یک نام و چند مکان


12 بهمن 1398 - 16:19
573b1a52a5
غلامرضا بنی اسدی/روزنامه‌نگار

مشهدی‌ها، کسی را سرِکار نمی گذارند، از قضا، نیت کمک دارند اما این که در مشهد با پرسیدن آدرس دچار مشکل می شوند مسافران، ریشه در جایی دیگر دارد. وقتی برای یک اسم، چند خیابان و میدان و بلوار و شهرک وجود دارد، هرکس با شنیدن آن نام، اولین مابه‌ازایی که به ذهنش می‌رسد را به سئوال کننده می‌گوید اما طرف می‌رود و به مقصد نمی‌رسد و این را به حساب بدرفتاری می‌گذارد.
اما اگر بداند که در مشهد چند منطقه با نام شریعتی و بهشتی و باهنر و رجائی و ایثارگران و ارشاد و هدایت و جمهوری اسلامی و چراغچی و.... وجود دارد، چنین قضاوت نخواهد کرد.
کاش متولیان شورای شهر و شهرداری، با اصلاح این رویه نامگذاری، ذهنیت مسافران را اصلاح و مشهدی‌ها را از این مظلومیت نجات دهند‌.

غلامرضا بنی اسدی/روزنامه‌نگار

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

573b1a52a5
12 بهمن 1398 - 16:19

مشهدی‌ها، کسی را سرِکار نمی گذارند، از قضا، نیت کمک دارند اما این که در مشهد با پرسیدن آدرس دچار مشکل می شوند مسافران، ریشه در جایی دیگر دارد. وقتی برای یک اسم، چند خیابان و میدان و بلوار و شهرک وجود دارد، هرکس با شنیدن آن نام، اولین مابه‌ازایی که به ذهنش می‌رسد را به سئوال کننده می‌گوید اما طرف می‌رود و به مقصد نمی‌رسد و این را به حساب بدرفتاری می‌گذارد.
اما اگر بداند که در مشهد چند منطقه با نام شریعتی و بهشتی و باهنر و رجائی و ایثارگران و ارشاد و هدایت و جمهوری اسلامی و چراغچی و.... وجود دارد، چنین قضاوت نخواهد کرد.
کاش متولیان شورای شهر و شهرداری، با اصلاح این رویه نامگذاری، ذهنیت مسافران را اصلاح و مشهدی‌ها را از این مظلومیت نجات دهند‌.

منبع: مشهد فوری