بازدید معاون رییس جمهور از پژوهشگاه فضایی


12 دی 1397 - 13:07
آذری جهرمی: طرح پایش و حفاظت از جنگل گلستان به وسیله فناوری فضایی اجرا می شود. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

بازدید معاون رییس جمهور از پژوهشگاه فضایی


آذری جهرمی: طرح پایش و حفاظت از جنگل گلستان به وسیله فناوری فضایی اجرا می شود / عیسی کلانتری: پژوهشگاه فضایی مرکز اعلام خطر برای محیط زیست و منابع طبیعی باشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه بازدید رییس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به اینکه طرح حفاظت از جنگل گلستان با سرمایه گذاری وزارت ارتباطات انجام می شود، هدف از این کار را ترویج استفاده از فناوری ICT و فضایی در عرصه های مختلف عنوان کرد.
 
عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با همراهی محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پژوهشگاه فضایی ایران بازدید کرد و با دستاوردها و اقدامات انجام شده این پژوهشگاه در حوزه فضایی آشنا شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این بازدید با اشاره به دستاوردهایی که در سال های گذشته در حوزه فضایی به دست آمده است، گفت:سازمان فضایی ایران درباره پایش دریاچه ارومیه و پدیده گردو غبار با سازمان حفاظت محیط همکاری سیستمی دارد.

وی به توافق سازمان فضایی ایران برای حفاظت از جنگل گلستان با سازمان محیط زیست اشاره کرد و افزود: جزییات این پروژه نهایی شده است و در سفری که به استان گلستان خواهیم داشت این تفاهم نامه منعقد می شود و بر اساس این توافق آتش سوزی ها در این منطقه بزرگ و میراث ملی کشور که بیشتر هم از طریق عامل انسانی ایجاد می شود، در اسرع وقت اطفا شود.

آذری جهرمی تصریح کرد: همچنین برای بسیاری از مسائل دیگری که در حفاظت از جنگل ها موثر است به وسیله دانش فضایی و استفاده از اینترنت اشیا مدلی با سرمایه گذاری اولیه وزارت ارتباطات طراحی شده است.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری اولیه این طرح با وزارت ارتباطات است، افزود: ما می خواهیم با این کار استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات و فناوری فضایی در عرصه های مختلف را ترویج کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: اگر این طرح موفقیت آمیز باشد دولت و مجلس تشویق می شوند که برای چنین طرح هایی اعتباراتی در نظر بگیرند.

وی افزود: این پروژه متعلق به سازمان محیط زیست است و وزارت ارتباطات در کنار این سازمان به اجرای طرح کمک می کند و این طرح می تواند دستاوردهای خوبی هم برای محیط زیست و هم برای فناوری فضایی داشته باشد.

آذری جهرمی اظهار امیدواری کرد با همکاری مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و با استفاده از فناوری فضایی و فناوری های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر از گذشته در حفظ محیط زیست و میراث ماندگار آیندگان تلاش داشته باشیم.

عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در حاشیه بازدید از پژوهشگاه فضایی با اشاره به اینکه محیط زیست برای نسل های آینده است، گفت: با پیشرفت تکنولوژی بدون داشتن فرهنگ و دانش آن، نسل جدید در حال تمام کردن منابع و تخریب محیط زیست بدون توجه به نسل های بعد است.

وی با انتقاد از سیاست های غیر کارشناسی از سال های گذشته تاکنون، افزود: خیلی از سیاست ها باعث حراج منابع کشور بویژه آب شد و در ۲۵ سال گذشته حدود ۹۰ درصد آب شیرین کشور مصرف شده است.

کلانتری با اشاره به نابودی جنگل های زاگرس و شمال و از بین رفتن مراتع، گفت: منابع طبیعی و محیط زیستی را که از هزاران سال پیش به مارسیده در مدت کوتاهی و با اهداف کوتاه مدت از بین می بریم.

وی با بیان اینکه هیچ نسلی مانند نسل ما به محیط زیست و منابع طبیعی آسیب نزده است، افزود: پژوهشگاه فضایی باید مرکز اعلام خطر در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی باشد و سکوت در این حوزه خیانت به نسل های بعد است.

معاون رییس جمهور با اشاره به آگاهی این مرکز به مسائل زیست محیطی، تاکید کرد: مسوولین نظام را باید از این مسائل آگاه کنید و این خطرات و پیش آگاهی ها را به تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور اطلاع دهید و ما هم به عنوان سازمان محیط زیست به شما کمک می کنیم.

کلانتری با اشاره به وسعت آتش سوزی های در جنگل ها و عدم اطلاع از وقوع آن تاکید کرد: امیدوارم با تجهیزات و تکنولوژی شما کمک بسیاری به حفاظت از  محیط زیست و منابع طبیعی شود.

بر اساس همین گزارش، در این جلسه مقرر شد روسای سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی از وزارت ارتباطات و معاونین سازمان حفاظت از محیط زیست برای بررسی همکاری های مشترک کارگروهی را تشکیل دهند.

