دستگاه ها می توانند از بازنشستگان متخصص به صورت پاره وقت استفاده کنند


25 آبان 1397 - 16:20
دادستان دیوان محاسبات گفت: دستگاه ها می توانند در صورت لزوم بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر که مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند را به صورت پاره وقت و ساعتی به کار گیرند.

 به گزارش مشهد فوری، «فیاض شجاعی» در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای دستگاه ها که با اجرایی شدن قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از افراد باتجربه و متخصص خالی می شوند در نظر دارید؟، اظهارداشت: اگر حکم بازنشستگی برای فردی با هر سابقه کاری صادر شده باشد، بازنشسته محسوب می شود و به کارگیری این افراد در دستگاه ها به جز در موارد استثنایی که در قانون به آن اشاره شده، مطلقا ممنوع است.
وی افزود: بر اساس تبصره دو قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان دستگاه های موضوع این قانون در صورت 'لزوم' می توانند از خدمات بازنشستگان 'متخصص' با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند، حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است.
دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.
شجاعی تاکید کرد: واگذاری پست و مناصب به این افراد همچنان ممنوع است.
وی ادامه داد: با لحاظ تاریخ ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و مهلت 60 روزه مقرر، بازنشستگان باید تا تاریخ 26 آبان از مشاغل و مناصب خود منتزع شوند و پرداخت هر گونه وجهی از تاریخ مذکور به این افراد خلاف قانون و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.

**ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان شامل اعاده به خدمتی ها نیز می شود
دادستان دیوان محاسبات همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در وضعیت فعلی و با لحاظ احکام قانونی به خصوص قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، استفاده از بازنشستگان در قالب اعاده به خدمت امکان پذیر است، گفت: ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بر طبق قانون شامل اعاده خدمتی ها نیز می شود.
شجاعی افزود: از تاریخ ابلاغ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان یعنی 15 خرداد 95
که بموجب تبصره 5 آن و ماده 91 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد 45 نسخ صریح شده است یعنی عملا اعاده به خدمت بازنشستگان به نحو مطلق منتفی است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر از تاریخ مذکور برای اعاده بازنشستگان به خدمت دولتی، هیچ مبنا و جواز قانونی وجود ندارد و مفهم این مطلب آن است که اطلاق و عمومیت ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، شامل به کارگیری در قالب اعاده به خدمت هم است.
دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: در مقطع دیگری نیز قانونگذار اراده اش را «مبنی بر این که منع اشتغال یا به کارگیری بازنشستگان شامل اعاده به خدمت هم می شود»، به موجب قانون تفسیر ماده 8 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سوم خرداد 73 اعلام و ابراز است، بنحوی که در پاسخ به این سوال که آیا منظور از ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان، شامل اعاده به خدمت بازنشستگان نیز می شود یا خیر؟ مجلس به صراحت در قالب ماده واحده اعلام کرده است ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان موضوع ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب27 دی ماه 66 شامل اعاده به خدمت بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت مصوب 18 بهمن 60
نیز است.
شجاعی همچنین اظهار داشت: بنابراین، مبانی قانونی جواز اعاده به خدمت یا ماده 91 قانون استخدام کشوری درمورد مقامات مصرحه در تبصره 1 ماده 32 همان قانون بود که در سال 1395 بموجب تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به صراحت نسخ شده است یا قانون ماده واحده اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت مصوب 18 بهمن 60 بوده که آن هم بموجب ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی با لحاظ ماده واحده قانون تفسیر قانون اخیرالذکر مصوب سوم خرداد 73 نسخ نشده است.
وی خاطرنشان کرد: نهایتا در حال حاضر به غیر از بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه که صرفا درخصوص جانبازان آنهم مشروط بر این که پیش از موعد یا به صورت عادی بدون سنوات ارفاقی و قبل از تاریخ 21 اسفند 95 و با سن کمتر از 65 سال و 35 سال خدمت بازنشسته شده باشند، می توانند به خدمت اعاده شوند و با تکمیل خدمت 35 سال خدمت مجددا به بازنشستگی نایل شوند، هیچ مبنای قانونی دیگر دایر برای به کارگیری بازنشستگان در قالب اعاده به خدمت در عموم مشاغل و مناصب دستگاه های موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد و همه بازنشستگان به کارگیری شده تحت عنوان اعاده به خدمت (منهای جانبازان با شرایط مذکور) بایستی حداکثر از تاریخ 26 آبان 97
از مناصب و پست های خود متنزع شوند.

