الف

حکم اعدام برای زن جوان تهرانی و شوهرش/ ماجرا از یک میهمانی شروع شد


30 تیر 1400 - 15:25
7fd0dcb834
زن سابقه دار تهرانی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شد.

به گزارش مشهد فوری، اعدام قاچاقچی حکمی است که این بار برای یک زن 33 ساله تهرانی صادر شده است.این حکم اعدام قاچاقچی برای یک زن سابقه دار صادر شده است و با توجه به اینکه اتهام او حمل و نگهداری مواد مخدر بود،شمارش معکوس برای اعدام قاچاقچی آغاز شد.همسر این زن جوان هم به اتهام حمل و نگهداری 13 کیلو هرویین در بازداشت است و او هم محکوم به دو بار اعدام شده است.به این ترتیب حکم اعدام قاچاقچی به زودی اجرا می شود. اگر حکم اعدام قاچاقچی مشمول عفو شود باز هم این زن باید 28 سال در زندان بماند.

الهام نام زنی است که به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر مهر اعدام روی پرونده اش خورده و مهر قاچاقچی روی پیشانی اش.

او هشت ماه قبل وارد ندامتگاه زنان استان تهران شده است اما سال ها قبل هم چند سالی از عمرش را در زندان گذرانده بود.الهام عینک بزرگی به چشم دارد و لفظ قلم حرف می زند:«در زندان کلاس چرم دوزی شرکت می کردم.بار قبل هم که زندان افتادم در کلاس ها شرکت می کردم.این باعث می شود روزهای زندانی ها نظم داشته باشد!»

کلمه نظم در جملاتش با ظاهر و سر و وضعش همخوانی دارد!

اعدام قاچاقچی،پایان پرونده الهام

گفتی سابقه داری.از سابقه قبلی ات برایمان بگو.

سال 92 بود و ما مهمان داشتیم.یکی از دوستان شوهرم خانه ما بود که ما نمی دانستیم تحت تعقیب پلیس است.یکدفعه ماموران به خانه ما ریختند و مقداری مواد مخدر که او با خود آورده بود را پیدا کردند.ما از وجود مواد خبر نداشتیم اما چون در خانه ما پیدا شده بود من و شوهرم محکوم شدیم.شوهرم دو سال حبس کشید و من هم شش ماه حبس کشیدم و بعد آزاد شدیم.

یعنی دوست شوهرت پنهان از چشم شما در خانه تان مواد مخدر جا سازی کرده بود؟! آن هم در عرض چند ساعتی که مهمان شما بود؟

بله.ما بی گناه بودیم اما محکوم شدیم!

بعد از آن دفعه که گناهکار نبودی،چطور شد این بار واقعا در کار مواد مخدر وارد شدی؟

این بار هم به اشتباه وارد زندان شدم!من هشت ماه بود که با همسرم جدا زندگی می کردیم.می خواستم از او طلاق بگیرم چون زن صیغه ای گرفته بود.با دختر سه ساله و پسر ده ساله ام در خانه مان زندگی می کردیم و همسرم خانه نمی آمد.یک روز ماموران به خانه مان آمدند و 13 کیلو هرویین و نیم کیلو شیشه از خانه مان کشف کردند.180 گرم هم در بازررسی دوم خودمان پیدا کردند.بعد هم من و شوهرم را بازداشت کردند.بعد از دستگیری بود که متوجه شدم گاهی وقتی من و بچه ها خانه نبودیم شوهرم به خانه می آمده و موادمخدر را جاسازی کرده بود!من همدست او نیستم و همسر صیغه ای اش همدست او هست.

پس تو یک بار به اشتباه حبس کشیدی و این بار قرار است به اشتباه اعدام شوی؟

در دادگاه محاکمه شدیم و من به یک بار اعدام و تحمل 28 سال حبس محکوم شدم.شوهرم هم به دو بار اعدام و 28 سال حبس محکوم شد.اما من به حکم اعتراض زده ام.امیدوارم پذیرفته شود و حکم اعدام شکسته شود.

گفتی دو فرزند داری،آنها الان کجا هستند؟

با پدر و مادر من در ورامین زندگی می کنند.دلم می خواهد کسی متوجه نشود که پدر و مادرشان چه جرم سنگینی دارند.گاهی به آنها تلفن می زنم و برایشان از فیلم هایی که می بینم تعریف می کنم تا فکر کنند من سفر هستم!

مگر اینجا فیلم میبینی؟

بله واحد فرهنگی زندان هر روز یک ساعت برای مددجوها فیلم نمایش می دهد.من برای زندگی ام برنامه ریزی دارم.تا ظهر سرگرم کلاس هستم و بعد ناهار و کمی استراحت ؛و بعد هم فیلم می بینم و گاهی کتاب می خوانم.

مثلا چه فیلمی و چه کتابی؟

هر کتابی که در کتابخانه باشد.اما در یک ساعت زمانی که برای فیلم دیدن داریم،فیلم های روز برایمان پخش می کنند.

الهام پرستیژ یک خلافکار باهوش حرفه ای را در ذهنم تداعی می کند.به دو کودک او فکر می کنم که منتظرند روزی مادرشان از سفر برگردد و کلی سوغاتی برایشان بیاورد لابد!

