الف

اختصاصی/هشدار قاضی منصوری در پایان نخستین جلسه محاکمه متهمان شرکت پدیده

بدهکاران شرکت پدیده در اسرع وقت نسبت به استرداد اموال و بدهی های خود به این شرکت اقدام کنند


22 اردیبهشت 1398 - 13:42
5cd7e364e58fa_5cd7e364e58fc
رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد در پایان نخستین جلسه محاکمه متهمان شرکت پدیده گفت: بدهکاران پدیده در اسرع وقت نسبت به استرداد اموال و بدهی های خود به این شرکت اقدام کنند.

رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد در پایان نخستین جلسه محاکمه متهمان شرکت پدیده گفت: بدهکاران پدیده در اسرع وقت نسبت به استرداد اموال و بدهی های خود به این شرکت اقدام کنند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

22 اردیبهشت 1398 - 13:42

اخبار ایران و جهان