیمارستان چنین شرایطی دارد و مذاکراتی با شرکت آب و فاضلاب داشتیم و درخواست استاندارد کردیم که ببینیم چه استانداردهایی را باید رعایت کنیم.

رحیمی مومن گفت: این بیمارستان مقداری مشکل دارد اما بقیه بیمارستان‌ها تا جایی که من می‌دانم چاه جذبی ندارد.

مسئول فنی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه دیگر بیمارستان‌های خصوصی سطح شهر مشهد زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیست اظهار کرد: این بیمارستان‌ها به ما ارتباطی ندارد و با شهرداری و محیط زیست است، ما دستگاه نظارتی یا اجرایی در آن حوزه نیستیم و یک بخش خصوصی است که ما فقط در بخش درمان آن‌ها را کنترل می‌کنیم.

وی با بیان اینکه مشاوران آب و فاضلاب برای فاضلاب با ما قرارداد می‌بنند، گفت: ما به صورت مداوم با آب و فاضلاب در ارتباطیم برای بسیاری از بیمارستان‌ها مشاور گرفتیم، طبق نظر مشاوران سیستم‌های تصفیه فاضلاب را یا انجام دادیم یا در حال انجام هستیم.

رحیمی مومن خاطرنشان کرد: هر کدام دو تا سه مرحله برای بررسی دارد که باید مراحل را طی کنند برخی نیاز به تست دارد که ببینیم این فاضلاب برای ورود به شبکه فاضلاب شهری استاندارد لازم را دارد یا نه، البته لزوما همه فاضلاب‌های ما عفونی نیست بلکه فاضلاب‌های خاص ما به طور جداگانه جمع‌آوری می‌شود و فاضلاب‌های کلی بیمارستان‌ها عمومی بوده و عفونی نیست.

مسئول فنی دانشگاه علوم پزشکی در پاسخ به اینکه چه برنامه‌ای برای مجهز شدن بیمارستان شریعتی به تصفیه خانه فاضلاب دارید، گفت: این مسئله را از مدیر بیمارستان شریعتی پیگیری کنید، فکر می‌کنم آن‌ها در حال فعالیت بودند، مشاور هم گرفتند طرح و نقشه‌هایی آماده شد برخی کارهای اولیه را هم انجام دادند اما به شیوع کرونا نزدیک شد و بعد از کرونا نمی‌دانم در کدام مرحله است.

وی در واکنش به این مسئله که با توجه به شیوع کرونا شرایط برای تصفیه خانه بیمارستان کرونایی، بحرانی‌تر نمی‌شود، گفت: در آن حد کنترل می‌شود، آن طور هم نیست اما باید استانداردهایی را رعایت کنند، مشکلی برای کرونا ندارد بلکه مشکلات عمومی و بحث‌های مربوط به آلودگی میکروبی است که دوستان آن را مرتفع می‌کنند.

مسئول فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تنها بیمارستانی که به سبتیک وصل می‌شود یا دارای چاه‌های جذبی بوده بیمارستان شریعتی طرقبه شاندیز است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

445f0a777f
28 شهریور 1399 - 10:13

علی رحیمی مومن در گفت‌وگو با مشهد فوری درخصوص تصفیه‌خانه‌های فاضلابی بیمارستان‌های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: بیمارستان‌های قائم و امام رضا(ع) وصل به شبکه است، ما برای پروژه‌هایمان مشاور داریم، بیمارستان‌های جدید همچون بیمارستان اکبر که فعال است یا هاشمی نژاد که در حال نوسازی است، سیستم تصفیه شبکه فاضلاب لوکال دارد و آزمایش می‌شود.

مسئول فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: در بیمارستان‌های دیگر مربوط به دانشگاه هم با آب و فاضلاب در ارتباط هستیم و برای بسیاری از آن‌ها مشاور گرفتیم، در مشهد به جز بیمارستان شریعتی که چاه جاذب دارد جایی در خاطرم نیست که چاه جاذب داشته باشد.

