کیفیت هوای 4 منطقه مشهد در وضعیت هشدار


23 مهر 1399 - 09:34
694e496d78
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: به طور میانگین هوای مشهد در وضعیت سالم است اما کیفیت هوا هم اکنون د در چهار منطقه در وضعیت هشدار از نظر حجم آلاینده‌ها قرار دارد.

شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد روز بیست و سوم مهر ماه در چهار منطقه نشانگر هوای ناسالم و در وضعیت هشدار است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: به طور میانگین هوای مشهد با ۹۰ ای.کیو.آی در وضعیت سالم است اما کیفیت هوا هم اکنون در مناطق الهیه، شهیدآوینی، چمن و شهید مفتح در وضعیت هشدار از نظر حجم آلاینده‌ها قرار دارد.

تورج همتی افزود: شاخص کیفیت هوا در مناطق شهید کریمی، امامیه و شهر بالاتر از ۹۰ ای.کیو.آی قرار دارد و در صورت تداوم تخلیه آلاینده‌ها به هوای تنفسی طی ساعات آینده این مناطق نیز دارای هوای ناسالم خواهد شد.

وی ادامه داد: شاخص کیفیت هوا در سایر ۱۶ ایستگاه‌ دیگر مستقر در این شهر نشانگر هوای سالم است. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود وضعیت هوا ایفا کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنای وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای.کیو.آی نشانگر وضعیت سالم است.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.
همچنین قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی حالت اضطرار و بالاتر از عدد ۳۰۰ نیز حالت بحرانی را نشان می‌دهد.

شهروندان مشهدی پارسال ۴۰ روز هوای پاک، ۲۶۶ روز هوای سالم، ۵۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز نیز هوای ناسالم برای تمامی گروه‌ها تنفس کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: به طور میانگین هوای مشهد در وضعیت سالم است اما کیفیت هوا هم اکنون د در چهار منطقه در وضعیت هشدار از نظر حجم آلاینده‌ها قرار دارد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

694e496d78
23 مهر 1399 - 09:34

شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد روز بیست و سوم مهر ماه در چهار منطقه نشانگر هوای ناسالم و در وضعیت هشدار است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: به طور میانگین هوای مشهد با ۹۰ ای.کیو.آی در وضعیت سالم است اما کیفیت هوا هم اکنون در مناطق الهیه، شهیدآوینی، چمن و شهید مفتح در وضعیت هشدار از نظر حجم آلاینده‌ها قرار دارد.

تورج همتی افزود: شاخص کیفیت هوا در مناطق شهید کریمی، امامیه و شهر بالاتر از ۹۰ ای.کیو.آی قرار دارد و در صورت تداوم تخلیه آلاینده‌ها به هوای تنفسی طی ساعات آینده این مناطق نیز دارای هوای ناسالم خواهد شد.

وی ادامه داد: شاخص کیفیت هوا در سایر ۱۶ ایستگاه‌ دیگر مستقر در این شهر نشانگر هوای سالم است. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود وضعیت هوا ایفا کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنای وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای.کیو.آی نشانگر وضعیت سالم است.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.
همچنین قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی حالت اضطرار و بالاتر از عدد ۳۰۰ نیز حالت بحرانی را نشان می‌دهد.

شهروندان مشهدی پارسال ۴۰ روز هوای پاک، ۲۶۶ روز هوای سالم، ۵۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز نیز هوای ناسالم برای تمامی گروه‌ها تنفس کردند.