الف

در ادامه ماجرای برخورد با عاملان صدور مدارک علمی تقلبی مشخص شد

فروش مدرک جعلی با مجوز تاسیس واحد فنی ومهندسی!


25 اردیبهشت 1398 - 13:08
5cdbd00751b3a_5cdbd00751b3c
عامل فروش مدارک جعلی: اگر زودتر با «سلطان فروش مدارک جعلی» برخورد شده بود من هم جرات نمی کردم در این حوزه فعالیت کنم؟!

به گزارش مشهد فوری، در ادامه رسیدگی به پرونده عظیم و گسترده فروش انواع مدارک علمی نامعتبر که رد پای برخی سلبریتی ها هم در آن دیده می شود، دو روز پیش و با دستور مقام قضایی یکی دیگر از شرکت های که از سازمان صمت مجوز فعالیت در زمینه فنی و مهندسی گرفته بود و به جای فعالیت در حوزه مجاز اقدام به فروش انواع مدارک علمی جعلی می کرد، پلمب و عامل این اقدام هم راهی زندان شد.

*دستگیری شاگرد سلطان صدور مدرک جعلی

باورود دستگاه قضایی در مشهد با ماجرای صدور و فروش انواع مدارک علمی جعلی داخلی و خارجی در سال گذشته بود که پرونده پیچیده و عظیمی روی میز قاضی امیرحسین جوانبخت، بازپرس شعبه 751 دادسرای ناحیه 7 مشهد قرار گرفت.
هرچه تحقیقات قضایی در این رابطه جلوتر می رفت ابعاد گسترده تری از این تخلف عظیم برداشته می شدکه مستقیما نظام آموزشی کشور را هدف سودجویی افردی خاص کرده بود.
در حالی که با دستگیری چندین جاعل و عامل فروش مدارک جلعی در مشهد، نوشهر و اصفهان تاحدودی ناگفته های ماجرا نمایان شده و مشخص شد یکی از جاعلان نوشهری که با افراد شناخته شده و دارای نفوذفراوانی ارتباط ویژه ای دارد برای تعداد زیادی از بازیگران مطرح، برخی خوانندگان و... هم مدرک جعلی در سطح دکتری صادر کرد و حتی با برخی از آنها عکس یادگاری هم گرفته است!
از همین رو بود که اقدامات مداوم دستگاه قضایی نتیجه دادو سرانجام امیررضا ثابت«سلطان صدور مدارک علمی جعلی» به همراه چند نفر دیگر در مشهد با عملیات دقیق سازمان اطلاعات سپاه استان شناسایی و دستگیر شد.
این سلسه اقدامات همچنان ادامه داشت تااینکه در بازجویی اعضای باند صدور و فروش مدارک علمی جعلی مشخص شد، فردی با هویت«الف.ع» با همراهی همسرش«م.الف» که ارتباط نزدیکی با سلطان صدور مدارک علمی هم دارد در پوشش یک واحد فنی ومهندسی به نام موسسه توسعه مدیریت «ب. پ»مبادرت به فروش انواع مدارک جعلی داخلی و خارجی به صورت گسترده کرده است.

*عناوین دروغین برای سرکیسه کردن مردم

از سوی دیگر اقدامات قضایی نشان می داد که عامل این اقدام قرارداد فروش مدرک هم با عناوین مختلی شامل دریافت مدرک دکتری افتخاری مدیریت حرفه ای، مدیریت عالی کسب و کار«DBAو MBA»و... تنظیم می کرد.
وی حتی برای اعتبار بخشی به اقدامات مجرمانه اش از عناوین جعلی خارجی مانند اعطای مدرک دیپلم افتخار از بنیاد توسعه مدیریت اروپا«EFMD» در حوزه مدیریت مدرن معتبر در اتحادیه اوپا،ارزیابی براساس مدل«MMD» از سوی نماینده موسسه بین المللی مطالعات اقتصادی اروپا، اعطای گواهینامه انتطباق ISO9001 از موسسه بین المللی Euro cert و...بدون هیچ پروایی استفاده می کرد. همچنین متهم از سوی دیگر در قرار دادهای دریافت مدارک دکتری افتخاری! که منعقد می کرد مدعی می شد که اخبار مراسم اهدای مدارک دکتری را به همراه اسامی دریافت کنندگان این مدارک نامعتبر را در چهار خبرگزاری رسمی فعال در حوزه اقتصادی منتشر خواهد کرد.

