• در نشست جوانان انقلابی خراسان رضوی بررسی شد؛

    معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی گفت: مردم رئیس جمهوری هم‌تراز و هم‌مکتب شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی می‌خواهند و معیارهای وی را شاخصه‌های انتخاب اصلح می‌دانند.