رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:


6 فروردین 1399 - 11:40
b03924bcb6
خوشبختانه تا امروز کمبود تخت، پرستار و پزشک نداشتیم در مشهد ۶۰ درصد تخت بیمارستانی و ۳۰ درصد تخت بخش مراقبت‌‌های ویژه خالی است.

خوشبختانه تا امروز کمبود تخت، پرستار و پزشک نداشتیم در مشهد ۶۰ درصد تخت بیمارستانی و ۳۰ درصد تخت بخش مراقبت‌‌های ویژه خالی است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

6 فروردین 1399 - 11:40

منبع: مشهد فوری