*صدور دستور دستگیری و پلمب محل جرم

در ادامه و با تکمیل پرونده قضایی که حدود400 صفحه قطر داشت، دو روز پیش بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده صدور و فروش مدارک جعلی نامعتبر دستور بازداشت متهمان و همچنین پلمب شرکت مذکور را صادرکرد.
از همین رو ماموران به محل جرم واقع در بلور سید رضی مراجعه و درحالی محل را پلمب کردند که عامل این اقدام و همسرش در محل حضور نداشتند.
پس از آنکه متهمان فروش مدارک علمی نامعتبر سایه قانون را پشت سرشان احساس می کردند، خود را تسلیم کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان کردند.
درادامه پس از جمع بندی اقدامات انتظامی متهمان به شعبه بازپرسی منتقل و اقدامات قضایی نیز روند طبیعی خودش را طی کرد.

*DBAشش میلیون،MBA سه میلیون

«الف.ع» در بازجویی ها ضمن اعتراف به برخی اقدامات مجرمانه اش درحالی که مدعی بود برخی عناوین درج شده در قراردادها اصلا وجود خارجی نداشت،مدعی شد:من مدتی پیش با امیر رضا ثابت«سلطان صدور و فروش مدارک جعلی»همکار بودم و درآن زمان جشنواره برند راه انداختیم. برای صدور مدارک DBA شش میلیون تومان و برای MBA سه میلیون تومان از هر متقاضی پول می گرفتیم که یک سوم دریافتی سهم من بود!
وی ادامه داد:عناوین خارجی به کاررفته در قرار داد ها مانند موسسه بین المللی مطالعات اقتصادی اروپا و...وجود اصلا وجود نداشت و ما برای تبلیغات از آن استفاده می کردیم. حتی یکی از سایت های خارجی که از نام و برند آنهااستفاده کرده بودیم به رفتارما اعتراض و عنوان کرد که ما غیرواقعی هستیم.

*پای فرارمالیاتی هم به پرونده باز شد

متهم همچنین در ادامه اعترافاتش اشاره ای به اقداماتی که برای فرار مالیاتی کرده بود هم کرد و گفت:من قسمتی از پول های اخذ شده را برای فرار مالیاتی به حساب خواهر همسرم واریز می کردم!
عامل فروش مدارک جعلی همچنین به بازپرس پرونده اعلام کرد که اگر با سلطان صدور و فروش مدارک جعلی برخورد شده بود من در این حوزه فعالیت نمی کردم.
پس از اعترافات صریح متهم وی قرار قانونی مناسب راهی زندان و همسر وی نیز با اخذ ضمانت آزاد شد.

عامل فروش مدارک جعلی: اگر زودتر با «سلطان فروش مدارک جعلی» برخورد شده بود من هم جرات نمی کردم در این حوزه فعالیت کنم؟!

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5cdbd00751b3a_5cdbd00751b3c
25 اردیبهشت 1398 - 13:08

به گزارش مشهد فوری، در ادامه رسیدگی به پرونده عظیم و گسترده فروش انواع مدارک علمی نامعتبر که رد پای برخی سلبریتی ها هم در آن دیده می شود، دو روز پیش و با دستور مقام قضایی یکی دیگر از شرکت های که از سازمان صمت مجوز فعالیت در زمینه فنی و مهندسی گرفته بود و به جای فعالیت در حوزه مجاز اقدام به فروش انواع مدارک علمی جعلی می کرد، پلمب و عامل این اقدام هم راهی زندان شد.

*دستگیری شاگرد سلطان صدور مدرک جعلی

باورود دستگاه قضایی در مشهد با ماجرای صدور و فروش انواع مدارک علمی جعلی داخلی و خارجی در سال گذشته بود که پرونده پیچیده و عظیمی روی میز قاضی امیرحسین جوانبخت، بازپرس شعبه 751 دادسرای ناحیه 7 مشهد قرار گرفت.
هرچه تحقیقات قضایی در این رابطه جلوتر می رفت ابعاد گسترده تری از این تخلف عظیم برداشته می شدکه مستقیما نظام آموزشی کشور را هدف سودجویی افردی خاص کرده بود.
در حالی که با دستگیری چندین جاعل و عامل فروش مدارک جلعی در مشهد، نوشهر و اصفهان تاحدودی ناگفته های ماجرا نمایان شده و مشخص شد یکی از جاعلان نوشهری که با افراد شناخته شده و دارای نفوذفراوانی ارتباط ویژه ای دارد برای تعداد زیادی از بازیگران مطرح، برخی خوانندگان و... هم مدرک جعلی در سطح دکتری صادر کرد و حتی با برخی از آنها عکس یادگاری هم گرفته است!
از همین رو بود که اقدامات مداوم دستگاه قضایی نتیجه دادو سرانجام امیررضا ثابت«سلطان صدور مدارک علمی جعلی» به همراه چند نفر دیگر در مشهد با عملیات دقیق سازمان اطلاعات سپاه استان شناسایی و دستگیر شد.
این سلسه اقدامات همچنان ادامه داشت تااینکه در بازجویی اعضای باند صدور و فروش مدارک علمی جعلی مشخص شد، فردی با هویت«الف.ع» با همراهی همسرش«م.الف» که ارتباط نزدیکی با سلطان صدور مدارک علمی هم دارد در پوشش یک واحد فنی ومهندسی به نام موسسه توسعه مدیریت «ب. پ»مبادرت به فروش انواع مدارک جعلی داخلی و خارجی به صورت گسترده کرده است.