 
منبع: ایرنا

دادستان دیوان محاسبات گفت: دستگاه ها می توانند در صورت لزوم بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر که مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند را به صورت پاره وقت و ساعتی به کار گیرند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

25 آبان 1397 - 16:20

 به گزارش مشهد فوری، «فیاض شجاعی» در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای دستگاه ها که با اجرایی شدن قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از افراد باتجربه و متخصص خالی می شوند در نظر دارید؟، اظهارداشت: اگر حکم بازنشستگی برای فردی با هر سابقه کاری صادر شده باشد، بازنشسته محسوب می شود و به کارگیری این افراد در دستگاه ها به جز در موارد استثنایی که در قانون به آن اشاره شده، مطلقا ممنوع است.
وی افزود: بر اساس تبصره دو قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان دستگاه های موضوع این قانون در صورت 'لزوم' می توانند از خدمات بازنشستگان 'متخصص' با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند، حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است.
دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.
شجاعی تاکید کرد: واگذاری پست و مناصب به این افراد همچنان ممنوع است.
وی ادامه داد: با لحاظ تاریخ ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و مهلت 60 روزه مقرر، بازنشستگان باید تا تاریخ 26 آبان از مشاغل و مناصب خود منتزع شوند و پرداخت هر گونه وجهی از تاریخ مذکور به این افراد خلاف قانون و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.

**ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان شامل اعاده به خدمتی ها نیز می شود
دادستان دیوان محاسبات همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در وضعیت فعلی و با لحاظ احکام قانونی به خصوص قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، استفاده از بازنشستگان در قالب اعاده به خدمت امکان پذیر است، گفت: ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بر طبق قانون شامل اعاده خدمتی ها نیز می شود.
شجاعی افزود: از تاریخ ابلاغ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان یعنی 15 خرداد 95
که بموجب تبصره 5 آن و ماده 91 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد 45 نسخ صریح شده است یعنی عملا اعاده به خدمت بازنشستگان به نحو مطلق منتفی است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر از تاریخ مذکور برای اعاده بازنشستگان به خدمت دولتی، هیچ مبنا و جواز قانونی وجود ندارد و مفهم این مطلب آن است که اطلاق و عمومیت ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، شامل به کارگیری در قالب اعاده به خدمت هم است.
دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: در مقطع دیگری نیز قانونگذار اراده اش را «مبنی بر این که منع اشتغال یا به کارگیری بازنشستگان شامل اعاده به خدمت هم می شود»، به موجب قانون تفسیر ماده 8 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سوم خرداد 73 اعلام و ابراز است، بنحوی که در پاسخ به این سوال که آیا منظور از ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان، شامل اعاده به خدمت بازنشستگان نیز می شود یا خیر؟ مجلس به صراحت در قالب ماده واحده اعلام کرده است ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان موضوع ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب27 دی ماه 66 شامل اعاده به خدمت بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت مصوب 18 بهمن 60
نیز است.
شجاعی همچنین اظهار داشت: بنابراین، مبانی قانونی جواز اعاده به خدمت یا ماده 91 قانون استخدام کشوری درمورد مقامات مصرحه در تبصره 1 ماده 32 همان قانون بود که در سال 1395 بموجب تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به صراحت نسخ شده است یا قانون ماده واحده اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت مصوب 18 بهمن 60 بوده که آن هم بموجب ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی با لحاظ ماده واحده قانون تفسیر قانون اخیرالذکر مصوب سوم خرداد 73 نسخ نشده است.
وی خاطرنشان کرد: نهایتا در حال حاضر به غیر از بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه که صرفا درخصوص جانبازان آنهم مشروط بر این که پیش از موعد یا به صورت عادی بدون سنوات ارفاقی و قبل از تاریخ 21 اسفند 95 و با سن کمتر از 65 سال و 35 سال خدمت بازنشسته شده باشند، می توانند به خدمت اعاده شوند و با تکمیل خدمت 35 سال خدمت مجددا به بازنشستگی نایل شوند، هیچ مبنای قانونی دیگر دایر برای به کارگیری بازنشستگان در قالب اعاده به خدمت در عموم مشاغل و مناصب دستگاه های موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد و همه بازنشستگان به کارگیری شده تحت عنوان اعاده به خدمت (منهای جانبازان با شرایط مذکور) بایستی حداکثر از تاریخ 26 آبان 97
از مناصب و پست های خود متنزع شوند.

 
منبع: ایرنا

160 /73

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار سیاسی
مشهدالرضا(ع) آماده استماع فرمایشات رهبری؛ منشور یکساله نظام تدوین می‌شود
مردم ایران ۴۰ سال پرافتخار را در سایه انقلاب پشت سر گذاشتند
مجاوران و زائران حرم رضوی در انتظار دیدار مقام معظم رهبری؛ لحظه بیعت نزدیک است
گره‌گشایی از کار مردم بهترین حالات است
روحانی در پیام نوروزی: مردم را امسال در "رفاه بیشتر" قرار می‌دهیم
رهبر معظم انقلاب سال ۹۸ را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند
تغییر ساعت رسمی کشور از یکم فروردین ماه
بنایی:بخاطر ضعف عملکردمان از مردم عذرخواهی می‌کنیم
فعالیت منسجم، برنامه‌ریزی شده و فرهنگی دقیقی در ارتباط با تحقق شعار سال صورت نمی‌گیرد
ترقی: وعده‌های دولت در سال ۹۷ عملیاتی نشد
مشهد در آستانه نوروز
روحانی: توان ما در سال آینده برای تولید، اشتغال و کالاهای اساسی است
مذاکرات دستمزد امروز جدی تر می شود
دیدگاه های جناحی متوسط عمر مدیریت در کشور را کاهش داده است
دعوت از چهاربانوی خراسانی به اردوی تیم ملی فوتبال