• مدیرعامل مرکز نوآوری‌های آموزشی شتاب مطرح کرد؛

    مدیرعامل «مرکز نوآوری‌های آموزشی شتاب» گفت: فضای آموزش کشور در عصر دیجیتال بیش از هرچیز نیازمند خلاقیت و نوآوری است چراکه تجربه نشان داده آن دسته از فرآیندهای آموزشی که قادر به تطبیق با تحولات سریع…