برخی از سازه‌های ارتفاعات جنوبی مشهد روی گسل قرار دارد/ گسل جنوب مشهد فعال است


24 تیر 1399 - 11:57
d5e5643646
استاد گروه آموزشی زمین‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد گفت: با توجه به اینکه گسل جنوب مشهد فعال است در ساخت و سازهای ارتفاعات جنوبی مشهد برای تهیه نقشه حریم گسل، سهل انگاری شده است.

دکتر ناصر حافظی مقدس در گفت‌وگو با مشهد فوری درباره وجود گسل در ارتفاعات جنوبی مشهد توضیح داد: در مشهد گسلی وجود دارد که به نام گسل جنوب مشهد یا گسل جنوب مشهد-چناران نام گذاری شده و شواهد فعالیت این گسل طی مطالعه‌ای که برای مسکن و شهرسازی صورت گرفته مدون شده است.

وی افزود: در حال حاضر هم مطالعاتی در سازمان زمین شناسی برای تعیین دقیق‌تر مسیر گسل در حال انجام است که گزارش آن طی دو سه ماه آینده کامل می‌شود.

استاد گروه آموزشی زمین‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: در شواری تخصصی تعیین حریم گسل که با محوریت مرکز تحقیقات مسکن انجام شده برای گسل جنوب مشهد حریمی منظور شده است که در این حریم ساختمان‌های با ریسک بالا ساخته نشود و این نقشه در اختیار مسکن و شهرسازی قرار دارد.

حافظی مقدس با بیان اینکه برای سازه‌های معمولی قرار بر این شده که مسیر گسل به طور دقیق مشخص و براساس آن کاربری حاشیه گسل تعریف شود بیان کرد: حریم گسل علاوه بر مشخصات گسل به دقت مطالعات نیز بستگی دارد هر چه مطالعات دقیق‌تر باشد حریم کمتر تعریف می‌شود.

وی تاکید کرد: گسل جنوب مشهد فعال است و مسیر کلی آن مشخص شده اما مسیر دقیق‌تر نیاز به تکمیل مطالعات دارد که در حال انجام است.

استاد گروه آموزشی زمین‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه برخی از سازه‌های ارتفاعات جنوبی مشهد روی گسل قرار دارد گفت: در ساخت و سازهای ارتفاعات جنوبی مشهد برای تهیه نقشه حریم گسل، سهل انگاری شده است طبق قانون باید نقشه‌ای که حریم گسل را مشخص می‌کند وجود داشته باشد و براساس آن مجوز داده شود اما این نقشه نبوده و شهرداری، مسکن و شهرسازی و مشاور طرح جامع در این خصوص سهل انگاری کرده است.

حافظی مقدس تصریح کرد: مصوبه الزام شهرداری‌ها به رعایت حریم گسل‌ها چند سالی است که در وزارت کشور تصویب شده و کارگروهی هم تشکیل شده است ولی مطالعات تعیین حریم گسل‌ها روند کندی دارد و بودجه‌ای که برای اینکار اختصاص داده می‌شود متناسب با اهمیت آن نیست.

وی گفت: بلند مرتبه سازی اگر در حریم گسل نباشد و ضوابط آیین‌نامه لرزه‌ای ایران رعایت شده باشد ایرادی ندارد اما چون مسیر گسل با دقت مورد نیاز نقشه‌های تفصیلی شهرداری مشخص نیست ممکن است مجتمع‌هایی در حریم گسل قرار گیرند.  

خبرنگار: راحله حسین‌زاده

استاد گروه آموزشی زمین‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد گفت: با توجه به اینکه گسل جنوب مشهد فعال است در ساخت و سازهای ارتفاعات جنوبی مشهد برای تهیه نقشه حریم گسل، سهل انگاری شده است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

d5e5643646
24 تیر 1399 - 11:57

دکتر ناصر حافظی مقدس در گفت‌وگو با مشهد فوری درباره وجود گسل در ارتفاعات جنوبی مشهد توضیح داد: در مشهد گسلی وجود دارد که به نام گسل جنوب مشهد یا گسل جنوب مشهد-چناران نام گذاری شده و شواهد فعالیت این گسل طی مطالعه‌ای که برای مسکن و شهرسازی صورت گرفته مدون شده است.

وی افزود: در حال حاضر هم مطالعاتی در سازمان زمین شناسی برای تعیین دقیق‌تر مسیر گسل در حال انجام است که گزارش آن طی دو سه ماه آینده کامل می‌شود.

استاد گروه آموزشی زمین‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: در شواری تخصصی تعیین حریم گسل که با محوریت مرکز تحقیقات مسکن انجام شده برای گسل جنوب مشهد حریمی منظور شده است که در این حریم ساختمان‌های با ریسک بالا ساخته نشود و این نقشه در اختیار مسکن و شهرسازی قرار دارد.

حافظی مقدس با بیان اینکه برای سازه‌های معمولی قرار بر این شده که مسیر گسل به طور دقیق مشخص و براساس آن کاربری حاشیه گسل تعریف شود بیان کرد: حریم گسل علاوه بر مشخصات گسل به دقت مطالعات نیز بستگی دارد هر چه مطالعات دقیق‌تر باشد حریم کمتر تعریف می‌شود.

وی تاکید کرد: گسل جنوب مشهد فعال است و مسیر کلی آن مشخص شده اما مسیر دقیق‌تر نیاز به تکمیل مطالعات دارد که در حال انجام است.

استاد گروه آموزشی زمین‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه برخی از سازه‌های ارتفاعات جنوبی مشهد روی گسل قرار دارد گفت: در ساخت و سازهای ارتفاعات جنوبی مشهد برای تهیه نقشه حریم گسل، سهل انگاری شده است طبق قانون باید نقشه‌ای که حریم گسل را مشخص می‌کند وجود داشته باشد و براساس آن مجوز داده شود اما این نقشه نبوده و شهرداری، مسکن و شهرسازی و مشاور طرح جامع در این خصوص سهل انگاری کرده است.

حافظی مقدس تصریح کرد: مصوبه الزام شهرداری‌ها به رعایت حریم گسل‌ها چند سالی است که در وزارت کشور تصویب شده و کارگروهی هم تشکیل شده است ولی مطالعات تعیین حریم گسل‌ها روند کندی دارد و بودجه‌ای که برای اینکار اختصاص داده می‌شود متناسب با اهمیت آن نیست.

وی گفت: بلند مرتبه سازی اگر در حریم گسل نباشد و ضوابط آیین‌نامه لرزه‌ای ایران رعایت شده باشد ایرادی ندارد اما چون مسیر گسل با دقت مورد نیاز نقشه‌های تفصیلی شهرداری مشخص نیست ممکن است مجتمع‌هایی در حریم گسل قرار گیرند.  

خبرنگار: راحله حسین‌زاده

منبع: مشهد فوری