از جمعه رأی تا جمعه ظهور


30 بهمن 1398 - 17:14
d3bb12f58c
عباس محمدیان رئیس‌سازمان‌بسیج رسانه‌خراسان‌رضوی

جمعه‌ها برای باورمندان ظهور، یک روز ویژه است. روزی که کلمات ندبه، لحظات زمان را به یاد مردی معطر می‌کنند که به‌عنوان آخرین ذخیره خدا خواهد آمد و طهارت خواهد داد زمین را آن گونه که پاک شود و برود هرچه سیاهی از زمین است.
ما باور داریم آن مرد را و آن جمعه را و همه آرزوهامان را در جان دعا می‌ریزیم تا سعادت زیستن در آن جهان نصیبمان شود. می‌دانیم برای بار یافتن به آن جمعه الهی باید امروزهامان را جوری تنظیم کنیم که فردایش چنان بشکوه باشد. دریافت دقیق مأموریت‌های ایمانی در عصر غیبت ما را با تکالیف دینی و سیاسی و اجتماعی‌مان آشنا می‌کند که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها نقش‌آفرینی در تعیین سرنوشت خودمان است. این که با شناخت خود و به دست خویش نام کسی را بر برگه رأی بنویسیم که بیش از دیگران با دولتمردی فردای ظهور همساز است.
قطعا کسی این سازگاری را بیشتر خواهد داشت که نگاهش فراگیر، شوق خدمتش در جوشش و افزایش، زبانش به منطق مهدوی نزدیک‌تر، دلش دریایی‌تر و مهربان‌تر نسبت به همه مردم و رفتارش نشانه حقانیت تفکر ظهور است.
بر این باور نمی‌توان نام کسانی را جمعه پیش رو بر برگه‌ها نوشت که روی از وحدت برمی‌تابند و کلمات را چونان تیغ‌های تفرقه در ذهن مردمان می‌کارند. نمی‌توان به کسانی رأی داد که نگاه جناحی‌شان عرصه را بر انقلابی‌اندیشی و همه‌شمول بودن انقلاب تنگ می‌کند. نمی‌توان به سمت کسانی رفت که فرزندان انقلاب را با خط‌کش خود می‌سنجند و قامت رشید انقلابیون را با پیراهن‌های کوچک خود اندازه می‌گیرند. نه، در جمعه رأی‌ریزان باید دل داد به کسانی که دلشان برای همه مردم، همه ایران و در سطحی بالاتر برای همه حق‌خواهان جهان می‌تپد. حواسمان به نام‌هایی که بر برگه رأی می‌نویسیم باشد و همه را هم توجه دهیم به جمعه‌ای که در راه است؛ به روز ویژه‌ای که در تقویم سرنوشت ما تحریر شده است.
بـــه روز خاصـــــی کـــه از خصوصیت‌های شب قدر بهره می‌گیرد. توجه کنیم که جمعه قرار است ویژگی‌های ممتاز یک ملت با انتخاب بهترین‌ها به تماشا گذاشته شود. قرار است مردم پس از نماز صبح خود را برای اقامه یک تکلیف دیگر و احقاق یک حق دیگر آماده کنند. قرار است جمعه، همین جمعه پیش رو، قفل آسمان اندیشه مردم باز شود و «رأی ببارد». قرار است دنیا با دیدن جمعه رأی‌باران ملت بزرگ ایران به شناختی تازه از ما برسد. قرار است به چشمشان بکشیم سرمه این حقیقت را که اگر زمین هم به خشک‌سالی دچار شود، اگر تحریم‌ها سخت‌تر گردد، باز هم ضمیر و ذهن مردمان این حوالی هرگز خشک‌سالی را به رسمیت نمی‌شناسد و در برابر تهدید و تحریم از پا نمی‌نشیند. دنیا این جمعه را خواهد دید که مردم حماسه را معنایی نو خواهند بخشید به یاد مردی که جانش را فدای امنیت وطن و در هم شکستن تروریسم کرد و مقاومت را قامتی رشید بخشید. این جمعه، اولین انتخابات بعد از سلیمانی است، اما مردمان ملک سلیمانی نشان خواهند داد که این فلات، پر از سلیمانی‌باورانی است که تا ظهور یک نفس خواهند رفت...

