• چرخ خیاطی میاندوز جک یکی از انواع مدل های چرخ خیاطی تولید شده این برند است که توسط کشور چین تولید می شود. و کاربرد بسیار گسترده ای در کارگاه ها و کارخانه های تولیدی دارد.