152 هزار کارمند در خراسان رضوی مشغول کار هستند


20 شهریور 1397 - 13:05
5b977e581d7e6_5b977e581d821
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: 152 هزار کارمند در 106 دستگاه دولتی این استان مشغول کار هستند.

به گزارش مشهد فوری و به نقل از خبرگزاری ایرنا، رضا جمشیدی گفت: این تعداد حدود 6.4 درصد جمعیت کارمندان کشور را تشکیل می دهند. دو میلیون و 350 هزار نفر در ایران کارمند دولت هستند.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی تاکنون اطلاعات تفصیلی 130 هزار و 422 کارمند این استان را با احتساب کادر آموزشی آموزش و پرورش از 73 دستگاه اجرایی اخذ و با پستهای مصوب آنان انطباق داده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: کارمندان دولت در این استان 1.7 درصد جمعیت خراسان رضوی و هفت درصد جمعیت شاغلان استان را تشکیل می دهند.

وی افزود: 52 درصد کارمندان را در خراسان رضوی مردان و 48 درصد آنها را زنان تشکیل می دهند. همچنین 75 درصد کل آنها استخدام رسمی، 12 درصد پیمانی و 13 درصد قراردادی هستند.

جمشیدی ادامه داد: از این تعداد 20 درصد دارای مدرک دیپلم و کمتر از آن، 10 درصد دارای مدرک فوق دیپلم، 54 درصد دارای مدرک لیسانس، 14 درصد دارای مدرک فوق لیسانس و دو درصد هم دارای مدرک دکترا هستند.

وی گفت: 59 درصد کارکنان دستگاههایی که اطلاعات تفصیلی خود را در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی قرار داده اند کادر آموزشی آموزش و پرورش هستند. 

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: 152 هزار کارمند در 106 دستگاه دولتی این استان مشغول کار هستند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5b977e581d7e6_5b977e581d821
20 شهریور 1397 - 13:05

به گزارش مشهد فوری و به نقل از خبرگزاری ایرنا، رضا جمشیدی گفت: این تعداد حدود 6.4 درصد جمعیت کارمندان کشور را تشکیل می دهند. دو میلیون و 350 هزار نفر در ایران کارمند دولت هستند.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی تاکنون اطلاعات تفصیلی 130 هزار و 422 کارمند این استان را با احتساب کادر آموزشی آموزش و پرورش از 73 دستگاه اجرایی اخذ و با پستهای مصوب آنان انطباق داده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: کارمندان دولت در این استان 1.7 درصد جمعیت خراسان رضوی و هفت درصد جمعیت شاغلان استان را تشکیل می دهند.

وی افزود: 52 درصد کارمندان را در خراسان رضوی مردان و 48 درصد آنها را زنان تشکیل می دهند. همچنین 75 درصد کل آنها استخدام رسمی، 12 درصد پیمانی و 13 درصد قراردادی هستند.

جمشیدی ادامه داد: از این تعداد 20 درصد دارای مدرک دیپلم و کمتر از آن، 10 درصد دارای مدرک فوق دیپلم، 54 درصد دارای مدرک لیسانس، 14 درصد دارای مدرک فوق لیسانس و دو درصد هم دارای مدرک دکترا هستند.

وی گفت: 59 درصد کارکنان دستگاههایی که اطلاعات تفصیلی خود را در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی قرار داده اند کادر آموزشی آموزش و پرورش هستند.