کیفیت هوای مشهد در آستانه هشدار قرار گرفت


28 مهر 1399 - 12:01
d4ef84a089
میانگین شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد روز بیست و هشتم مهر ماه با افزایش حجم آلاینده‌ها در آستانه وضعیت هشدار است

به گزارش مشهدفوری، میانگین شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد روز بیست و هشتم مهر ماه با افزایش حجم آلاینده‌ها در آستانه وضعیت هشدار است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: هم اکنون به طور میانگین هوای مشهد با ۹۵ ای. کیو. آی در وضعیت سالم است اما با افزایش بیشتر حجم آلاینده‌ها و رسیدن این شاخص به عدد ۱۰۰ هوای این کلانشهر ناسالم می شود و در وضعیت هشدار برای تنفس شهروندان قرار می‌گیرد.

تورج همتی افزود: شاخص کیفیت هوا هم اکنون در مناطق سمزقند، شهید مفتح، شهید کریمی، امامیه و شهید آوینی نشانگر هوای آلوده و وضعیت هشدار برای گروههای حساس است.

وی ادامه داد: شاخص کیفیت هوا در سایر ۱۸ ایستگاه‌ دیگر مستقر در شهر مشهد نشانگر هوای سالم است.  

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود وضعیت هوا ایفا کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنای وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

همچنین قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای. کیو. آی حالت اضطرار و بالاتر از عدد ۳۰۰ نیز حالت بحرانی را نشان می‌دهد.

شهروندان مشهدی پارسال ۴۰ روز هوای پاک، ۲۶۶ روز هوای سالم، ۵۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز نیز هوای ناسالم برای تمامی گروه‌ها تنفس کردند.

میانگین شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد روز بیست و هشتم مهر ماه با افزایش حجم آلاینده‌ها در آستانه وضعیت هشدار است

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

d4ef84a089
28 مهر 1399 - 12:01

به گزارش مشهدفوری، میانگین شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد روز بیست و هشتم مهر ماه با افزایش حجم آلاینده‌ها در آستانه وضعیت هشدار است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: هم اکنون به طور میانگین هوای مشهد با ۹۵ ای. کیو. آی در وضعیت سالم است اما با افزایش بیشتر حجم آلاینده‌ها و رسیدن این شاخص به عدد ۱۰۰ هوای این کلانشهر ناسالم می شود و در وضعیت هشدار برای تنفس شهروندان قرار می‌گیرد.

تورج همتی افزود: شاخص کیفیت هوا هم اکنون در مناطق سمزقند، شهید مفتح، شهید کریمی، امامیه و شهید آوینی نشانگر هوای آلوده و وضعیت هشدار برای گروههای حساس است.

وی ادامه داد: شاخص کیفیت هوا در سایر ۱۸ ایستگاه‌ دیگر مستقر در شهر مشهد نشانگر هوای سالم است.  

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود وضعیت هوا ایفا کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنای وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

همچنین قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای. کیو. آی حالت اضطرار و بالاتر از عدد ۳۰۰ نیز حالت بحرانی را نشان می‌دهد.

شهروندان مشهدی پارسال ۴۰ روز هوای پاک، ۲۶۶ روز هوای سالم، ۵۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز نیز هوای ناسالم برای تمامی گروه‌ها تنفس کردند.