زن سابقه دار تهرانی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

7fd0dcb834
30 تیر 1400 - 15:25

به گزارش مشهد فوری، اعدام قاچاقچی حکمی است که این بار برای یک زن 33 ساله تهرانی صادر شده است.این حکم اعدام قاچاقچی برای یک زن سابقه دار صادر شده است و با توجه به اینکه اتهام او حمل و نگهداری مواد مخدر بود،شمارش معکوس برای اعدام قاچاقچی آغاز شد.همسر این زن جوان هم به اتهام حمل و نگهداری 13 کیلو هرویین در بازداشت است و او هم محکوم به دو بار اعدام شده است.به این ترتیب حکم اعدام قاچاقچی به زودی اجرا می شود. اگر حکم اعدام قاچاقچی مشمول عفو شود باز هم این زن باید 28 سال در زندان بماند.

الهام نام زنی است که به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر مهر اعدام روی پرونده اش خورده و مهر قاچاقچی روی پیشانی اش.

او هشت ماه قبل وارد ندامتگاه زنان استان تهران شده است اما سال ها قبل هم چند سالی از عمرش را در زندان گذرانده بود.الهام عینک بزرگی به چشم دارد و لفظ قلم حرف می زند:«در زندان کلاس چرم دوزی شرکت می کردم.بار قبل هم که زندان افتادم در کلاس ها شرکت می کردم.این باعث می شود روزهای زندانی ها نظم داشته باشد!»

کلمه نظم در جملاتش با ظاهر و سر و وضعش همخوانی دارد!

اعدام قاچاقچی،پایان پرونده الهام

گفتی سابقه داری.از سابقه قبلی ات برایمان بگو.

سال 92 بود و ما مهمان داشتیم.یکی از دوستان شوهرم خانه ما بود که ما نمی دانستیم تحت تعقیب پلیس است.یکدفعه ماموران به خانه ما ریختند و مقداری مواد مخدر که او با خود آورده بود را پیدا کردند.ما از وجود مواد خبر نداشتیم اما چون در خانه ما پیدا شده بود من و شوهرم محکوم شدیم.شوهرم دو سال حبس کشید و من هم شش ماه حبس کشیدم و بعد آزاد شدیم.

یعنی دوست شوهرت پنهان از چشم شما در خانه تان مواد مخدر جا سازی کرده بود؟! آن هم در عرض چند ساعتی که مهمان شما بود؟

بله.ما بی گناه بودیم اما محکوم شدیم!

بعد از آن دفعه که گناهکار نبودی،چطور شد این بار واقعا در کار مواد مخدر وارد شدی؟

این بار هم به اشتباه وارد زندان شدم!من هشت ماه بود که با همسرم جدا زندگی می کردیم.می خواستم از او طلاق بگیرم چون زن صیغه ای گرفته بود.با دختر سه ساله و پسر ده ساله ام در خانه مان زندگی می کردیم و همسرم خانه نمی آمد.یک روز ماموران به خانه مان آمدند و 13 کیلو هرویین و نیم کیلو شیشه از خانه مان کشف کردند.180 گرم هم در بازررسی دوم خودمان پیدا کردند.بعد هم من و شوهرم را بازداشت کردند.بعد از دستگیری بود که متوجه شدم گاهی وقتی من و بچه ها خانه نبودیم شوهرم به خانه می آمده و موادمخدر را جاسازی کرده بود!من همدست او نیستم و همسر صیغه ای اش همدست او هست.

پس تو یک بار به اشتباه حبس کشیدی و این بار قرار است به اشتباه اعدام شوی؟

در دادگاه محاکمه شدیم و من به یک بار اعدام و تحمل 28 سال حبس محکوم شدم.شوهرم هم به دو بار اعدام و 28 سال حبس محکوم شد.اما من به حکم اعتراض زده ام.امیدوارم پذیرفته شود و حکم اعدام شکسته شود.

گفتی دو فرزند داری،آنها الان کجا هستند؟

با پدر و مادر من در ورامین زندگی می کنند.دلم می خواهد کسی متوجه نشود که پدر و مادرشان چه جرم سنگینی دارند.گاهی به آنها تلفن می زنم و برایشان از فیلم هایی که می بینم تعریف می کنم تا فکر کنند من سفر هستم!

مگر اینجا فیلم میبینی؟

بله واحد فرهنگی زندان هر روز یک ساعت برای مددجوها فیلم نمایش می دهد.من برای زندگی ام برنامه ریزی دارم.تا ظهر سرگرم کلاس هستم و بعد ناهار و کمی استراحت ؛و بعد هم فیلم می بینم و گاهی کتاب می خوانم.

مثلا چه فیلمی و چه کتابی؟

هر کتابی که در کتابخانه باشد.اما در یک ساعت زمانی که برای فیلم دیدن داریم،فیلم های روز برایمان پخش می کنند.

الهام پرستیژ یک خلافکار باهوش حرفه ای را در ذهنم تداعی می کند.به دو کودک او فکر می کنم که منتظرند روزی مادرشان از سفر برگردد و کلی سوغاتی برایشان بیاورد لابد!

منبع: خبر فوری

325

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان