وزیر علوم در مشهد:

ضرورت توجه مسئولین به دانشگاه‌ها برای کنترل بهتر محیط زیست


17 بهمن 1396 - 13:02
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: متاسفانه مدیران مدیران کشور برای حل مسائل از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده نمی‌کنند.

به گزارش مشهد فوری، منصور غلامی پیش از ظهر امروز در اولین فن بازار سبز ملی ایران که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: این نشست به این معنی است که مطلب و موضوع به صورت جدی در دانشگاه‌ها مورد توجه قرار داده، نگرانی‌هایی که دنیا را درگیر کرده، نگرانی‌های محیط زیست بوده است که بخشی به دلیل منفعت‌گرایی‌ها و استعمارگرایی‌ها دست به دست یکدیگر قرار داده‌اند که کره زمین را دچار و تگنای جدی قرار داده است که آثار آن را در همه جا می‌بینیم

وی افزود:همه باور داریم که زمین متعلق به تمام موجودات زنده است و فرسایشی که ایجاد می‌شود، عامل آن انسان‌ها هستند و انسان‌ها با اقتدارگرایی که دارند، سهم تمام زمین را مصرف و تلف می‌کنند. 

وزیر علوم تحقیقات و فناوری بیان کرد: زمانی که موضوع محیط سبز، مدیریت سبز، زمین سبز و هر عنوانی که ذیل سبز بیان می‌شود و تمام اجزای اکوسیستم را در بر می‌گیرد و این نشست توجه به آثار بحرانی مشکلات به‌وجود آمده در محیط زیست شکل گرفته است و چند سالی در کشور به‌خصوص محیط‌های دانشگاهی مورد توجه مسائل مدیریتی قرار گرفته است.

غلامی گفت: در سطح جهانی می‌بینیم که برخوردهای دوگانه‌ای با این مسائل شکل گرفته است و عموما آنهایی که احساس قدرت و ثروت می‌کنند، کمتر احساس نگرانی می‌کنند، در حالی که این دولت‌ها بیشتر در معرض خطر هستند، دولت‌هایی که تعهدهای بین‌الملی خود را عمل نمی‌کنند و دولت‌های کوچک مشکلات‌شان درونی است.   

وی تصریح کرد: طبعا دانشگاه‌ها به عنوان بخش اندیشه‌ورز جامعه جزو محیط‌هایی هستند که انتظار می‌رود که علاوه بر واکنش بر اتفاقات رخ داده، فکر و اندیشه داشته باشند و راهکارهای علمی کنترل، مدیریت و رفع این معضلات را به جامعه نشان دهند و در سال‌های اخیر حرکت‌های مردمی در کنترل و حفاظت از محیط زیست در دنیا و کشور ما پررنگ‌تر شده است.  

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: در دانشگاه‌ها و مراکز علمی به مصیبت‌های محیط زیست فکر کنیم، مطلب بنویسیم و در مجلات منتشر کنیم، بخشی از کار است، اما اگر به این بخش‌ها اکتفا شود، زندانی کردن دستاوردها، فکرها و یافته‌های عملی و دور از دسترس قرار داشتن آنها است و تصور اینکه تمام افراد به این منابع دسترسی پیدا کنند، تصوری است که در واقعیت محقق نمی‌شود.  

غلامی اظهار کرد: انتشار و همه‌گیر کردن ایده‌ها، نظرات، راهبردها و پیشنهادات جزو اقداماتی است که دانشمندان و پژوهشگران از طریق رشته‌ها، دانشجویان و انجمن‌های علمی باید انجام دهند تا این حرکت علمی همه‌گیر شود، چراکه در کنترل محیط زیست که تمام اجزای مدیریت سبز را شامل می‌شود، سهمی داشته باشیم.

وی بیان کرد: متاسفانه مدیران ما با اینکه خود تحصیل کرده دانشگاه هستند، در سطح جامعه رویکرد آنها برای حل مسائل از طریق دانشگاه نیست.  

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اینکه سهم دانشگاه‌ها در هزینه‌ها و اعتبارات از منابع عمومی در حد انتظار نیست، به این دلیل است که احساس نیاز به دانشگاه‌ها نمی‌شود و نقدی که به جامعه دانشگاهی بوده، این است که بیش از اندازه وابسته به منابع مالی دولت هستیم.

غلامی تاکید کرد: دانشگاه‌ها مکانی هستند که برای حل مسائل باید مراجعه کرد و بیش از این دور ماندن و متکی بودن به جلسات و شوراهای اجرایی بودن به خصوص در حل مسائل و مشکلات بزرگ ملی و بین‌المللی به خصوص مسائل زیست محیطی کشور را تهدید می‌کند باید از طریق دانشگاه‌ها صورت گیرد. 

وی اضافه کرد: ما در سطح جامعه نیز نیاز داریم که دانش مردم را در  باب اهمیت حفاظت از محیط زیست و توجه به اطراف همراه با توجه به راهکارهایی برای حذف مشکلات زیست محیطی باید ایجاد کرده و به طور روزمره تکرار کنیم، کنترل بسیاری از مسائل و مشکلات در زندگی ما سخت نیست، ولی قطعا آثار بزرگی از جمله:مدیریت منزل را به دنبال دارد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه می‌توان بسیاری از مسائل را به مردم منتقل کرد، ادامه داد: مدیریت در همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی است که برگزاری این گردهمایی در واقع نگاه دانشگاه‌ها به مدیریت سبز است و مشارکت بین خود و دانشگاه‌ها همراه با تجربیات جهانی به‌خصوص زمانی که به تجربیات کشورها و دانشگاه‌های دیگر  در این زمینه بسیار بوده و به نظر می‌رسد که ما این موضوع را دیر شروع کرده‌ایم 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: متاسفانه مدیران مدیران کشور برای حل مسائل از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده نمی‌کنند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

17 بهمن 1396 - 13:02

به گزارش مشهد فوری، منصور غلامی پیش از ظهر امروز در اولین فن بازار سبز ملی ایران که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: این نشست به این معنی است که مطلب و موضوع به صورت جدی در دانشگاه‌ها مورد توجه قرار داده، نگرانی‌هایی که دنیا را درگیر کرده، نگرانی‌های محیط زیست بوده است که بخشی به دلیل منفعت‌گرایی‌ها و استعمارگرایی‌ها دست به دست یکدیگر قرار داده‌اند که کره زمین را دچار و تگنای جدی قرار داده است که آثار آن را در همه جا می‌بینیم

وی افزود:همه باور داریم که زمین متعلق به تمام موجودات زنده است و فرسایشی که ایجاد می‌شود، عامل آن انسان‌ها هستند و انسان‌ها با اقتدارگرایی که دارند، سهم تمام زمین را مصرف و تلف می‌کنند. 

وزیر علوم تحقیقات و فناوری بیان کرد: زمانی که موضوع محیط سبز، مدیریت سبز، زمین سبز و هر عنوانی که ذیل سبز بیان می‌شود و تمام اجزای اکوسیستم را در بر می‌گیرد و این نشست توجه به آثار بحرانی مشکلات به‌وجود آمده در محیط زیست شکل گرفته است و چند سالی در کشور به‌خصوص محیط‌های دانشگاهی مورد توجه مسائل مدیریتی قرار گرفته است.

غلامی گفت: در سطح جهانی می‌بینیم که برخوردهای دوگانه‌ای با این مسائل شکل گرفته است و عموما آنهایی که احساس قدرت و ثروت می‌کنند، کمتر احساس نگرانی می‌کنند، در حالی که این دولت‌ها بیشتر در معرض خطر هستند، دولت‌هایی که تعهدهای بین‌الملی خود را عمل نمی‌کنند و دولت‌های کوچک مشکلات‌شان درونی است.   

وی تصریح کرد: طبعا دانشگاه‌ها به عنوان بخش اندیشه‌ورز جامعه جزو محیط‌هایی هستند که انتظار می‌رود که علاوه بر واکنش بر اتفاقات رخ داده، فکر و اندیشه داشته باشند و راهکارهای علمی کنترل، مدیریت و رفع این معضلات را به جامعه نشان دهند و در سال‌های اخیر حرکت‌های مردمی در کنترل و حفاظت از محیط زیست در دنیا و کشور ما پررنگ‌تر شده است.  

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: در دانشگاه‌ها و مراکز علمی به مصیبت‌های محیط زیست فکر کنیم، مطلب بنویسیم و در مجلات منتشر کنیم، بخشی از کار است، اما اگر به این بخش‌ها اکتفا شود، زندانی کردن دستاوردها، فکرها و یافته‌های عملی و دور از دسترس قرار داشتن آنها است و تصور اینکه تمام افراد به این منابع دسترسی پیدا کنند، تصوری است که در واقعیت محقق نمی‌شود.  

غلامی اظهار کرد: انتشار و همه‌گیر کردن ایده‌ها، نظرات، راهبردها و پیشنهادات جزو اقداماتی است که دانشمندان و پژوهشگران از طریق رشته‌ها، دانشجویان و انجمن‌های علمی باید انجام دهند تا این حرکت علمی همه‌گیر شود، چراکه در کنترل محیط زیست که تمام اجزای مدیریت سبز را شامل می‌شود، سهمی داشته باشیم.

وی بیان کرد: متاسفانه مدیران ما با اینکه خود تحصیل کرده دانشگاه هستند، در سطح جامعه رویکرد آنها برای حل مسائل از طریق دانشگاه نیست.  

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اینکه سهم دانشگاه‌ها در هزینه‌ها و اعتبارات از منابع عمومی در حد انتظار نیست، به این دلیل است که احساس نیاز به دانشگاه‌ها نمی‌شود و نقدی که به جامعه دانشگاهی بوده، این است که بیش از اندازه وابسته به منابع مالی دولت هستیم.

غلامی تاکید کرد: دانشگاه‌ها مکانی هستند که برای حل مسائل باید مراجعه کرد و بیش از این دور ماندن و متکی بودن به جلسات و شوراهای اجرایی بودن به خصوص در حل مسائل و مشکلات بزرگ ملی و بین‌المللی به خصوص مسائل زیست محیطی کشور را تهدید می‌کند باید از طریق دانشگاه‌ها صورت گیرد. 

وی اضافه کرد: ما در سطح جامعه نیز نیاز داریم که دانش مردم را در  باب اهمیت حفاظت از محیط زیست و توجه به اطراف همراه با توجه به راهکارهایی برای حذف مشکلات زیست محیطی باید ایجاد کرده و به طور روزمره تکرار کنیم، کنترل بسیاری از مسائل و مشکلات در زندگی ما سخت نیست، ولی قطعا آثار بزرگی از جمله:مدیریت منزل را به دنبال دارد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه می‌توان بسیاری از مسائل را به مردم منتقل کرد، ادامه داد: مدیریت در همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی است که برگزاری این گردهمایی در واقع نگاه دانشگاه‌ها به مدیریت سبز است و مشارکت بین خود و دانشگاه‌ها همراه با تجربیات جهانی به‌خصوص زمانی که به تجربیات کشورها و دانشگاه‌های دیگر  در این زمینه بسیار بوده و به نظر می‌رسد که ما این موضوع را دیر شروع کرده‌ایم 

22 /27

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.