• رئیس هیات کشتی با چوخه بسیج سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی گفت: مسابقات سراسری کشتی با چوخه و انتخاب پهلوان سال ۹۷ در بخش طرقبه شهرستان بینالود برگزار و کامران رستمی پهلوان سال کشتی با چوخه کشور شد.