الف

دشمنان القا می کنند که نظام به بن بست سیاسی رسیده است


25 شهریور 1398 - 20:25
5d7fb06791d1f_5d7fb06791d22
مشاور وزیر و مدیر کل اطلاعات خراسان رضوی با تشریح ابعاد مختلف عملیات روانی دشمن علیه جمهوری اسلامی تأکید کرد: دشمن طی ماه های گذشته با تمرکز بر نقاط قوت جمهوری اسلامی به 6 محور، هجوم سرسام آوری داشته است.

به گزارش مشهد فوری،مشاور وزیر و مدیر کل اطلاعات استان در جمع روسای دانشگاه ها و مسئولین نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها با تشریح ابعاد مختلف عملیات روانی دشمن علیه جمهوری اسلامی تأکید کرد: دشمن طی ماه های گذشته با تمرکز بر نقاط قوت جمهوری اسلامی به 6 محور، هجوم سرسام آوری داشته است.
مدیر کل اطلاعات خراسان رضوی اولین نقطه ای که دشمن روی آن تمرکز گسترده داشته را «مسئله توان جمهوری اسلامی برای عبور از تحریم ها» عنوان کرد و گفت: رئیس جمهور آمریکا چند مرتبه در شهریور ماه مدعی شد که ایرانی ها زیر تحریم از حال رفته اند. جان بولتون که کنار گذاشته شد، چند بار مدعی شد که مردم ایران برای امرار معاش و درمان خودشان نیازمند غرب و اروپا هستند. این در حالی است که آنها خودشان درک می کنند که ایران محکم تر از قبل ایستاده است.
وی قدرت یارگیری ایران در عرصه بین المللی خصوصاً ارتباط با چین و روسیه را دیگر حوزه مورد تمرکز دشمن برشمرد و گفت: آمریکایی ها در این زمینه تلاش می کنند با تفرقه افکنی این ظرفیت را ساقط کنند.
مدیر کل اطلاعات درباره سومین حوزه مورد تأکید آمریکا تصریح کرد: گفته می شود ایران توان بلاملاحظه ای برای تهدید رژیم صهیونیستی دارد و هر ضربه ای که بخواهد به رژیم صهیونیستی می زند چرا که ایران از نگاه تهدیدات رژیم صهیونیستی جزیره امن است لذا دشمن از این موضوع به شدت نگران است. وی چهارمین محور را نیاز شدید آمریکا و شخص ترامپ برای مذاکره با ایران دانست و ادامه داد: مادامی که ما مقاومت کنیم نیاز آمریکا برطرف نشده است.
مشاور وزیر اطلاعات درباره اتفاقات اخیر نبرد در یمن نیز گفت: پنجمین حوزه مورد تمرکز دشمنان، نفوذ منطقه ای ایران است. غربی ها اذعان دارند که انصار ا... به عنوان هم پیمان ایران قدرتی دارد که موشکش 1200 متر آن طرف تر به تاسیسات نفتی سعودی اصابت کرده و دنیا برای آن ها کف می زنند. این نقطه قوت جمهوری اسلامی است که هم پیمانانش در منطقه چنین قدرتی دارند.
