رصد خودروهای ورودی به مشهد از طریق سیستم ثبت تخلف


24 مهر 1399 - 13:11
8190bf0c88
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: مامورین ما پلاک خودروها را ازطریق سیستم‌های نظارتی و سامانه ثبت تخلف رصد می‌کنند و به خودورهای با پلاک‌های غیر بومی که وارد مشهد می‌شوند تذکر می‌دهند.

سرهنگ هادی امیدوار در گفت‌وگو با مشهد فوری اظهار کرد: مامورین ما پلاک خودروها را ازطریق سیستم‌های نظارتی وسامانه ثبت تخلف رصد می‌کنند و به خودورهای با پلاک‌های غیر بومی که وارد مشهد می‌شوند تذکر می‌دهند که در صورت بی‌توجهی به هشدارها جریمه می‌شوند.

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در خصوص مکان‌های قرارگیری سیستم‌های کنترل خودروها گفت: این بازرسی و هشدارها در تمامی مبادی ورودی‌های مشهد انجام می‌شود.

وی افزود: ترافیک جاده‌ها نسبت به روزهای قبل بسیار کمتر است و مردم به هشدارها برای ممنوعیت سفر به مشهد رعایت می‌کنند.

امیدوار گفت: تعداد ماشین‌های غیر بومی محدود است که به آنها هم تذکر داده می‌شود و معمولا هم برمی‌گردند.

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان رضوی تصریح کرد: ورود اهالی طرقبه و شاندیز منعی ندارد اما ملک آباد چون خارج شهر است هشدارهای عدم ورود به آنها داده می‌شود.

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: مامورین ما پلاک خودروها را ازطریق سیستم‌های نظارتی و سامانه ثبت تخلف رصد می‌کنند و به خودورهای با پلاک‌های غیر بومی که وارد مشهد می‌شوند تذکر می‌دهند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

8190bf0c88
24 مهر 1399 - 13:11

سرهنگ هادی امیدوار در گفت‌وگو با مشهد فوری اظهار کرد: مامورین ما پلاک خودروها را ازطریق سیستم‌های نظارتی وسامانه ثبت تخلف رصد می‌کنند و به خودورهای با پلاک‌های غیر بومی که وارد مشهد می‌شوند تذکر می‌دهند که در صورت بی‌توجهی به هشدارها جریمه می‌شوند.

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در خصوص مکان‌های قرارگیری سیستم‌های کنترل خودروها گفت: این بازرسی و هشدارها در تمامی مبادی ورودی‌های مشهد انجام می‌شود.

وی افزود: ترافیک جاده‌ها نسبت به روزهای قبل بسیار کمتر است و مردم به هشدارها برای ممنوعیت سفر به مشهد رعایت می‌کنند.

امیدوار گفت: تعداد ماشین‌های غیر بومی محدود است که به آنها هم تذکر داده می‌شود و معمولا هم برمی‌گردند.

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان رضوی تصریح کرد: ورود اهالی طرقبه و شاندیز منعی ندارد اما ملک آباد چون خارج شهر است هشدارهای عدم ورود به آنها داده می‌شود.

منبع: مشهد فوری

اخبار ایران و جهان