دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل خراسان رضوی تشریح کرد

اهداف و برنامه های ائتلاف کاندیداهای مستقل خراسان رضوی


30 بهمن 1398 - 11:32
ceb8053c99
دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل خراسان رضوی تشریح کرد.

مهدی بازقندی دبیر ائتلاف خراسان رضوی در گفت و گو با مشهد فوری افزود: ائتلاف مستقل خارج از رنگ و جناح سیاسی است تا بتواندبا رویکرد انقلابی دولت و مجلس اهداف خود را پیش ببرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بانوان نقش زیادی در خانواده دارند و در مواقعی کمک خرج همسرانشان نیز هستند یکی از اهداف این ائتلاف تشکیل وزارت خانه ، خانواده است .

دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل با حمایت از وزارت خانواده و همچنین اهداف این ایده بیان کرد: متاسفانه با توجه به مشکلاتی که امروزه در بسیاری از خانواده ها رویت می شود و همین طور افزایش سن ازدواج و آمار بالای طلاق ، و آسیب های دیگری که بسیاری از خانواده ها متحمل آن هستند ، قصد داریم تا با تشکیل چنین وزارت خانه ای حقوق مادام العمر را برای بانوان به همراه بیمه فعال کنیم.


دبیر ائتلاف مستقل خراسان رضوی در باره نحوه گزینش نهایی داوطلبان برای تعیین لیست انتخاباتی در مشهد و کلات و دیگر حوزه های انتخابیه خراسان رضوی گفت: ابتدا از طریق اعلام فراخوان عمومی داوطلبان علاقه مند به حضور در ائتلاف مستقل را دعوت نموده و سپس با مصاحبه کتبی(سئوالات تخصصی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، امنیتی ، بین الملل ، عمومی، روانشناسی و...) و مصاحبه شفاهی حضوری(چهره به چهره) بر اساس 3 ویژگی انقلابی بودن، جهادی عمل کردن و پیروی از خط امام و رهبری و همچنین 8 شاخص استقلال، شجاعت، تقوای سیاسی، آزاد اندیشی، اعتدال، قانون مداری و شفافیت اقدان به انتخاب لیست نهایی زدیم

وی تاسیس وزارت خانواده و پرداخت حقوق ماهیانه به بانوان ایرانی از زمان عقد رسمی، تاسیس مرکز ملی نظارت همگانی و مبارزه با مفاسد و تشکیل اتحادیه کشوری وارث تمدن ایرانی از اصلی ترین برنامه های این ائتلاف عنوان کرد .

مهدی بازقندی تصریح کرد:ائتلاف کاندیداهای مستقل به هیچ ثروت و قدرتی وصل نیست .

بودجه این پرداخت کماکان موجود است و این پرداخت بر تورم تاثیری ندارد .

این پرداخت حقوق در آینده هزینه های دولت را کاهش و دولت را چابک سازی می نماید .

دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل خراسان رضوی تشریح کرد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

ceb8053c99
30 بهمن 1398 - 11:32

مهدی بازقندی دبیر ائتلاف خراسان رضوی در گفت و گو با مشهد فوری افزود: ائتلاف مستقل خارج از رنگ و جناح سیاسی است تا بتواندبا رویکرد انقلابی دولت و مجلس اهداف خود را پیش ببرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بانوان نقش زیادی در خانواده دارند و در مواقعی کمک خرج همسرانشان نیز هستند یکی از اهداف این ائتلاف تشکیل وزارت خانه ، خانواده است .

دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل با حمایت از وزارت خانواده و همچنین اهداف این ایده بیان کرد: متاسفانه با توجه به مشکلاتی که امروزه در بسیاری از خانواده ها رویت می شود و همین طور افزایش سن ازدواج و آمار بالای طلاق ، و آسیب های دیگری که بسیاری از خانواده ها متحمل آن هستند ، قصد داریم تا با تشکیل چنین وزارت خانه ای حقوق مادام العمر را برای بانوان به همراه بیمه فعال کنیم.


دبیر ائتلاف مستقل خراسان رضوی در باره نحوه گزینش نهایی داوطلبان برای تعیین لیست انتخاباتی در مشهد و کلات و دیگر حوزه های انتخابیه خراسان رضوی گفت: ابتدا از طریق اعلام فراخوان عمومی داوطلبان علاقه مند به حضور در ائتلاف مستقل را دعوت نموده و سپس با مصاحبه کتبی(سئوالات تخصصی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، امنیتی ، بین الملل ، عمومی، روانشناسی و...) و مصاحبه شفاهی حضوری(چهره به چهره) بر اساس 3 ویژگی انقلابی بودن، جهادی عمل کردن و پیروی از خط امام و رهبری و همچنین 8 شاخص استقلال، شجاعت، تقوای سیاسی، آزاد اندیشی، اعتدال، قانون مداری و شفافیت اقدان به انتخاب لیست نهایی زدیم

وی تاسیس وزارت خانواده و پرداخت حقوق ماهیانه به بانوان ایرانی از زمان عقد رسمی، تاسیس مرکز ملی نظارت همگانی و مبارزه با مفاسد و تشکیل اتحادیه کشوری وارث تمدن ایرانی از اصلی ترین برنامه های این ائتلاف عنوان کرد .

مهدی بازقندی تصریح کرد:ائتلاف کاندیداهای مستقل به هیچ ثروت و قدرتی وصل نیست .

بودجه این پرداخت کماکان موجود است و این پرداخت بر تورم تاثیری ندارد .

این پرداخت حقوق در آینده هزینه های دولت را کاهش و دولت را چابک سازی می نماید .