کیفیت هوای چهار منطقه مشهد در وضعیت هشدار است


24 مهر 1399 - 09:00
7de711720a
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: به طور میانگین هوای مشهد در وضعیت سالم است اما کیفیت هوا هم اکنون در چهار منطقه مشهد در وضعیت هشدار از نظر حجم آلاینده‌ها قرار دارد.

به گزارش مشهدفوری، شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد روز بیست و چهارم مهر ماه در چهار منطقه نشانگر هوای ناسالم و وضعیت هشدار است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: به طور میانگین هوای مشهد با ۹۰ ای.کیو.آی در وضعیت سالم است اما کیفیت هوا هم اکنون در مناطق شهید آوینی، شهیدکریمی، چمن و شهید مفتح در وضعیت هشدار از نظر حجم آلاینده‌ها قرار دارد.

تورج همتی افزود: شاخص کیفیت هوا در مناطق امامیه و شهر نیز بالاتر از ۹۰ ای.کیو.آی قرار دارد و در صورت تداوم تخلیه آلاینده‌ها به هوای تنفسی طی ساعات آینده این مناطق نیز دارای هوای ناسالم خواهد شد.

وی ادامه داد: شاخص کیفیت هوا در سایر ۱۷ ایستگاه‌ دیگر مستقر در شهر مشهد نشانگر هوای سالم است. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود وضعیت هوا ایفا کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنای وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای.کیو.آی نشانگر وضعیت سالم است.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

همچنین قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی حالت اضطرار و بالاتر از عدد ۳۰۰ نیز حالت بحرانی را نشان می‌دهد.

شهروندان مشهدی پارسال ۴۰ روز هوای پاک، ۲۶۶ روز هوای سالم، ۵۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز نیز هوای ناسالم برای تمامی گروه‌ها تنفس کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: به طور میانگین هوای مشهد در وضعیت سالم است اما کیفیت هوا هم اکنون در چهار منطقه مشهد در وضعیت هشدار از نظر حجم آلاینده‌ها قرار دارد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

7de711720a
24 مهر 1399 - 09:00

به گزارش مشهدفوری، شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد روز بیست و چهارم مهر ماه در چهار منطقه نشانگر هوای ناسالم و وضعیت هشدار است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: به طور میانگین هوای مشهد با ۹۰ ای.کیو.آی در وضعیت سالم است اما کیفیت هوا هم اکنون در مناطق شهید آوینی، شهیدکریمی، چمن و شهید مفتح در وضعیت هشدار از نظر حجم آلاینده‌ها قرار دارد.

تورج همتی افزود: شاخص کیفیت هوا در مناطق امامیه و شهر نیز بالاتر از ۹۰ ای.کیو.آی قرار دارد و در صورت تداوم تخلیه آلاینده‌ها به هوای تنفسی طی ساعات آینده این مناطق نیز دارای هوای ناسالم خواهد شد.

وی ادامه داد: شاخص کیفیت هوا در سایر ۱۷ ایستگاه‌ دیگر مستقر در شهر مشهد نشانگر هوای سالم است. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود وضعیت هوا ایفا کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنای وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای.کیو.آی نشانگر وضعیت سالم است.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

همچنین قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی حالت اضطرار و بالاتر از عدد ۳۰۰ نیز حالت بحرانی را نشان می‌دهد.

شهروندان مشهدی پارسال ۴۰ روز هوای پاک، ۲۶۶ روز هوای سالم، ۵۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز نیز هوای ناسالم برای تمامی گروه‌ها تنفس کردند.