عباس محمدیان رئیس‌سازمان‌بسیج رسانه‌خراسان‌رضوی

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

d3bb12f58c
30 بهمن 1398 - 17:14

جمعه‌ها برای باورمندان ظهور، یک روز ویژه است. روزی که کلمات ندبه، لحظات زمان را به یاد مردی معطر می‌کنند که به‌عنوان آخرین ذخیره خدا خواهد آمد و طهارت خواهد داد زمین را آن گونه که پاک شود و برود هرچه سیاهی از زمین است.
ما باور داریم آن مرد را و آن جمعه را و همه آرزوهامان را در جان دعا می‌ریزیم تا سعادت زیستن در آن جهان نصیبمان شود. می‌دانیم برای بار یافتن به آن جمعه الهی باید امروزهامان را جوری تنظیم کنیم که فردایش چنان بشکوه باشد. دریافت دقیق مأموریت‌های ایمانی در عصر غیبت ما را با تکالیف دینی و سیاسی و اجتماعی‌مان آشنا می‌کند که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها نقش‌آفرینی در تعیین سرنوشت خودمان است. این که با شناخت خود و به دست خویش نام کسی را بر برگه رأی بنویسیم که بیش از دیگران با دولتمردی فردای ظهور همساز است.
قطعا کسی این سازگاری را بیشتر خواهد داشت که نگاهش فراگیر، شوق خدمتش در جوشش و افزایش، زبانش به منطق مهدوی نزدیک‌تر، دلش دریایی‌تر و مهربان‌تر نسبت به همه مردم و رفتارش نشانه حقانیت تفکر ظهور است.
بر این باور نمی‌توان نام کسانی را جمعه پیش رو بر برگه‌ها نوشت که روی از وحدت برمی‌تابند و کلمات را چونان تیغ‌های تفرقه در ذهن مردمان می‌کارند. نمی‌توان به کسانی رأی داد که نگاه جناحی‌شان عرصه را بر انقلابی‌اندیشی و همه‌شمول بودن انقلاب تنگ می‌کند. نمی‌توان به سمت کسانی رفت که فرزندان انقلاب را با خط‌کش خود می‌سنجند و قامت رشید انقلابیون را با پیراهن‌های کوچک خود اندازه می‌گیرند. نه، در جمعه رأی‌ریزان باید دل داد به کسانی که دلشان برای همه مردم، همه ایران و در سطحی بالاتر برای همه حق‌خواهان جهان می‌تپد. حواسمان به نام‌هایی که بر برگه رأی می‌نویسیم باشد و همه را هم توجه دهیم به جمعه‌ای که در راه است؛ به روز ویژه‌ای که در تقویم سرنوشت ما تحریر شده است.
بـــه روز خاصـــــی کـــه از خصوصیت‌های شب قدر بهره می‌گیرد. توجه کنیم که جمعه قرار است ویژگی‌های ممتاز یک ملت با انتخاب بهترین‌ها به تماشا گذاشته شود. قرار است مردم پس از نماز صبح خود را برای اقامه یک تکلیف دیگر و احقاق یک حق دیگر آماده کنند. قرار است جمعه، همین جمعه پیش رو، قفل آسمان اندیشه مردم باز شود و «رأی ببارد». قرار است دنیا با دیدن جمعه رأی‌باران ملت بزرگ ایران به شناختی تازه از ما برسد. قرار است به چشمشان بکشیم سرمه این حقیقت را که اگر زمین هم به خشک‌سالی دچار شود، اگر تحریم‌ها سخت‌تر گردد، باز هم ضمیر و ذهن مردمان این حوالی هرگز خشک‌سالی را به رسمیت نمی‌شناسد و در برابر تهدید و تحریم از پا نمی‌نشیند. دنیا این جمعه را خواهد دید که مردم حماسه را معنایی نو خواهند بخشید به یاد مردی که جانش را فدای امنیت وطن و در هم شکستن تروریسم کرد و مقاومت را قامتی رشید بخشید. این جمعه، اولین انتخابات بعد از سلیمانی است، اما مردمان ملک سلیمانی نشان خواهند داد که این فلات، پر از سلیمانی‌باورانی است که تا ظهور یک نفس خواهند رفت...

منبع: شهرآرا