نوسان هوای مشهد/ افزایش دما در مشهد


22 مهر 1399 - 13:32
57adadede0
کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: طی 24 ساعت گذشته دمای هوای شهر مشهد بین ۴ و ۱۸ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است

به گزارش مشهدفوری؛ کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اظهار کرد: از نظر دمایی انتظار داریم تا پایان هفته به تدریج دو تا سه درجه سانتی‌گراد هوای استان گرم تر شود.

زهرا آهنگرزاده با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته شهرستان‌های قوچان با دمای دو درجه سانتی‌گراد زیر صفر سردترین و سرخس با دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرمترین بوده‌اند، گفت: طی همین مدت دمای هوای شهر مشهد بین ۴ و ۱۸ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است، همچنین بیشترین سرعت وزش باد از شهرستان تایباد با سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

 کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: دیشب دمای هوای بسیاری از شهرهای مناطق سردسیر استان از قبیل گلمکان، نیشابور، جوین، خوشاب، کوهسرخ و زاوه به زیر صفر رسید.

وی افزود: تا پایان هفته انتظار داریم جو نسبتا پایداری بر استان حاکم باشد، اما در نواحی بادخیز استان مانند تایباد، خواف و سبزوار در ساعات بعد از ظهر افزایش سرعت باد گاهی همراه با گرد و خاک را پیش‌بینی می‌کنیم.

آهنگرزاده گفت: از نظر دمایی انتظار داریم تا پایان هفته به تدریج دو تا سه درجه سانتی‌گراد هوای استان گرمتر شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: طی 24 ساعت گذشته دمای هوای شهر مشهد بین ۴ و ۱۸ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

57adadede0
22 مهر 1399 - 13:32

به گزارش مشهدفوری؛ کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اظهار کرد: از نظر دمایی انتظار داریم تا پایان هفته به تدریج دو تا سه درجه سانتی‌گراد هوای استان گرم تر شود.

زهرا آهنگرزاده با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته شهرستان‌های قوچان با دمای دو درجه سانتی‌گراد زیر صفر سردترین و سرخس با دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرمترین بوده‌اند، گفت: طی همین مدت دمای هوای شهر مشهد بین ۴ و ۱۸ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است، همچنین بیشترین سرعت وزش باد از شهرستان تایباد با سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

 کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: دیشب دمای هوای بسیاری از شهرهای مناطق سردسیر استان از قبیل گلمکان، نیشابور، جوین، خوشاب، کوهسرخ و زاوه به زیر صفر رسید.

وی افزود: تا پایان هفته انتظار داریم جو نسبتا پایداری بر استان حاکم باشد، اما در نواحی بادخیز استان مانند تایباد، خواف و سبزوار در ساعات بعد از ظهر افزایش سرعت باد گاهی همراه با گرد و خاک را پیش‌بینی می‌کنیم.

آهنگرزاده گفت: از نظر دمایی انتظار داریم تا پایان هفته به تدریج دو تا سه درجه سانتی‌گراد هوای استان گرمتر شود.