وی با اعلام اینکه در مشهد 11 بیمارستان زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی است، اطمینان خاطر داد که بیمارستان‌های نوساز کاملا استاندارد است و تصفیه خانه فاضلاب دارد.

رحیمی مومن افزود: بیمارستان امام رضا در حال احداث، بیمارستان اکبر در حال بهره‌برداری و بیمارستان هاشمی نژاد که ظرف یک یا دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد شبکه تصفیه فاضلاب استاندارد دارد و آب آن‌ها را نیز خودمان استفاده می‌کنیم.

مسئول فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد یادآور شد: همه بیمارستان‌های دیگر در سطح شهر به شبکه فاضلاب شهری وصل است، برخی پیش تصفیه دارد و برای برخی مشاور گرفتیم که در پیش تصفیه‌ها تغییرات دیگری بدهیم که یا درحال انجام یا در مرحله تامین اعتبار است.

وی با بیان اینکه تنها بیمارستانی که به سبتیک وصل می‌شود یا دارای چاه‌های جذبی بوده بیمارستان شریعتی طرقبه شاندیز است، تصریح کرد : به دلیل قدیمی بودن این بیمارستان چنین شرایطی دارد و مذاکراتی با شرکت آب و فاضلاب داشتیم و درخواست استاندارد کردیم که ببینیم چه استانداردهایی را باید رعایت کنیم.

رحیمی مومن گفت: این بیمارستان مقداری مشکل دارد اما بقیه بیمارستان‌ها تا جایی که من می‌دانم چاه جذبی ندارد.

مسئول فنی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه دیگر بیمارستان‌های خصوصی سطح شهر مشهد زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیست اظهار کرد: این بیمارستان‌ها به ما ارتباطی ندارد و با شهرداری و محیط زیست است، ما دستگاه نظارتی یا اجرایی در آن حوزه نیستیم و یک بخش خصوصی است که ما فقط در بخش درمان آن‌ها را کنترل می‌کنیم.

وی با بیان اینکه مشاوران آب و فاضلاب برای فاضلاب با ما قرارداد می‌بنند، گفت: ما به صورت مداوم با آب و فاضلاب در ارتباطیم برای بسیاری از بیمارستان‌ها مشاور گرفتیم، طبق نظر مشاوران سیستم‌های تصفیه فاضلاب را یا انجام دادیم یا در حال انجام هستیم.

رحیمی مومن خاطرنشان کرد: هر کدام دو تا سه مرحله برای بررسی دارد که باید مراحل را طی کنند برخی نیاز به تست دارد که ببینیم این فاضلاب برای ورود به شبکه فاضلاب شهری استاندارد لازم را دارد یا نه، البته لزوما همه فاضلاب‌های ما عفونی نیست بلکه فاضلاب‌های خاص ما به طور جداگانه جمع‌آوری می‌شود و فاضلاب‌های کلی بیمارستان‌ها عمومی بوده و عفونی نیست.

مسئول فنی دانشگاه علوم پزشکی در پاسخ به اینکه چه برنامه‌ای برای مجهز شدن بیمارستان شریعتی به تصفیه خانه فاضلاب دارید، گفت: این مسئله را از مدیر بیمارستان شریعتی پیگیری کنید، فکر می‌کنم آن‌ها در حال فعالیت بودند، مشاور هم گرفتند طرح و نقشه‌هایی آماده شد برخی کارهای اولیه را هم انجام دادند اما به شیوع کرونا نزدیک شد و بعد از کرونا نمی‌دانم در کدام مرحله است.

وی در واکنش به این مسئله که با توجه به شیوع کرونا شرایط برای تصفیه خانه بیمارستان کرونایی، بحرانی‌تر نمی‌شود، گفت: در آن حد کنترل می‌شود، آن طور هم نیست اما باید استانداردهایی را رعایت کنند، مشکلی برای کرونا ندارد بلکه مشکلات عمومی و بحث‌های مربوط به آلودگی میکروبی است که دوستان آن را مرتفع می‌کنند.

منبع: مشهد فوری

316

نظرات

اخبار ایران و جهان