افزایش قیمت نان نداشته‌ایم/ گران‌فروشی‌ها را گزارش دهید


5 مرداد 1399 - 15:14
d5e7901a4f
کارشناس مسئول بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی گفت: هیچ‌گونه افزایش قیمتی در مورد نان نداشته‌ایم و با واحدهایی که نان را به بیشتر از نرخ مصوب عرضه می‌کنند برخورد خواهد شد.

مهدی مقدسی در گفت‌وگو با مشهدفوری اظهار کرد: هیچ‌گونه افزایش قیمتی در مورد نان نداشته‌ایم و با واحدهایی که نان را به بیشتر از نرخ مصوب عرضه می‌کنند برخورد خواهد شد.
وی افزود: مردم هر گونه گرانفروشی یا نبودن برگه نرخ‌نامه اتحادیه را گزارش کنند.

کارشناس مسئول بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی گفت: هیچ‌گونه افزایش قیمتی در مورد نان نداشته‌ایم و با واحدهایی که نان را به بیشتر از نرخ مصوب عرضه می‌کنند برخورد خواهد شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5 مرداد 1399 - 15:14

مهدی مقدسی در گفت‌وگو با مشهدفوری اظهار کرد: هیچ‌گونه افزایش قیمتی در مورد نان نداشته‌ایم و با واحدهایی که نان را به بیشتر از نرخ مصوب عرضه می‌کنند برخورد خواهد شد.
وی افزود: مردم هر گونه گرانفروشی یا نبودن برگه نرخ‌نامه اتحادیه را گزارش کنند.

منبع: مشهد فوری