• دستیار وزیر اطلاعات:

    دستیار وزیر اطلاعات و مدیر کل اطلاعات خراسان رضوی گفت: دشمنان در ۴۵ سال گذشته پی در پی و زنجیره‌وار با ۵۱ سرویس اطلاعاتی و بیش از ۱۵۰ گروهک معاند، معارض و تروریست در پی برهم زدن امنیت کشور بوده‌اند.