نوسان دمای هوای مشهد از 14 تا 25 درجه سلسیوس


28 شهریور 1399 - 12:07
463b34e70e
کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوای امروز مشهد در خنک‌ترین ساعت به ۱۴ و در گرمترین ساعت به ۲۵ درجه سلسیوس خواهد رسید

به گزارش مشهدفوری؛ کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوای نواحی شمالی و شرقی این استان در اوایل هفته آینده نسبت به امروز چهار تا ۶ درجه افزایش پیدا می‌کند.

محمد غیوری افزود: از شنبه هفته آینده، دمای هوا به خصوص در نواحی شمالی و شرقی افزایش پیدا خواهد کرد و افزایش دما در نواحی مرکزی و جنوبی کمتر است.

وی ادامه داد: از دوشنبه هفته آینده دمای هوا دوباره کاهش یافته و به میزان دمای امروز بازمی‌گردد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: طی امروز و فردا وزش باد در بیشتر نقاط استان و به خصوص در نواحی بادخیز پیش‌بینی شده است.

غیوری با بیان این که دمای هوای امروز مشهد در خنک‌ترین ساعت به ۱۴ و در گرمترین ساعت به ۲۵ درجه سلسیوس خواهد رسید افزود: در شبانه روز گذشته، دمای هوای مشهد در خنک‌ترین ساعت به ۱۳ درجه و در گرمترین ساعت به ۲۷ درجه سلسیوس رسید.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته، بیشترین سرعت وزش باد با ۶۱ کیلومتر در ساعت در بردسکن به ثبت رسیده است همچنین در این مدت قوچان با کمینه دمای هوای پنج درجه و بردسکن با بیشینه دمای هوای ۳۱ درجه سلسیوس به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین نقاط استان بوده‌اند.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوای امروز مشهد در خنک‌ترین ساعت به ۱۴ و در گرمترین ساعت به ۲۵ درجه سلسیوس خواهد رسید

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

463b34e70e
28 شهریور 1399 - 12:07

به گزارش مشهدفوری؛ کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوای نواحی شمالی و شرقی این استان در اوایل هفته آینده نسبت به امروز چهار تا ۶ درجه افزایش پیدا می‌کند.

محمد غیوری افزود: از شنبه هفته آینده، دمای هوا به خصوص در نواحی شمالی و شرقی افزایش پیدا خواهد کرد و افزایش دما در نواحی مرکزی و جنوبی کمتر است.

وی ادامه داد: از دوشنبه هفته آینده دمای هوا دوباره کاهش یافته و به میزان دمای امروز بازمی‌گردد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: طی امروز و فردا وزش باد در بیشتر نقاط استان و به خصوص در نواحی بادخیز پیش‌بینی شده است.

غیوری با بیان این که دمای هوای امروز مشهد در خنک‌ترین ساعت به ۱۴ و در گرمترین ساعت به ۲۵ درجه سلسیوس خواهد رسید افزود: در شبانه روز گذشته، دمای هوای مشهد در خنک‌ترین ساعت به ۱۳ درجه و در گرمترین ساعت به ۲۷ درجه سلسیوس رسید.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته، بیشترین سرعت وزش باد با ۶۱ کیلومتر در ساعت در بردسکن به ثبت رسیده است همچنین در این مدت قوچان با کمینه دمای هوای پنج درجه و بردسکن با بیشینه دمای هوای ۳۱ درجه سلسیوس به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین نقاط استان بوده‌اند.

منبع: ایرنا

اخبار ایران و جهان