مدیر کل اطلاعات استان ششمین عرصه قدرت ایران را توان و قدرت اداره رهبری در جمهوری اسلامی دانست و گفت: آمریکایی ها می گویند رهبری ایران در هر میدانی که حاضر شده، پیروز صحنه را ترک کرده است.
این مقام امنیتی در ادامه از سخنان خود به نقاط ضعف ایران از نگاه دشمن اشاره کرد. وی چالش های اقتصادی را ناشی از سوء مدیریت و وجود دست های ناپاک دانست و ضمن اشاره به گسترش حس عدم اعتماد به نظام گفت: دشمنان القا می کنند که نظام به بن بست سیاسی رسیده است. آنها مدعی هستند در ایران، رهبران فاقد محبوبیت هستند. اما این که کشور در یک و نیم سال اخیر توانسته بحران ها را مدیریت کند، خلاف این گفته را ثابت می کند.
مدیر کل اطلاعات استان در ادامه دو راهبرد اصلی دشمن را تجزیه ایران و تضعیف اندیشه آخرالزمانی جمهوری اسلامی دانست و اضافه کرد: جدا کردن ثروت نفتی از توان علمی و توان بسیج افکار عمومی از اهداف دشمن بوده و در صورت عدم امکان به دنبال ایجاد مخاصمه قومی و طایفه ای و در نهایت اگر نشد تجزیه عاطفی و معنوی را دنبال می نمایند. این مقام امنیتی افزود: دومین راهبرد دشمن تضعیف اندیشه آخرالزمانی در جمهوری اسلامی است که اخیراً کارشناسان آمریکایی به صورت مبسوط به آن پرداخته و عنوان شده که "سیاستمداران غربی باید دیدگاه آخر الزمانی مقامات ایران را جدی بگیرند زیرا این همان اتفاقی است که روند تصمیم گیری تهران را هدایت می کند."
مدیر کل اطلاعات استان در بخش دیگری از سخنان خود سیاسی بودن فضای دانشگاه ها فارغ از جناح بندی های سیاسی، اولویت بالندگی علمی و نخبه پروری، حمایت از ارزش های انقلابی و جلوگیری از خیمه زدن دشمن بر روی مطالبات صنفی دانشجویان را از جمله اقدامات ضروری در دانشگاه ها برشمرد و ادامه داد: دشمن به دنبال ترویج ساختار شکنی در قالب آزاد اندیشی می باشد. دشمن به دنبال تقرب به تشکل های سیاسی و بهره برداری از آن ها می باشد که بایستی از آن ممانعت شود. حفظ و حراست از سرمایه های انسانی و جامعه نخبگانی از دیگر محورهای مورد تاکید مدیر کل اطلاعات بود.
در ابتدای این هم اندیشی، روسای دانشگاه ها و مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به ایراد نقطه نظرات و تحلیل آخرین وضعیت دانشگاه های استان پرداختند.

مشاور وزیر و مدیر کل اطلاعات خراسان رضوی با تشریح ابعاد مختلف عملیات روانی دشمن علیه جمهوری اسلامی تأکید کرد: دشمن طی ماه های گذشته با تمرکز بر نقاط قوت جمهوری اسلامی به 6 محور، هجوم سرسام آوری داشته است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5d7fb06791d1f_5d7fb06791d22
25 شهریور 1398 - 20:25

به گزارش مشهد فوری،مشاور وزیر و مدیر کل اطلاعات استان در جمع روسای دانشگاه ها و مسئولین نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها با تشریح ابعاد مختلف عملیات روانی دشمن علیه جمهوری اسلامی تأکید کرد: دشمن طی ماه های گذشته با تمرکز بر نقاط قوت جمهوری اسلامی به 6 محور، هجوم سرسام آوری داشته است.
مدیر کل اطلاعات خراسان رضوی اولین نقطه ای که دشمن روی آن تمرکز گسترده داشته را «مسئله توان جمهوری اسلامی برای عبور از تحریم ها» عنوان کرد و گفت: رئیس جمهور آمریکا چند مرتبه در شهریور ماه مدعی شد که ایرانی ها زیر تحریم از حال رفته اند. جان بولتون که کنار گذاشته شد، چند بار مدعی شد که مردم ایران برای امرار معاش و درمان خودشان نیازمند غرب و اروپا هستند. این در حالی است که آنها خودشان درک می کنند که ایران محکم تر از قبل ایستاده است.
وی قدرت یارگیری ایران در عرصه بین المللی خصوصاً ارتباط با چین و روسیه را دیگر حوزه مورد تمرکز دشمن برشمرد و گفت: آمریکایی ها در این زمینه تلاش می کنند با تفرقه افکنی این ظرفیت را ساقط کنند.
مدیر کل اطلاعات درباره سومین حوزه مورد تأکید آمریکا تصریح کرد: گفته می شود ایران توان بلاملاحظه ای برای تهدید رژیم صهیونیستی دارد و هر ضربه ای که بخواهد به رژیم صهیونیستی می زند چرا که ایران از نگاه تهدیدات رژیم صهیونیستی جزیره امن است لذا دشمن از این موضوع به شدت نگران است. وی چهارمین محور را نیاز شدید آمریکا و شخص ترامپ برای مذاکره با ایران دانست و ادامه داد: مادامی که ما مقاومت کنیم نیاز آمریکا برطرف نشده است.
مشاور وزیر اطلاعات درباره اتفاقات اخیر نبرد در یمن نیز گفت: پنجمین حوزه مورد تمرکز دشمنان، نفوذ منطقه ای ایران است. غربی ها اذعان دارند که انصار ا... به عنوان هم پیمان ایران قدرتی دارد که موشکش 1200 متر آن طرف تر به تاسیسات نفتی سعودی اصابت کرده و دنیا برای آن ها کف می زنند. این نقطه قوت جمهوری اسلامی است که هم پیمانانش در منطقه چنین قدرتی دارند.
مدیر کل اطلاعات استان ششمین عرصه قدرت ایران را توان و قدرت اداره رهبری در جمهوری اسلامی دانست و گفت: آمریکایی ها می گویند رهبری ایران در هر میدانی که حاضر شده، پیروز صحنه را ترک کرده است.
این مقام امنیتی در ادامه از سخنان خود به نقاط ضعف ایران از نگاه دشمن اشاره کرد. وی چالش های اقتصادی را ناشی از سوء مدیریت و وجود دست های ناپاک دانست و ضمن اشاره به گسترش حس عدم اعتماد به نظام گفت: دشمنان القا می کنند که نظام به بن بست سیاسی رسیده است. آنها مدعی هستند در ایران، رهبران فاقد محبوبیت هستند. اما این که کشور در یک و نیم سال اخیر توانسته بحران ها را مدیریت کند، خلاف این گفته را ثابت می کند.
مدیر کل اطلاعات استان در ادامه دو راهبرد اصلی دشمن را تجزیه ایران و تضعیف اندیشه آخرالزمانی جمهوری اسلامی دانست و اضافه کرد: جدا کردن ثروت نفتی از توان علمی و توان بسیج افکار عمومی از اهداف دشمن بوده و در صورت عدم امکان به دنبال ایجاد مخاصمه قومی و طایفه ای و در نهایت اگر نشد تجزیه عاطفی و معنوی را دنبال می نمایند. این مقام امنیتی افزود: دومین راهبرد دشمن تضعیف اندیشه آخرالزمانی در جمهوری اسلامی است که اخیراً کارشناسان آمریکایی به صورت مبسوط به آن پرداخته و عنوان شده که "سیاستمداران غربی باید دیدگاه آخر الزمانی مقامات ایران را جدی بگیرند زیرا این همان اتفاقی است که روند تصمیم گیری تهران را هدایت می کند."
مدیر کل اطلاعات استان در بخش دیگری از سخنان خود سیاسی بودن فضای دانشگاه ها فارغ از جناح بندی های سیاسی، اولویت بالندگی علمی و نخبه پروری، حمایت از ارزش های انقلابی و جلوگیری از خیمه زدن دشمن بر روی مطالبات صنفی دانشجویان را از جمله اقدامات ضروری در دانشگاه ها برشمرد و ادامه داد: دشمن به دنبال ترویج ساختار شکنی در قالب آزاد اندیشی می باشد. دشمن به دنبال تقرب به تشکل های سیاسی و بهره برداری از آن ها می باشد که بایستی از آن ممانعت شود. حفظ و حراست از سرمایه های انسانی و جامعه نخبگانی از دیگر محورهای مورد تاکید مدیر کل اطلاعات بود.
در ابتدای این هم اندیشی، روسای دانشگاه ها و مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به ایراد نقطه نظرات و تحلیل آخرین وضعیت دانشگاه های استان پرداختند.

159

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان