نمایندگان را بشویید!


28 بهمن 1398 - 19:04
ab257a57b5
محمد حسین‌زاده، فعال‌فرهنگی

پیشگیری بهتر از درمان است! این یک اصل است. اگر می‌خواهید کرونا نگیرید، دست‌ها را دائما بشویید و ضدعفونی کنید!
اگر هم می‌خواهید نمایندگان شما در مجلس به کرونای فساد و بی‌تدبیری و بی‌‌تحرکی و محافظه‌کاری دچار نشوند؛ برای پیشگیری باید دائما نمایندگان را بشویید و ضدعفونی کنید!
اما چگونه؟
الان که نمایندگان دنبال جلب آرای شما هستند؛ چند سوال مهم را بپرسید و بعد تصمیم بگیرید!

موافق شفافیت آرای نمایندگان هستند؟(مخالفت یعنی احتمال فساد و تبانی پشت پرده)

موافق شفافیت لیست اموال و حقوق و مزایای خود هستند (آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است)
چه تخصصی دارد که برای مجلس نیاز باشد؟

نظرش در مورد عملکرد اقتصادی دولت چیست؟

نظرش درباره برجام چیست؟

اگر ترامپ درخواست مذاکره داد، چه تصمیمی باید گرفت؟

محمد حسین‌زاده، فعال‌فرهنگی

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

ab257a57b5
28 بهمن 1398 - 19:04

پیشگیری بهتر از درمان است! این یک اصل است. اگر می‌خواهید کرونا نگیرید، دست‌ها را دائما بشویید و ضدعفونی کنید!
اگر هم می‌خواهید نمایندگان شما در مجلس به کرونای فساد و بی‌تدبیری و بی‌‌تحرکی و محافظه‌کاری دچار نشوند؛ برای پیشگیری باید دائما نمایندگان را بشویید و ضدعفونی کنید!
اما چگونه؟
الان که نمایندگان دنبال جلب آرای شما هستند؛ چند سوال مهم را بپرسید و بعد تصمیم بگیرید!

موافق شفافیت آرای نمایندگان هستند؟(مخالفت یعنی احتمال فساد و تبانی پشت پرده)

موافق شفافیت لیست اموال و حقوق و مزایای خود هستند (آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است)
چه تخصصی دارد که برای مجلس نیاز باشد؟

نظرش در مورد عملکرد اقتصادی دولت چیست؟

نظرش درباره برجام چیست؟

اگر ترامپ درخواست مذاکره داد، چه تصمیمی باید گرفت؟

منبع: مشهد فوری