رسولیان اعلام کرد:

احداث شهرک گوگردی در سرخس


22 مهر 1397 - 18:59
سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی گفت: احداث شهرک گوگردی از اقدامات جدی استان است و اخیرا تفاهم نامه نهایی با شرکتی برای تولید گرانول امضا شده است.

به گزارش مشهد فوری، علی رسولیان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در محل استانداری خراسان، اظهار داشت: ابلاغیه ای از سوی وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی براساس مصوبه 17 مرداد شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور برای ما ارسال شده و درخواست تدوین سند توسعه استان در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی برای 9 استان که خراسان رضوی نیز شامل آن می‌شود، داده شده است.

وی افزود: یکی از درخواست‌های این ابلاغیه این است که پروژه‌های مورد نظر برای امنیت شرق و غرب باید در شورای برنامه ریزی استان مصوب شود و صرفا چند طرح مهم و کلیدی اولویت‌بندی و برای تهران ارسال شود، تعداد پروژه های ارسالی 160 پروژه بوده که بعد از رصد و پالایش به 50 پروژه و سپس به 12 پروژه مهم استانی و 5 پروژه مهم فرا استانی تقسیم بندی شده است.

سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: پنج پروژه فرا استانی شامل راه‌آهن خواف- هرات با اعتبار 200 میلیارد برای سال 98 و پیشرفت فیزیکی 82 درصد همچنین راه‌آهن مشهد- زاهدان نیز با اعتبار 583 میلیارد تومان در سال 98 و دو هزار و 332 میلیارد تومان برای سال‌های آتی و پیشرفت فیزیکی 1.5 درصد درنظر گرفته شده است.

علی رسولیان اضافه کرد: همچنین طرح برقی کردن راه آهن مشهد- تهران با اعتبار شش هزار و 400 میلیارد تومان، آزاد راه حرم تا حرم با اعتبار 700 میلیارد تومان برای سال 98 و راه آهن مشهد- گرگان با اعتبار 748 میلیارد تومان در سال 98 و دو هزار 982 میلیارد تومان در سال‌های آتی که مطالعات آن انجام شده است.

سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری خراسان رضوی در خصوص معرفی پروژه های استانی تشریح کرد: این پروژه‌ها شامل پروژه تکمیل، تجهیز و راه اندازی واحد ایزوله مرکز بررسی صحرایی بیماری‌های دامی در استان که توسط اداره کل دامپزشکی استان با اعتبار 5 میلیارد تومان با پیشرفت فیزیکی 93 درصد، نظارت و پایش تصویری با هدف افزایش ضریب امنیتی استان و پایداری امنیت در شهرستان‌های مرزی استان توسط دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری با اعتبار 10 میلیارد تومان در سال 98 و 450 میلیارد تومان در سال های آتی و 30 درصد پیشرفت فیزیکی است.

علی رسولیان ادامه داد: طرح بهسازی راه اصلی تربت حیدریه، خواف، سه‌راهی نشتیفان، کالشور، سه‌راهی سنگان، تایباد، قاین، ابراهیم‌آباد، کالشورو تربت حیدریه، باخرز و تایباد به منظورتسهیل ترانزیت شرق به غرب کشور و کاهش ترافیک و تصادفات و تسهیل دسترسی به معادن به پیشنهاد اداره شهرسازی با 167 میلیارد تومان اعتبار در سال 98 و 167 میلیارد اعتبار در سال‌های آتی و 42 درصد پیشرفت فیزیکی، آزاد راه مشهد،چناران، قوچان به علت اثرات جدی اقتصادی و اثرات جدی بر شهرک‌های صنعتی به پیشنهاد معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری با اعتبار 430 میلیارد تومان است.

وی افزود: احداث شهرک گوگردی از اقدامات جدی استان است و اخیرا تفاهم نامه نهایی با شرکتی برای تولید گرانول امضا شده و اعتبار 5 میلیارد تومان برای تولید گرانول در سرخس و یک واحد تولید گوگرد مکانیزه راه اندازی شده و ایجاد و تولید کود فسفاته با اعتبار 30 میلیارد تومان و همچنین طرح بیابان زدایی در کانون‌های بحرانی فرسایش بادی توسط منابع طبیعی و آبخیز داری در16 شهر با اعتبار حدود 3 میلیارد تومان و عملیات آبخیز داری با اعتبار 6.6 میلیارد تومان با 20 درصد پیشرفت فیزیکی نیز از دیگر طرح‌های پیشنهادی است.

سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری خراسان رضوی گفت: مجموع پروژه‌های فرا استانی هشت هزار و 631 میلیارد تومان و پروژه‌های استانی نیز هشت هزار و 647 میلیارد تومان اعتبار دارد.

سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی گفت: احداث شهرک گوگردی از اقدامات جدی استان است و اخیرا تفاهم نامه نهایی با شرکتی برای تولید گرانول امضا شده است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

22 مهر 1397 - 18:59

به گزارش مشهد فوری، علی رسولیان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در محل استانداری خراسان، اظهار داشت: ابلاغیه ای از سوی وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی براساس مصوبه 17 مرداد شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور برای ما ارسال شده و درخواست تدوین سند توسعه استان در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی برای 9 استان که خراسان رضوی نیز شامل آن می‌شود، داده شده است.

وی افزود: یکی از درخواست‌های این ابلاغیه این است که پروژه‌های مورد نظر برای امنیت شرق و غرب باید در شورای برنامه ریزی استان مصوب شود و صرفا چند طرح مهم و کلیدی اولویت‌بندی و برای تهران ارسال شود، تعداد پروژه های ارسالی 160 پروژه بوده که بعد از رصد و پالایش به 50 پروژه و سپس به 12 پروژه مهم استانی و 5 پروژه مهم فرا استانی تقسیم بندی شده است.

سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: پنج پروژه فرا استانی شامل راه‌آهن خواف- هرات با اعتبار 200 میلیارد برای سال 98 و پیشرفت فیزیکی 82 درصد همچنین راه‌آهن مشهد- زاهدان نیز با اعتبار 583 میلیارد تومان در سال 98 و دو هزار و 332 میلیارد تومان برای سال‌های آتی و پیشرفت فیزیکی 1.5 درصد درنظر گرفته شده است.

علی رسولیان اضافه کرد: همچنین طرح برقی کردن راه آهن مشهد- تهران با اعتبار شش هزار و 400 میلیارد تومان، آزاد راه حرم تا حرم با اعتبار 700 میلیارد تومان برای سال 98 و راه آهن مشهد- گرگان با اعتبار 748 میلیارد تومان در سال 98 و دو هزار 982 میلیارد تومان در سال‌های آتی که مطالعات آن انجام شده است.

سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری خراسان رضوی در خصوص معرفی پروژه های استانی تشریح کرد: این پروژه‌ها شامل پروژه تکمیل، تجهیز و راه اندازی واحد ایزوله مرکز بررسی صحرایی بیماری‌های دامی در استان که توسط اداره کل دامپزشکی استان با اعتبار 5 میلیارد تومان با پیشرفت فیزیکی 93 درصد، نظارت و پایش تصویری با هدف افزایش ضریب امنیتی استان و پایداری امنیت در شهرستان‌های مرزی استان توسط دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری با اعتبار 10 میلیارد تومان در سال 98 و 450 میلیارد تومان در سال های آتی و 30 درصد پیشرفت فیزیکی است.

علی رسولیان ادامه داد: طرح بهسازی راه اصلی تربت حیدریه، خواف، سه‌راهی نشتیفان، کالشور، سه‌راهی سنگان، تایباد، قاین، ابراهیم‌آباد، کالشورو تربت حیدریه، باخرز و تایباد به منظورتسهیل ترانزیت شرق به غرب کشور و کاهش ترافیک و تصادفات و تسهیل دسترسی به معادن به پیشنهاد اداره شهرسازی با 167 میلیارد تومان اعتبار در سال 98 و 167 میلیارد اعتبار در سال‌های آتی و 42 درصد پیشرفت فیزیکی، آزاد راه مشهد،چناران، قوچان به علت اثرات جدی اقتصادی و اثرات جدی بر شهرک‌های صنعتی به پیشنهاد معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری با اعتبار 430 میلیارد تومان است.

وی افزود: احداث شهرک گوگردی از اقدامات جدی استان است و اخیرا تفاهم نامه نهایی با شرکتی برای تولید گرانول امضا شده و اعتبار 5 میلیارد تومان برای تولید گرانول در سرخس و یک واحد تولید گوگرد مکانیزه راه اندازی شده و ایجاد و تولید کود فسفاته با اعتبار 30 میلیارد تومان و همچنین طرح بیابان زدایی در کانون‌های بحرانی فرسایش بادی توسط منابع طبیعی و آبخیز داری در16 شهر با اعتبار حدود 3 میلیارد تومان و عملیات آبخیز داری با اعتبار 6.6 میلیارد تومان با 20 درصد پیشرفت فیزیکی نیز از دیگر طرح‌های پیشنهادی است.

سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری خراسان رضوی گفت: مجموع پروژه‌های فرا استانی هشت هزار و 631 میلیارد تومان و پروژه‌های استانی نیز هشت هزار و 647 میلیارد تومان اعتبار دارد.

160 /38

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.