• اگر بخواهیم پرگردشگرترین مقاصد سفر در کشور را نام ببریم بی‌شک مشهد یکی از آنها است. شهری که در کنار جاذبه‌های طبیعی و تاریخی رنگارنگش یکی از مهم‌ترین اماکن مذهبی شیعیان یعنی بارگاه مطهر امام هشتم را…