دست نوشته‌ای که پرونده جنایی را پیچیده‌تر کرد

شلیک‌مرموز!


23 فروردین 1399 - 18:15
1ca0177d49
با کشف دست نوشته‌ای که حکایت از تالمات روحی دارد، پرونده قتل مسلحانه جوان 35 ساله، مرموز شد.

 شب هجدهم فروردین پیکر خون آلود جوان 35 ساله‌ای به یکی از مراکز درمانی مشهد انتقال یافت که بر اثر شلیک گلوله به قفسه سینه‌اش به شدت مجروح شده بود. با مرگ این جوان که پس از طلاق همسرش در منزل پدر و مادرش زندگی می‌کرد، بررسی‌های قضایی آغاز و مشخص شد که برادرزاده 24 ساله مقتول در حالی که اسلحه‌ای به دست داشته وارد اتاق عمویش می‌شود که ناگهان افراد حاضر در منزل با فهمیدن صدای شلیک مرموز گلوله، هراسان در اتاق را باز می‌کنند و برادرزاده جوان را در حالی اسلحه به دست می‌بینند که عمویش غرق در خون روی زمین افتاده است. با فرار برادرزاده 24 ساله از صحنه حادثه، تحقیقات قضایی با صدور دستورات ویژه‌ای از سوی قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ادامه یافت اما با پیداشدن دست نوشته‌ای از مقتول که حکایت از ناراحتی و تالمات روحی وی دارد موضوع خودکشی نیز به عنوان یکی از فرضیه‌های این پرونده جنایی مورد بررسی‌های دقیق کارشناسی قرار گرفت.

با کشف دست نوشته‌ای که حکایت از تالمات روحی دارد، پرونده قتل مسلحانه جوان 35 ساله، مرموز شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

1ca0177d49
23 فروردین 1399 - 18:15

 شب هجدهم فروردین پیکر خون آلود جوان 35 ساله‌ای به یکی از مراکز درمانی مشهد انتقال یافت که بر اثر شلیک گلوله به قفسه سینه‌اش به شدت مجروح شده بود. با مرگ این جوان که پس از طلاق همسرش در منزل پدر و مادرش زندگی می‌کرد، بررسی‌های قضایی آغاز و مشخص شد که برادرزاده 24 ساله مقتول در حالی که اسلحه‌ای به دست داشته وارد اتاق عمویش می‌شود که ناگهان افراد حاضر در منزل با فهمیدن صدای شلیک مرموز گلوله، هراسان در اتاق را باز می‌کنند و برادرزاده جوان را در حالی اسلحه به دست می‌بینند که عمویش غرق در خون روی زمین افتاده است. با فرار برادرزاده 24 ساله از صحنه حادثه، تحقیقات قضایی با صدور دستورات ویژه‌ای از سوی قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ادامه یافت اما با پیداشدن دست نوشته‌ای از مقتول که حکایت از ناراحتی و تالمات روحی وی دارد موضوع خودکشی نیز به عنوان یکی از فرضیه‌های این پرونده جنایی مورد بررسی‌های دقیق کارشناسی قرار گرفت.

منبع: روزنامه خراسان

اخبار ایران و جهان