• در دنیای امروزی تبلیغات و بازاریابی، استفاده از هدایای تبلیغاتی و محصولات تبلیغاتی برای جذب مشتریان و تقویت برند بسیار مهم است. یکی از روش های موثر برای انتقال پیام تبلیغاتی به مخاطبان، استفاده از…