آذری جهرمی: طرح پایش و حفاظت از جنگل گلستان به وسیله فناوری فضایی اجرا می شود. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

12 دی 1397 - 13:07

بازدید معاون رییس جمهور از پژوهشگاه فضایی


آذری جهرمی: طرح پایش و حفاظت از جنگل گلستان به وسیله فناوری فضایی اجرا می شود / عیسی کلانتری: پژوهشگاه فضایی مرکز اعلام خطر برای محیط زیست و منابع طبیعی باشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه بازدید رییس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به اینکه طرح حفاظت از جنگل گلستان با سرمایه گذاری وزارت ارتباطات انجام می شود، هدف از این کار را ترویج استفاده از فناوری ICT و فضایی در عرصه های مختلف عنوان کرد.
 
عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با همراهی محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پژوهشگاه فضایی ایران بازدید کرد و با دستاوردها و اقدامات انجام شده این پژوهشگاه در حوزه فضایی آشنا شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این بازدید با اشاره به دستاوردهایی که در سال های گذشته در حوزه فضایی به دست آمده است، گفت:سازمان فضایی ایران درباره پایش دریاچه ارومیه و پدیده گردو غبار با سازمان حفاظت محیط همکاری سیستمی دارد.

وی به توافق سازمان فضایی ایران برای حفاظت از جنگل گلستان با سازمان محیط زیست اشاره کرد و افزود: جزییات این پروژه نهایی شده است و در سفری که به استان گلستان خواهیم داشت این تفاهم نامه منعقد می شود و بر اساس این توافق آتش سوزی ها در این منطقه بزرگ و میراث ملی کشور که بیشتر هم از طریق عامل انسانی ایجاد می شود، در اسرع وقت اطفا شود.

آذری جهرمی تصریح کرد: همچنین برای بسیاری از مسائل دیگری که در حفاظت از جنگل ها موثر است به وسیله دانش فضایی و استفاده از اینترنت اشیا مدلی با سرمایه گذاری اولیه وزارت ارتباطات طراحی شده است.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری اولیه این طرح با وزارت ارتباطات است، افزود: ما می خواهیم با این کار استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات و فناوری فضایی در عرصه های مختلف را ترویج کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: اگر این طرح موفقیت آمیز باشد دولت و مجلس تشویق می شوند که برای چنین طرح هایی اعتباراتی در نظر بگیرند.

وی افزود: این پروژه متعلق به سازمان محیط زیست است و وزارت ارتباطات در کنار این سازمان به اجرای طرح کمک می کند و این طرح می تواند دستاوردهای خوبی هم برای محیط زیست و هم برای فناوری فضایی داشته باشد.

آذری جهرمی اظهار امیدواری کرد با همکاری مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و با استفاده از فناوری فضایی و فناوری های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر از گذشته در حفظ محیط زیست و میراث ماندگار آیندگان تلاش داشته باشیم.

عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در حاشیه بازدید از پژوهشگاه فضایی با اشاره به اینکه محیط زیست برای نسل های آینده است، گفت: با پیشرفت تکنولوژی بدون داشتن فرهنگ و دانش آن، نسل جدید در حال تمام کردن منابع و تخریب محیط زیست بدون توجه به نسل های بعد است.

وی با انتقاد از سیاست های غیر کارشناسی از سال های گذشته تاکنون، افزود: خیلی از سیاست ها باعث حراج منابع کشور بویژه آب شد و در ۲۵ سال گذشته حدود ۹۰ درصد آب شیرین کشور مصرف شده است.

کلانتری با اشاره به نابودی جنگل های زاگرس و شمال و از بین رفتن مراتع، گفت: منابع طبیعی و محیط زیستی را که از هزاران سال پیش به مارسیده در مدت کوتاهی و با اهداف کوتاه مدت از بین می بریم.

وی با بیان اینکه هیچ نسلی مانند نسل ما به محیط زیست و منابع طبیعی آسیب نزده است، افزود: پژوهشگاه فضایی باید مرکز اعلام خطر در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی باشد و سکوت در این حوزه خیانت به نسل های بعد است.

معاون رییس جمهور با اشاره به آگاهی این مرکز به مسائل زیست محیطی، تاکید کرد: مسوولین نظام را باید از این مسائل آگاه کنید و این خطرات و پیش آگاهی ها را به تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور اطلاع دهید و ما هم به عنوان سازمان محیط زیست به شما کمک می کنیم.

کلانتری با اشاره به وسعت آتش سوزی های در جنگل ها و عدم اطلاع از وقوع آن تاکید کرد: امیدوارم با تجهیزات و تکنولوژی شما کمک بسیاری به حفاظت از  محیط زیست و منابع طبیعی شود.

بر اساس همین گزارش، در این جلسه مقرر شد روسای سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی از وزارت ارتباطات و معاونین سازمان حفاظت از محیط زیست برای بررسی همکاری های مشترک کارگروهی را تشکیل دهند.

202 /63

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.