*عناوین دروغین برای سرکیسه کردن مردم

از سوی دیگر اقدامات قضایی نشان می داد که عامل این اقدام قرارداد فروش مدرک هم با عناوین مختلی شامل دریافت مدرک دکتری افتخاری مدیریت حرفه ای، مدیریت عالی کسب و کار«DBAو MBA»و... تنظیم می کرد.
وی حتی برای اعتبار بخشی به اقدامات مجرمانه اش از عناوین جعلی خارجی مانند اعطای مدرک دیپلم افتخار از بنیاد توسعه مدیریت اروپا«EFMD» در حوزه مدیریت مدرن معتبر در اتحادیه اوپا،ارزیابی براساس مدل«MMD» از سوی نماینده موسسه بین المللی مطالعات اقتصادی اروپا، اعطای گواهینامه انتطباق ISO9001 از موسسه بین المللی Euro cert و...بدون هیچ پروایی استفاده می کرد. همچنین متهم از سوی دیگر در قرار دادهای دریافت مدارک دکتری افتخاری! که منعقد می کرد مدعی می شد که اخبار مراسم اهدای مدارک دکتری را به همراه اسامی دریافت کنندگان این مدارک نامعتبر را در چهار خبرگزاری رسمی فعال در حوزه اقتصادی منتشر خواهد کرد.

*صدور دستور دستگیری و پلمب محل جرم

در ادامه و با تکمیل پرونده قضایی که حدود400 صفحه قطر داشت، دو روز پیش بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده صدور و فروش مدارک جعلی نامعتبر دستور بازداشت متهمان و همچنین پلمب شرکت مذکور را صادرکرد.
از همین رو ماموران به محل جرم واقع در بلور سید رضی مراجعه و درحالی محل را پلمب کردند که عامل این اقدام و همسرش در محل حضور نداشتند.
پس از آنکه متهمان فروش مدارک علمی نامعتبر سایه قانون را پشت سرشان احساس می کردند، خود را تسلیم کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان کردند.
درادامه پس از جمع بندی اقدامات انتظامی متهمان به شعبه بازپرسی منتقل و اقدامات قضایی نیز روند طبیعی خودش را طی کرد.

*DBAشش میلیون،MBA سه میلیون

«الف.ع» در بازجویی ها ضمن اعتراف به برخی اقدامات مجرمانه اش درحالی که مدعی بود برخی عناوین درج شده در قراردادها اصلا وجود خارجی نداشت،مدعی شد:من مدتی پیش با امیر رضا ثابت«سلطان صدور و فروش مدارک جعلی»همکار بودم و درآن زمان جشنواره برند راه انداختیم. برای صدور مدارک DBA شش میلیون تومان و برای MBA سه میلیون تومان از هر متقاضی پول می گرفتیم که یک سوم دریافتی سهم من بود!
وی ادامه داد:عناوین خارجی به کاررفته در قرار داد ها مانند موسسه بین المللی مطالعات اقتصادی اروپا و...وجود اصلا وجود نداشت و ما برای تبلیغات از آن استفاده می کردیم. حتی یکی از سایت های خارجی که از نام و برند آنهااستفاده کرده بودیم به رفتارما اعتراض و عنوان کرد که ما غیرواقعی هستیم.

*پای فرارمالیاتی هم به پرونده باز شد

متهم همچنین در ادامه اعترافاتش اشاره ای به اقداماتی که برای فرار مالیاتی کرده بود هم کرد و گفت:من قسمتی از پول های اخذ شده را برای فرار مالیاتی به حساب خواهر همسرم واریز می کردم!
عامل فروش مدارک جعلی همچنین به بازپرس پرونده اعلام کرد که اگر با سلطان صدور و فروش مدارک جعلی برخورد شده بود من در این حوزه فعالیت نمی کردم.
پس از اعترافات صریح متهم وی قرار قانونی مناسب راهی زندان و همسر وی نیز با اخذ ضمانت آزاد شد.

159

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان